Reunión cos Bombeiros de Ourense

Reunión cos Bombeiros de Ourense

Dáse inicio a reunión ás 10:00 h. do día 25/06/2015

Iníciase a reunión cunha presentación persoal dos representantes dos bombeiros, Alberto e Celso en representación dos Bombeiros e dos sindicatos UGT e CIG.

Comeza iniciando a conversa dicindo que botaron de menos unha reunión previa ás eleccións. Miguel xustifícase en que se debeu á falta de tempo. Alberto explica que o motivo da reunión é que, debido a falta de reposición de prazas, o Parque pasou de 71 a 54 persoas. Iso é un problema que se solucionaba a base de extras. Como exemplo refírense a que non teñen redución horaria no verán e outros varios dereitos que non executan por compromiso co traballo. No 2012, ante a situación plántanse, e confirman que non queren seguir facendo horas extras. Calculan que fan 1.900 horas ao ano. Manifestan que compren traballadores para o servizo e traballo para os traballadores. Ademais falan dun servizo moi avellentado, nun servizo moi físico; un servizo que o persoal fai 300 horas laborais máis que o resto dos funcionarios do Concello.

Reivindicación persoal: cubrir as 16 prazas de bombeiros, cubrir as prazas de mandos intermedios. A día de hoxe están sen cabo, que o cargo rota cada seis meses. Moitas veces non se compensa o cargo. Tamén cómpre unha convocatoria de oficial que debería ser por vía de oposición e non de libre designación.

Reivindicación profesional: creación dunha mesa de traballo para que se dinamice o traballo. Esta mesa estaría composta por oficial e o suboficial como xefe executivo xa que este último ten un perfil máis práctico, polos anos de experiencia como bombeiro de base, que o oficial que é máis técnico e máis próximo a un arquitecto. Tamén estarían sarxentos e un bombeiro por quenda. Sería un órgano para sistematizar o traballo en mantemento, compras, protocolos e formación. Trátase de aproveitar o coñecemento residente nos propios traballadores para o ben do servizo. Hai problemas de formación continuada, non hai cursos, non se pagan as dietas, non se promove a formación. Propoñen aproveitar o diñeiro que entregan ás aseguradoras e asinar convenios con grupos e academias de seguridade par a ir logrando as reivindicacións profesionais.

Unha das eivas máis grandes é o número de profesionais por quenda. Hai 11 bombeiros por quenda, pero: “cantas intervencións podes asumir con ese número?”. Unha soa, un só camión. É preciso ter mínimo 12 persoas para contar cunha equipa A e unha B. Por non ter dúas equipas pode pasar que un accidentado o unha casa quede sen atender. Ademais teñen protocolos para atender aglomeracións de xente, alertas de temporal ou calor.

Reivindicación laboral: regularización salarial dos pluses de nocturnidade e outros. Execútanse vía decreto de alcaldía. Hai algún mes que non se cobra. Non é unha queixa sobre o salario se non sobre o modelo de pago. Simplificar eliminado o plus e inseríndoo na base da nómina. Calculan o modelo é máis eficiente e máis barato. Ademais nas baixas e nas xubilacións non se recoñecen os pluses. É farragosa a nivel xustificación de declaración da renda. Hai modelos en outras administracións de cómo integrar no específico (Xunta, Coruña, Vigo….)

Tamén solicitan o cambio de grupo de C2 a C1. O motivo é que en Galicia non existe un estatuto de Bombeiros a diferenza do que acontece no resto do Estado. Dentro desa lei existente en outros lados levaron ao C1. Non é imprescindible facer a lei a nivel autonómico pódese facer por vía municipal. A proposta que eles levan non carrexa subida salarial se non que coa inclusión dos complementos non soldo base xa se subiría de categoría. O cambio de categoría pasará para homologar ao igual que pasa con outras leis como a que homologa e coordina ás diferentes policías locais. Ademais o temario de bombeiro é complexo abondo como para xustificar un C1.

Finaliza a reunión ás 12:15 horas da mañá.