Ourense en Común presenta unha emenda á totalidade do Regulamento de Provisión de postos de traballo

Ourense en Común presenta unha emenda á totalidade do Regulamento de Provisión de postos de traballo

•    Coa RPT paralizada, o PP lanzou este borrador e o concurso de 14 xefaturas de servizo.
•    O proceder desordenado no Servizo de Persoal xenera incongruencias no regulamento.
•    O grupo cuestiona a subxectividade e arbitrariedade que establece o texto para a valoración das aspirantes.

        Dentro dos dez días que marca o prazo de enmenda do Proxecto de Regulamento de Provisión de postos de traballo e situacións administrativas, Ourense en Común presentaba esta mañá unha emenda á totalidade do borrador presentado polo equipo de goberno.

        A orde no proceder nos últimos tempos do Servizo de Persoal xenera dúbidas xa que, sen rematar a tremenda labor da RPT, aparecen agora as bases para o concurso específico de 14 Xefaturas de Servizo e este borrador.

        “Esta orde non responde a unha cronoloxía lóxica, que sería rematar a Relación de Postos de Traballo, artellar un regulamento para a provisión desos postos, e finalmente realizar as bases para as xefaturas concordando co regulamento”. Este proceder desordenado xenera incongruencias entre o establecido no borrador do regulamento e as bases das Xefaturas de Servizo, con diferencias substanciais na baremación.

        Ourense en Común apunta tamén que o borrador interpreta incorrectamente o establecido na lexislación, polo que en moitas cuestións non se axusta á lei. Ademáis, o proxecto adéntrase a tratar temas relativos ao Acordo Regulador, podendo levar a contradicións entre as dúas disposicións normativas.

        Na cuestión relativa á baremación de méritos, Ourense en Común critica que a imparcialidade é cuestionable nos procesos de valoración das aspirantes, outorgando vantaxes e primando a subxectividade fronte a métodos obxectivos de avaliación”.