Ourense en Común reclama a comparecencia pendente do edil popular José Araujo

Ourense en Común reclama a comparecencia pendente do edil popular José Araujo

•    Hai sete meses que Araujo elude dar explicacións sobre un presunto caso de nepotismo.
•    O PP quebranta o acordo do pleno e o Regulamento das Entidades Locais.
•    Cinco preguntas formuladas por OUeC ao concelleiro agardan resposta desde maio.

        Ourense en Común rexistraba esta mañá unha solicitude para que o Concelleiro de Infraestruturas e Medio Ambiente D. José Araujo Fernández compareza co fin de dar as explicacións que tén pendentes sobre o presunto trato de favor a un familiar, na contratación deste para a empresa Ecourense.

        O sobriño político do edil popular foi contratado, primeiro como persoal temporal e despois como fixo, na empresa Ecourense, concesionaria do servizo de limpeza, recollida e transporte de residuos sólidos e urbanos do Concello, que aínda que privada, depende da autorización da concellería de Medio Ambiente, que Araujo dirixe, para executar calquer variación nos postos e contratos da plantilla.

        “O Partido Popular evade dar explicacións reais sobre a sospeita de nepotismo que pesa sobre este concelleiro, ignorando un acordo plenario e incumprindo o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais”.

        No pleno de abril, o acordo unánime de todos os grupos da oposición establecía que José Araujo realizase unha comparecencia monográfica, aberta ás preguntas que tiveran a ben realizar calquera dos edís da corporación, e na que o implicado aportase documentación e datos que esclareceran os feitos.

        Un mes máis tarde, incumprindo tal acordo e violando o procedemento establecido polo Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, o PP agochaba no pleno de maio unha “falsa comparecencia”, na que o implicado non aportou ninguna información; Ourense en Común aproveitaba a ocasión para formular cinco preguntas que “ata día de hoxe non foron contestadas, nin naquel pleno, nin por escrito”.

        Ourense en Común solicitaba novamente no mes de xullo unha comparecencia real e axustada ao tenor dos artigos do Regulamento, que tampouco foi tida en conta, polo que esta mañá retomaba o requirimento. O PP mantén aberto o caso por non facilitar a información que se lle require”.