Concello: Xunta de Área de Benestar Social

De conformidade co art. 121.1 do Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense (Publicado no BOP do 14/11/2012) e do disposto polo Decreto de Alcaldía núm. 2015004200 de 26 de xuño de 2015, onde se establecen a estruturación da Administración municipal vixente, convócaselle pola presente, á Xunta de Área, a celebrar o próximo martes día 28 de xullo de 2015, as 13:30 horas, no edificio municipal da praza san Martiño, sala do 3ª andar, coa seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2. Información da presidenta.

3. Rogos e preguntas.

Ourense, 24 de xullo de 2015.