institucional
Ourense en Común reúnese co alcalde do Concello de Ourense
16 Xuño, 2015
0
  • Hoxe martes 16 de xuño de 2015 ás 12:00 horas mantívose unha xuntanza co alcalde do Concello de Ourense despois da súa investidura no pleno do pasado sábado 13 de xuño de 2015.
  • Na reunión tratáronse temas vinculados á conformación da nova corporación municipal.

 

Asisten, por parte do novo equipo de goberno: Jesús Vázquez en calidade de alcalde e Jorge Pumar en calidade de responsable de Servizos Xerais do Concello de Ourense. Por Ourense en Común: Miguel Doval, Ledicia Piñeiro e Martiño Xosé Vázquez.


Acta da xuntanza:

Unha vez atendidos os medios comunicación presentes na sala o encontro comeza nun clima de cordialidade no que se comparten experiencias sobre o acelerado dos acontecementos no último mes e medio.

Comeza a intervención Miguel Doval informando de que en compromiso coa defensa da transparencia procederemos a levantar acta do encontro. Jesús Vázquez e Jorge Pumar aceptan e recoñecen o adecuado deste proceder.

Jesús Vázquez introduce o motivo do actual encontro, sendo este a conformación da nova corporación. Xa que logo, e antes de proceder a presentar a proposta do equipo de goberno, quere coñecer as demandas a este respecto de todos os grupos municipais, neste caso concreto as de Ourense en Común.

Ledicia Piñeiro informa da postura consensuada na asemblea de Ourense en Común do mércores 10 de xuño a tal respecto. Do mesmo xeito que se recolle no Código Ético, defendeuse que as persoas electas como concelleiras poderían recibir remuneración pola súa actividade, fixándose un tope salarial en base a un argumentario de necesidades e adaptado a criterios de eficiencia e fiscalización. Estas remuneracións están xustificadas no feito de que a vontade das concelleiras electas de Ourense en Común é levar adiante todas as encomendas posibles do programa participativo e para realizar esta labor é obrigado solicitar reducións de xornadas nos respectivos postos de traballo.

Miguel Doval introduce no debate que non se pretende xerar novos gastos e que, por exemplo, aceptaremos calquera das dependencias municipais sexa do tamaño que sexa, tendo maior ou menor visibilidade. Este será un espazo puramente de traballo.

Jesús Vázquez informa que está previsto que estas dependencias serían repartidas en función da representación institucional acadada despois das eleccións municipais do 24 de maio. Así que estas quedarían do seguinte modo:

Representación 2011 2015
Grupo máis votado na oposición Partido Popular Democracia Ourensana
2º grupo na oposición Bloque Nacionalista Galego Partido Socialista de Galicia
3º grupo na oposición Democracia Ourensana Ourense en Común

 

Jorge Pumar informa de que cada organización ten dereito, ao marxe da asignación por grupo, a un equipo informático e material de oficina. Jesús Vázquez fai un chamamento ao uso moderado do mesmo no que concordan todas as persoas presentes no encontro.

Jesús Vázquez informa asemade que variará a posición dos grupos no pleno respecto á sesión de investidura procurando unha disposición que satisfaga a todas as organizacións políticas.

Continua Jesús Vázquez informando que a súa aposta pasa por reducir o gasto na medida do posible e un punto chave son as dedicacións exclusivas, termo no que concorda Ledicia Piñeiro pero sinalando que participar en política debe estar ao alcance de todas as persoas e non só daquelas que teñan medios económicos para facelo. É por isto polo que Ourense en Común aposta polas dedicacións parciais moderadas no gasto e que permitan o desenvolvemento paralelo dunha actividade profesional.

Miguel Doval recorda que sen ser o seu caso por estar xubilado as súas compañeiras terán que asumir reducións de xornada e estas deben ser compensadas. Asemade sexa cal fora a opción tomada esta debe ser porcentual e equilibrada co resto de organizacións políticas, razón pola que propón que a cada grupo lle corresponde cando menos a metade dos concelleiros que ten.

Jesús Vázquez disinte de tal oferta porque na súa proposta está non aumentar o gasto e alí onde fóra posible reducilo, tanto no equipo de goberno como no da oposición. Propón deste modo manter a situación actual doutros grupos coa mesma representación cunha persoa con dedicación exclusiva e outra de libre designación para labores de administración ou puramente técnicos. Lembra ademais que a asistencia a comisións, xuntas ou plenos ten a súa compensación económica.

Ledicia Piñeiro fai unha reflexión sobre non caer en comparativas de dedicacións vs. compensacións por asistencia porque no fondo ambas gravan o erario público.

Jorge Pumar recorda que as persoas con dedicacións totais ou parciais non teñen ese tipo de retribucións.

Jesús Vázquez e Miguel Doval rematan concluíndo que é necesario afondar nos debates en profundidade sen caer na demagoxia, especialmente en temas tan sensibles na actualidade como a xestión de fondos públicos.

Jesús Vázquez informa da súa proposta de racionalización de comisións e xuntas de área quedando como segue:

  2011 2015
Comisión de suxestións e reclamacións (una vez ao mes) 7persoas
(2PSDG, 2PP, 2BNG, 1DO)
7persoas
(3PP, 2DO,1PSDG,1OUeC)
Consello municipal de deportes (cada semana) 5persoas
(2PSDG, 1PP, 1BNG, 1DO)
5persoas
(2PP, 1DO,1PSDG,1OUeC)
Comisión de contas
(unha vez ao ano)
7persoas
(2PSDG, 2PP, 2BNG, 1DO)
7persoas
(3PP, 2DO,1PSDG,1OUeC)
Xuntas de área
(cada semana)
A1.Urbanismo e vivenda

A2.Infraestruturas e medio ambiente

A3.Facenda, persoal e servizos

A4.Cultura, educación, turismo e termalismo

A5.Benestar social

A6.Promoción económica, emprego e comercio

6persoas
(2PSDG, 2PP, 1BNG, 1DO)
7persoas
(2PP, 2DO,2PSDG,1OUeC)
Comisión de pleno
(unha vez ao mes)
9persoas
(3PSDG, 3PP, 2BNG, 1DO)
7persoas
(3PP, 2DO,1PSDG,1OUeC)

 

Jorge Pumar recorda a necesidade de que o novo grupo municipal cumprimente varios trámites necesarios: voceira, constitución, certificado en Facenda, CIF…

Jesús Vázquez informa da súa proposta de reducir a asignación por grupo non tendo unha cantidade fixada pero si por baixo dos 450€ por grupo e concelleira asignado na actualidade. Proposta de dotación aproximada 375€.

Martiño Xosé Vázquez reflexiona sobre a inexperiencia das concelleiras de Ourense en Común neste tipo de negociacións e apela á moderación no gasto pero tamén á necesaria equidade no reparto. Non deben existir grupos de primeira e de segunda, todas as voces deben estar representadas. Asemade prosegue presentando a necesidade de superar barreiras entre grupos e fai a proposta de que estes podan participar dalgún modo nas Xuntas de Goberno.

Proposta referendada por Ledicia Piñeiro quen afirma que sería unha medida innovadora e garantiría un clima de conciliación e a necesaria participación en tódolos ámbitos da vida municipal.

Jesús Vázquez descarta tal proposta malia a garantir que estes encontros non serán pechados só a integrantes do equipo de goberno senón que queren contar coa presenza das traballadoras municipais para garantir unha boa gobernabilidade.

Martiño Xosé Vázquez pregunta sobre a folla de ruta marcada pola nova corporación e os fitos do cronograma, tendo en conta o contexto estival no que nos encontramos e a cantidade de medidas urxentes que requiren atención.

Jesús Vázquez confirma a necesidade de superar todos estes trámites iniciais para poder activar canto antes todos os temas pendentes e informa dos eventos inmediatos como serán o Pleno de Constitución para inicios da próxima semana e a inminente convocatoria da Xunta de Portavoces.

Facendo un chamamento colectivo a manter abertas todas as vías de diálogo e traballar en prol de Ourense e as súas veciñas levántase o encontro ás 13h.