Ourense en Común alega a futura Lei galega de residuos solicitando melloras na xestión do lixo

Ourense en Común alega a futura Lei galega de residuos solicitando melloras na xestión do lixo

• O grupo defende o modelo no “que diminúan os residuos e que o que antes era lixo, poida converterse nun recurso capaz de crear riqueza, emprego verde e conservar o medio ambiente”.
• O Concello de Ourense conta cunha planta de compostaxe municipal infravalorada.
• A deficiente xestión dos residuos é parte da orixe do agravamento do cambio climático.

    Ourense en Común rexistraba o pasado martes alegacións ao anteproxecto da Lei galega de residuos e solos contaminados, propoñendo melloras na xestión dos residuos desde o eido local, por entender que “a xestión da inxente cantidade de residuos que se xeran nunha cidade como Ourense é unha clara responsabilidade municipal”, explica Montserrat Valencia, que apunta a un “triple grande reto: acadar unha axeitada eficiencia económica, social e ecolóxica en materia de residuos”.

    A edil de OUeC expón que o primeiro obxectivo para cumprir en Ourense é a ”recollida selectiva obrigatoria, e o tratamento diferenciado da materia orgánica”, e pon como exemplo ambiciosas iniciativas postas en marcha en municipios galegos, como o plan Revitaliza de Pontevedra ou a recollida separada da materia orgánica para a súa compostaxe que fai a Mancomunidade do Barbanza, en contraposición á planta de compostaxe do Concello de Ourense,  “desbordada acumulando un compost de alta calidade ao que non se lle da saída pola falta de xestión desde a administración”. Valencia apunta á “necesidade de coordinar un plan efectivo desde Concellería de Medio Ambiente no que as empresas responsables do coidado das zonas verdes traballen conxuntamente coa planta de compostaxe”.

    Algunhas das alegacións que presentou o grupo municipal ao borrador da Lei autonómica ían dirixidas a incorporar a obrigatoriedade da recollida da materia orgánica, potenciar ao máximo a autocompostaxe e a calidade dos residuos, e marcar un límite máximo de impropios, que son aqueles residuos depositados incorrectamente e, polo tanto, o compost resultante sexa de calidade.

    Ourense en Común considera necesario que a lei galega marque como obxectivo a separación da materia orgánica en orixe para grandes municipios como o de Ourense, e urxen como ano límite o 2020.  Para residuos textiles será obrigada a recollida por separado a máis tardar, o 1 de xaneiro de 2025. Para pilas e acumuladores portátiles, a lo menos o 50%, deberán recollerse por separado antes do 2026.

    En canto aos bioresiduos, o concello de Ourense ten que instalar a recollida separada dos bioresiduos no servizo de xestión dos residuos municipais antes de 2024. Así, a proposta do grupo municipal pasa por tratar a materia orgánica en pequenas plantas de compostaxe local ou comarcal, aforrando recursos económicos e impulsando sistemas máis eficientes como o Porta a Porta e a inclusión do quinto colector pechado, garantindo a minimización de impropios que contaminan a fracción orgánica e diminúen a calidade do compost.

    O concello de Ourense debe implementar ademais programas de participación activa para coñecer opinións, dúbidas e propostas dos veciños no referente á xestión dos residuos, comezando cun proceso de información sobre o estado actual dos colectores e os beneficios e prexuizos dos diferentes modelos.

Ourense en Común aposta pola remunicipalización de servizos como a auga ou a recollida de lixo como garante dunha xestión responsable e sustentable

Ourense en Común aposta pola remunicipalización de servizos como a auga ou a recollida de lixo como garante dunha xestión responsable e sustentable

  • “A xestion pública da auga é máis barata e eficiente. A súa privatización só lle fixo ben aos corruptos”, asegurou Ángeles Faraldo, candidata de OUeC.
  • “O sistema Sogama non funciona e está a hipotecar o noso futuro”, afirmou María Durán, candidata de OUeC. “Temos que pór en valor o 50% do noso lixo orgánico para compostaxe”.
  • Incentivar a produción local e promover redes curtas de distribución fronte ao consumo masivo de importacións non só é coherente con este legado, senón que fortalece a economía local, crea emprego e conserva a paisaxe e a biodiversidade.

OURENSE. 13/05/15.– Ourense en Común continúa esta semana cos actos da campaña electoral cos Encontro de Barrio. Hoxe luns o acto desenvolveuse na praza da Lexión, no Barrio da Carballeira. Alí as candidatas de de Ourense en Común para estas Municipais 2015, Xosé Dorrío, María Durán, Ánxeles Faraldo e Montse Valencia, número catro da candidatura, mantiveron un diálogo cas veciñas do barrio e escoitaron as súas inquedanzas. Dinamizando o acto estivo o candidato Carlos García e como invitado o encontro contou con Victor Barro, activista no ecoloxismo ourensán dende hai 15 anos.

As candidatas de OUeC trasladáronlles ás veciñas da Carballeira as propostas recollidas no Programa Participativo en materia de Sustentabilidade: xestión da auga, residuos e enerxía.

 

Sen auga non hai vida

Desde a Nova Cultura da Auga, entendemos este recurso como ben finito indispensable para a vida que precisa ser xestionado con eficiencia e solidariedade. Garantir o acceso universal á auga como dereito básico humano obríganos a posicionarnos fronte á mercantilización da que vén sendo obxecto nos últimos anos, con incremento nas tarifas, falta de responsabilidade no impacto ambiental, escandalosas marxes de beneficios e mesmo cortes na subministración.

Ao igual que outros servizos municipais básicos, OueC apela á remunicipalización da auga como garante de xestión responsable. Mentres non sexa posible, o Concello deberá protexer a titularidade pública do recurso, exercer unha vixilancia estrita e transparente da concesionaria e poñer o foco na demanda, garantindo unha dotación mínima e de calidade por persoa. A xestion pública da auga é máis barata e eficiente. A súa privatización só lle fixo ben aos corruptos, asegurou Ángeles Faraldo.

Coa construción da nova depuradora xa en marcha, velaremos por unha correcta execución con impacto ambiental mínimo. O noso compromiso coa auga o é tamén cos seus ecosistemas; en Ourense o dos ríos, auténticas arterias do territorio.

 

Reducir, descentralizar, compostar

A xestión do lixo é unha das competencias ambientais de maior impacto nun Concello e máis susceptible de xestión directa. Así a todo, a área continúa a estar en mans privadas, pagar e esquecer o problema. Ata que se converte en algo insostible. “O sistema Sogama non funciona e está a hipotecar o noso futuro”, afirmou María Durán. “Temos que pór en valor o 50% do noso lixo orgánico para compostaxe”, engadiu.

É posible recobrar progresivamente as competencias na xestión do lixo comezando polas estratexias de recollida: sistema de retorno de envases e recollida selectiva en orixe. A recuperación da planta de compostaxe municipal pode dar solución ao lixo orgánico, o que máis pesa na nosa bolsa. E hai que actuar na orixe do problema, concienciando na redución de residuos e a reutilización. “Comprometernos co obxectivo residuos cero.

 

Somos o que comemos

As políticas alimentarias apenas tiveron oco nos programas electorais. Sorprende que nunca se levase ao debate público o que comemos cada día. O control sobre a produción e consumo de alimentos non só é garantía de saúde: ten consecuencias no medio e na economía.

Cunha gran superficie de chan municipal aínda verde e rural, Ourense é un concello privilexiado para construír a súa soberanía alimentaria. Aínda existe cultura do alimento de proximidade, e prácticas comerciais, coma o rianxo, que son parte indiscutible do noso patrimonio inmaterial.

Incentivar a produción local e promover redes curtas de distribución fronte ao consumo masivo de importacións non só é coherente con este legado, senón que fortalece a economía local, crea emprego e conserva a paisaxe e a biodiversidade. Mudar hábitos para mudar a realidade. OueC quere para Ourense un sistema propio de produción e consumo agroecolóxico e de proximidade, libre de transxénicos e rico en oportunidades para o noso perímetro rural.

Neste sentido, María Durán manifestou que “o Concello ten que ser mediador entre as propietarias das terras e as persoas dispostas a cultivalas”.

 

Espazos verdes, garantía dun futuro mellor

Urxe protexer, regulamento en man, os espazos naturais que aínda conservamos, bosques, ribeiras fluviais, do urbanismo descontrolado. Ou mudar o concepto de zonas verdes urbanas, revalorizándoas como espazos de encontro social e co medio, que fomenten modelos de ocio saudable. Ou mesmo recuperar para a cidadanía lugares que non se souberon incorporaren ao tecido urbano, coma son os camiños abandonados ou grandes áreas do anel rururbán. Neste sentido Victor Barro sinalou “os espazos verdes garanten aire puro e o lugar onde atoparnos e relacionarnos como sociedade”.

Pero a estratexia non pode pasar só por actuar no territorio, cómpre avanzar tamén na transformación social. OueC cre na Educación Ambiental Permanente como poderosa ferramenta de cambio. Hai que educar no uso responsable dos recursos pero tamén no coñecemento da paisaxe e, sobre todo, no respecto aos seres vivos, condenando calquera clase de maltrato animal e preservando a biodiversidade.

Carlos García, candidata número 11 de OUeC subliñou que Ourense ten un gran potencial para xerar riqueza e asegurar un futuro próspero para as vindeiras xeracións.

“Hai quen di que o concello non pode crear emprego. Nós apostamos por apoio á economía social, ás cooperativas, o emprego público”, dixo Xosé Dorrío, candidata de OUeC.

[metaslider id=2780]