Recursos

XESTIÓN MUNICIPAL

Responsibilidade e dilixencia.

Cremos que os concellos poden e deben recuperar e facer efectiva a súa vontade de ser a Casa de todas, para iso é necesario volver a establecer un pacto de confianza e traballo conxunto coa cidadanía, devolver a ilusión perdida. E o único xeito de facelo é traballar máis e mellor.

Queremos un Concello que funcione; que sexa quen de dar resposta ás demandas e necesidades das súas veciñas. Un Concello das persoas, non das empresas. É preciso camiñar na recuperación da xestión directa dos servizos esencias para a cidade, garantido o cumprimento estrito dos contratos vixentes e estudando estratexias de remunicipalización e mancomunización naquelas áreas nas que sexa posible.

Un Concello no que os recursos se manexen con responsabilidade e sentido común. No que o seu cadro de persoal poida traballar de xeito cómodo e eficaz, baixo uns criterios claros de organización e distribución de tarefas. Un servizo público áxil, moderno, humano e eficaz. Que sexa digno de se chamar así.

Propostas Xestión Municipal

ECONOMÍA E FACENDA

Fiscalidade xusta e autonomía financiera.
O debate do financiamento municipal nunca deixa de ser protagonista; só acadando a suficiencia e a estabilidade financeiras pode un Concello actuar como servizo público, asegurando, de forma rápida e directa, a vida digna das persoas que nel residen.

En OueC rebelámonos contra o sometemento da facenda local ao negocio bancario. Un Concello debe atender á cidadanía, non financiar débedas alleas. Faise necesaria unha reforma estrutural que garanta a autonomía económica e camiñe cara un financiamento máis ético e sustentable, reclamando mecanismos de crédito xustos e desenvolvendo unha política fiscal progresiva e equitativa. Que acheguen máis os que máis teñen. Que se prime o social fronte ao suntuario. A redistribución efectiva da riqueza é o primeiro chanzo para o cambio cara un modelo económico máis xusto e solidario.

Propostas Economía e Facenda

 > Volver o programa participativo