Xustiza Social

EMPREGO

Digno e de calidade.

A loita contra o paro é un dos grandes retos da Administración Local en Ourense. Temos un desemprego estrutural en aumento, consecuencia dun tecido económico débil e dunha ausencia de medidas firmes que deteñan unha sangría que se ceba especialmente coa mocidade e as mulleres.

Aínda que limitadas pola lexislación vixente, é posible facer políticas públicas de emprego en Ourense: apostar pola cooperación público-privada, apoio a iniciativas sociais de emprego, ou avanzar en áreas “invisibles”, como é a dos coidados e a asistencia, grandes nichos de emprego potencial.

Urxe acabar co paro, pero non a calquera prezo. O emprego, en tanto que dereito fundamental das persoas, só poderá ser estable, digno, de calidade e equitativo. O contrario non resolve o problema, empeórao. O Concello ten a obriga social de velar polo cumprimento destes mínimos. E, sobre todo, ser exemplo. Fronte á precariedade, responsabilidade social no público e no privado.

Propostas Emprego

VIVENDA

Ningunha persoa sen teito.

España é o estado europeo que máis desafiuzamentos permite, con máis vivenda baleira e menos vivenda social. As cifras escandalizan, e Ourense non é unha realidade allea: somos líderes en pisos baleiros. En OueC témolo claro: o noso concello, libre de desafiuzamentos.

As propostas en vivenda, no contexto socioeconómico actual, só poden ir nunha dirección: non precisamos máis casas, precisamos que todas se atopen habitadas. O acceso á vivenda digna é un dereito básico das persoas. Libre de calquera discusión.

Rexeitamos crer que os concellos teñen as mans atadas neste asunto. É tan viable como urxente dotarnos dun parque de vivenda social e esgotar todas as medidas ao noso alcance, que faciliten a ocupación de vivendas baleiras, exercendo a fiscalidade a favor do que é un equipamento social básico, non un negocio especulativo. Se se quere, pódese!

Propostas Vivenda

 > Volver o programa participativo