Tres son os piares fundamentais sobre os que se asenta Ourense en Común: máxima transparencia, participación e horizontalidade. Sobre eses tres piares artéllase unha estrutura baseada na Asemblea en Común (AeC), os Grupos de traballo (GT) e o Espazo en Común (EeC).

O seguinte documento detalla a estrutura organizativa e operativa de Ourense en Común.

Podes descargalo en PDF ou lelo directamente na web.