GASTAR MENOS, VIVIR MELLOR
18 Maio, 2015
0

Unha aposta pola Sustentabilidade e o Medio Ambiente no noso Programa Participativo

Plantexámonos como meta camiñar nos vindeiros catro anos cara o desenvolvemento sustentable. Ou sexa, facer de Ourense unha cidade na que os seus habitantes “vivan mellor” sen comprometer a calidade de vida das xeracións futuras. Non podemos facer propostas para unha lexislatura porque na política, como na vida, as cousas importantes de verdade tardan moito máis en xermolar. Pero si podemos sinalar polo que traballaremos nos vindeiros catro anos e dende o minuto un en materia de Sustentabilidade e Medio Ambiente, baixo catro principios:

ÉTICA:
Administración que dá exemplo.
SOBERANÍA:
As grandes decisións sobre a auga, a enerxía e o territorio teñen que estaren mans da xente.
AFORRO:
Vivir mellor consumindo menos e desperdiciando menos.
BO VIVIR:
Unha cidade máis segura, menos ruidosa e contaminada. Ríos limpos e alimentos sans.

Pode ser difícil de imaxinar un Ourense no que todo o que propoñemos suceda, pero resúltanos moito máis difícil pensar en que nada de todo isto se leve a cabo. Porque:

 • É viable técnica e economicamente, se non todo a curto prazo, si a medio prazo.
 • É preciso para garantir os recursos naturais e polo tanto o “bo vivir” da xente de Ourense: O aire respirable, os alimentos sans e a auga limpa.
 • É xusto, xa que queremos ser donos e tomar as decisións da enerxía que producimos ou dos alimentos que comemos.
 • É sustentable porque garantizan a calidade de vida das xeracións futuras mellorando a nosa propia.

ÉTICA

Unha administración que sexas quen de construír unha cidade sustentable deben facelo dando exemplo:

 • Implantando a compra pública verde nos gastos da administracións. Convertindo o respeto aos recursos que nos permiten vivir ben (menor contaminación e impacto ambiental) como un criterio de compra.
 • Faremos que o 100% do consumo do concello sexa renovable gracias as novas cooperativas comercializadoras do mercado libre que xa operan en Galicia. Implantando enerxías renovables e impulsando a eficiencia nos edificios municipais como xa se fai en moitos paises do noso entorno.
 • A través dunha fiscalidade que premie as actividades económicas respetuosas co medio e grave a aquelas que non o son. Xerando un efecto contaxio en todo o tecito produtivo da cidade e en particular no pequeno comercio, local e respetuoso co medio.

SOBERANÍA E AFORRO

Consumimos recursos naturais que non son infinitos como a auga ou a enerxía. Ao mesmo tempo que producimos residuos como se a a capacidade de xestión fora infinita. Permitimos así que os cidadáns de Ourense sigan a pagar taxas abusivas por unha mala xestión privatizada. Por iso propoñémonos:

 • Velar pola correcta execución da nova depuradora xa en marcha que permita resolver esta débeda histórica da cidade. Ademais, propoñémonos implantar un plan de aforro de auga comezando polos xardíns municipais, o aproveitamento de augas de depuración e pluviais.
 • Avanzar cara outro modelo de recollida do lixo. Xusto e sustentable. No que a parte orgánica poida ser separada para compostar. Aproveitanto a planta municipal de compostaxe que xa existe e implantando a compostaxe doméstica na area rural.
 • É preciso abaratar a factura do lixo, da auga e da luz para aquelas familias que usan estos servicios de forma responsable e eficiente e grabar a aqueles que a malgastan

BO VIVIR

Cando falamos de arterias dunha cidade con frecuencia se pensa no tráfico. Aquelas rúas de maior densidade de coches. En cambio, en Ourense en Común creemos que a xente o que dá vida ás nosas rúas e as prazas e zonas verdes son os pulmóns e os grandes órganos que fan destaunha boa cidade para vivir.

Para iso propoñemos:

 • Desprazarnos con seguridade, sen ruidos e sen contaminación. Sinónimo de poder facelo a pé, en bicicleta ou en transporte público. Eso faremos dende o concello a partir do día 24 a través dun urbanismo pensado para a xente.
 • Converter os espacios públicos en lugares de encontro, intercambio, xogo, ocio e no que poder desenvolver actividades deportivas e culturais.
 • Mellorando as zonas verdes xa existentes a baixo custe, coa participación das persoas e con moita imaxinación.

Este é o teu proxecto para “camiñar cara unha cidade sustentable” a longo prazo, moito máis alá desta lexislatura. Pero nesta lexislatura cómpre comezar. Trátase simplemente de recuperar o poder sobre o noso “ben común”.