OUeC solicitará no pleno que o alcalde se comprometa coas condicións laborais das empresas contratadas polo Concello

OUeC solicitará no pleno que o alcalde se comprometa coas condicións laborais das empresas contratadas polo Concello

 • Ourense en Común quere garantir que non se repitan situacións como as vividas polas traballadoras de Linorsa e Seralia nos últimos meses.
 • Ate o de agora só a ponderación económica tense en conta no momento de adxudicar contratos.
 • Ourense en Común solicita que se teña en conta a necesidade de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou sobre o propio emprego.

 

Ourense, 23 de agosto de 2016

Ourense en Común presentaba esta mañá unha moción que defenderá no vindeiro pleno ordinario do mes de setembro. Nesta proposta o grupo municipalista solicitará que o alcalde se comprometa a garantir, entre outras, as condicións laborais das traballadoras de empresas contratadas pola institución municipal.  

Ate o de agora só a ponderación económica tense en conta no momento de adxudicar contratos públicos. Deste xeito estase promovendo que naqueles contratos nos que o compoñente económico fundamental vén constituído polo custo da man de obra, a única forma de rebaixar a oferta é empeorando as condicións laborais dos traballadores”.

Esta é a razón, segundo Ourense en Común, dos conflitos vividos nos últimos meses con varias empresas adxudicatarias. Así apuntan a que “todas elas sumaban faltas de pagamento ás traballadoras e presentaron ofertas de licitación que significaron o descontento do persoal a subrogar”.

A moción presentada aposta porque as administracións municipais procuren unha contratación pública estratéxica, sustentable e socialmente responsable que teña en conta non só a calidade e eficacia na prestación de servizos públicos e nas compras públicas, senón tamén a necesidade de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou sobre o propio emprego. “A oferta economicamente máis vantaxosa non ten por que identificarse coa do prezo máis baixo”, advirten.

Ourense en Común argumenta que a súa proposta está contemplada nunha Directiva do Parlamento Europeo e xa en práctica en varios concellos do estado español sen que isto supuxera en ningún caso a redución do número de licitadores. En base a esta propoñen a inclusión de cláusulas sociais nos procesos de contratación pública, ben como requisito previo (Criterio de Admisión ou Reserva de Mercado), como elemento de puntuación (Criterio de Adxudicación) ou como unha obriga inherente ao propio contrato (Condición en fase de Execución).

Ourense en Común celebra unha xornada participativa para deliberar o seu posicionamento nos procesos electorais supramunicipais

Ourense en Común celebra unha xornada participativa para deliberar o seu posicionamento nos procesos electorais supramunicipais

Ourense en Común, aceptando o seu mandato municipalista, non é alleo á importancia que ten a política en ámbitos superiores e como isto afecta ás veciñas e veciños de Ourense. É por isto que, ante a convocatoria de vindeiros procesos electorais, contribuiremos dende a colaboración con aquelas candidaturas fieis aos principios básicos de Ourense en Común de horizontalidade, transparencia e participación.

 

Asemade un proceso que OUeC poida acompañar deberá cumprir os seus principios políticos básicos: unha xustiza social que garanta a vida digna para todas as persoas, a loita pola igualdade de xénero, o impulso dunha economía próspera, xusta e sustentable, e a aposta decidida pola renovación democrática dende o compromiso ético e a xestión transparente.

 

Ourense en Común constata que, alá onde os procesos de confluencia foron comprendidos na súa esencia, convertéronse na alternativa gañadora. Isto debeuse a que foron entendidos en pé de igualdade por todas as forzas políticas que decidiron traballar por eles. É así, aparcando as siglas e os nomes e antepoñendo as ideas comúns, como un novo proceso de confluencia pode ser a casa que dea acubillo ás persoas que sintan a necesidade dun cambio nas políticas do Estado e do País.

 

Dende a humildade de saber que OUeC non é a ferramenta definitiva nin os inventores dos procesos de confluencia, contribuiremos a axudar a que a realidade dunha candidatura que englobe ao maior número de forzas cidadás e políticas, capaces de articular ese cambio, sexa posible.

 

Data e hora: Xoves 15 de outubro de 2015 ás 19.30h.
Lugar: Local Ourense en Común. As Burgas, 8
Duración do acto: De 19.30h a 21.30h.

Ourense en Común publica na súa web as actas das xuntas de área e dos consellos municipais do concello de Ourense

Ourense en Común publica na súa web as actas das xuntas de área e dos consellos municipais do concello de Ourense

En base ao principio de transparencia que Ourense en Común promove dentro e fora do concello, a web do grupo vén de publicar un novo apartado no que calquera persoa interesada poderá consultar as actas das xuntas de área ou dos consellos municipais aos que os concelleiros e a concelleira de OUeC asisten como representantes municipais.

 

As xuntas de área véñen reguladas no artigo 128 e seguintes do Regulamento orgánico de goberno e organización do concello e nelas dáse conta das diferentes cuestións plantexadas polos concelleiros ao grupo de goberno municipal co fin de facer unha política participativa e resolutiva en cuestións que poden afectar a toda a cidadanía.

 

Son seis as xuntas de área nas que se traballa desde o concello: Facenda, Persoal e Servizos xerais; Economía, Emprego e Comercio; Urbanismo e Vivenda; Infraestruturas, Medio ambiente, Participación Cidadá; Cultura, Educación, Turismo e Termalismo; e, Benestar social.

 

Cada concelleiro de OUeC ten atribuida a asistencia a dúas xuntas de área celebradas todos os martes. E así, a concelleira Ledicia Piñeiro asiste á xunta de Cultura, Educación, Turismo e Termalismo onde se tratan diversas temáticas como a universidade, as escolas infantís ou o mantemento dos centros educativos; a normalización linguística ou os festivais e museos; e, Benestar social, con asuntos tan sensibles como son os servizos sociais comunitarios ou o fogar do transeúnte ou a xestión dos centros cívicos da cidade, a protectora de animais, os CIMM ou a casa da xuventude.

 

Pola parte do concelleiro Martiño X. Vázquez, están as áreas de Facenda, Persoal e Servizos xerais, con asuntos da índole como son os fondos europeos, o comercio ou a xestión orzamentaria do concello e, Urbanismo e Vivenda, onde se trata a xestión urbanística, as licenzas ou o patrimonio municipal.

 

Finalmente, o concelleiro Miguel Doval asiste as áreas de Economía, Emprego e Comercio, onde priman os asuntos sobre promoción económica, industria, emprego, participación en feiras ou xestión de edificios municipais, entre outros; e á de Infraestruturas, Medio ambiente, Participación Cidadá, isto é, mobiliario urbano, augas, saneamento, servizos eléctricos calidade ambiental e sustentabilidade, parques ou xardíns e transporte público.

 

Tamén se publican as actas dos Consellos municipais ás que igualmente asiste OUeC. Actualmente só fai convocatoria de reunións o Consello Municipal de Deportes estando pendente da primeira convocatoria deste goberno do Consello Municipal de Cultura.

 

En todo caso, o denominador común en case todas estas xuntas e consellos é a incapacidade do actual goberno local para proporcionar a información que se lle solicita en tempo e forma e á que legalmente temos dereito tal e como indica o artigo 9 e seguintes do Regulamento do concello e tal e como recentemente se denunciou publicamente. Enlace á nova de La Voz de Galicia.

 

Pódense consultar as actas premendo aquí.

Ourense en Común proporá en pleno un acordo da corporación para unha segunda exposición pública do PXOM

Ourense en Común proporá en pleno un acordo da corporación para unha segunda exposición pública do PXOM

O grupo municipal Ourense en Común considera que a aprobación do PXOM debe contar coas máximas garantías de transparencia e participación cidadá.

“Estamos perante un documento que marcará o destino de Ourense nas dúas próximas décadas, razón pola que a súa aprobación debe contar co maior consenso social e con todas as garantías posibles”. Con esta afirmación Ourense en Común quere deixar clara a súa posición con respecto aos debates xurdidos nas últimas semanas con motivo da posible anulación do ordenamento provisional: “A urxencia derivada dunha eventual caída do ordenamento provisional non pode servir de pretexto para aprobar un plan sen unha segunda exposición pública”.

Ourense en Común presentará unha moción no pleno ordinario do próximo venres na que demandará un acordo da corporación para garantir que o novo PXOM conte coa maior participación cidadá posible. Entre outras propostas, este grupo solicitará a creación dunha comisión de seguimento ampla, campañas de información específica por barrios e unha segunda exposición pública: “entendemos que despois das 6000 alegacións presentadas o documento resultante non será o mesmo que o exposto inicialmente, polo que é obrigada unha nova fase de alegacións públicas antes da súa aprobación definitiva”.

Asemblea en Común

Asemblea en Común no LOCAL DE OUeC nas Burgas

Orde do día:

 1. Informe Grupos de Traballo
  • GT Apertura:
   • Dáse conta dos diferentes encontros das últimas semanas.
   • Encontros pola #confluencia (Santiago de Compostela e Carballiño).
  • GT e Legales Finanzas:
   • Local
   • Estado de contas – contabilidade
   • Protocolo de gasto
  • GT Mediación:
   • Mecanismos para maior participación – curso formación OUeC + empatía
  • GT Comunicación:
   • Voceiras OUeC (non GT Institucional)
   • Protocolo e estratexia de comunicación
  • GT Relato e análise:
   • Mesas Sectoriais (Urbanismo – PXOM)
   • GT Acción Directa
   • Protocolo Mocións
  • GT Coordinación
  • GT Institucional
 2. Petición de revogación cargo eventual OUeC
  • Aplicación Protocolo de toma de decisións
 3. Outros
  • Proposta de Modificación do documento estructura organizativa
  • Proposta organizativa: Creación e posta en funcionamento do Grupo de traballo no ámbito supramunicipal: GT Cooperación de OueC
 4. Próxima asemblea