Levaremos ao pleno os problemas de acceso a vivenda en réxime de alugueiro

Levaremos ao pleno os problemas de acceso a vivenda en réxime de alugueiro

•     Ningunha persoa foi beneficiaria do Programa Rehaluga en 2017 e 2018.
•     Stop Desafiuzamentos e Ourense en Común advertían hai dous anos de que os criterios excluíntes fixados polo goberno popular farían fracasar o Programa.
•     O concelleiro do Partido Popular responsable das áreas de urbanismo e vivenda admitía esta mañá que “o programa non funciona e que haberá que redefinir os criterios”.

    Despois de cumprirse máis de dous anos desde a posta en marcha do Programa de Vivendas Baleiras “Rehaluga” da Xunta de Galicia, o portavoz de Ourense en Común interesábase na mañá de hoxe na execución do programa no concello de Ourense, solicitando información ao respecto ao responsable do goberno municipal do PP nas Área de Urbanismo, Patrimonio e Vivenda, Jesús Cudeiro. “Demandamos datos exactos do grao de cumprimento do programa pois xa desde que se puxo a andar tiñamos serias dúbidas da súa eficacia”.

    Foi en setembro de 2016 cando Ourense en Común deulle voz ás demandas do colectivo Stop Desafiuzamentos para cuestionar o programa. “Daquela fomos o único grupo municipal en poñer en dúbida a iniciativa, e fixemos unha alegación á totalidade do texto porque existían claros indicadores de que sería un fracaso”. Os datos aportados esta mañá polo edil responsable do PP, fan concluír a Ourense en Común que “o tempo danos hoxe a razón”.

    No ano 2017, cun volume de 29 solicitudes, só 4 vivendas foron postas a disposición do programa, e ningunha foi adxudicada ao ter todas as persoas demandantes uns ingresos demasiado baixos, xa que os requisitos impostos no programa determinaban que as persoas beneficiarias deberían ter uns ingresos elevados. Respecto aos datos de 2018, aínda sen pechar o exercicio, apuntan á mesma tendencia. Houbo 21 solicitudes e ningunha adxudicación. 10 persoas foron rexeitadas de acceder ao programa por non chegar a uns ingresos mínimos.

    “Xa o advertimos, o programa do PP erra na base, e trafica cun dereito básico como é o da vivenda”, explica Martiño Xosé Vázquez, “o programa vai dirixido a protexer aos propietarios dos inmobles, e as persoas que non dispoñan de recursos non poderán acceder a unha destas vivendas”, poñendo como exemplo o contido do artigo 10 do programa, que “evidencia que existen colectivos, os máis necesitados, que non se beneficiarán nunca deste programa polos criterios económicos fixados polo Partido Popular, que son totalmente excluíntes”.

    Desde o grupo sinalan que “o texto está pensado por alguén alleo á realidade do noso concello”, onde os datos de emancipación xuvenil son alarmantes, de entre 12 e 15 anos por enriba da media europea. “A xuventude que non emigra vive en Ourense precarizada con ingresos medios de 600 ou 700 euros, que ademais as exclúen de optar a ter axudas para o alugueiro. Non ten sentido”.

“Ordenanza si, pero non así”. Emendas de OUeC ao proxecto de ordenanza sobre o botellón

“Ordenanza si, pero non así”. Emendas de OUeC ao proxecto de ordenanza sobre o botellón

•     O noso grupo detecta numerosas eivas no contido e a forma dun texto “cheo de ambigüidades, falto de compromisos, excluínte coa participación da mocidade, e que comete a torpeza de empregar terminoloxía controlada polo propio lobby do alcohol”.
•     O borrador obvia normativas vixentes e alude a documentos ás portas de quedar obsoletos.
•     OUeC avaliou o documento nunha mesa de traballo participada con estudantes, ANPAs, colexios profesionais e veciñas e veciños a nivel particular.
•     A consulta cidadá previa á redacción da ordenanza “foi tomada polo goberno como un trámite, non como unha oportunidade de investigar nin abrir o texto á participación. Enquisaron só a 80 persoas, menos do 0,1% da poboación”.

    Dentro do prazo de dez días establecido para a presentación de emendas, Ourense en Común rexistraba onte os disensos aos que o grupo chegou unha vez analizado o borrador en colaboración con colectivos de estudantes, colexios profesionais e veciñas e veciños a nivel particular, aos que o grupo convidou a pasada semana a unha mesa de traballo participada.

    O grupo detecta numerosas eivas no contido e a forma do texto, quereflicte ambigüidade e carencias normativas desde a inconcreta exposición de motivos”, por obviar os textos normativos vixentes na materia, e referir ao Plan Municipal de Saúde, que expira en 2018, o que cualifican como “unha torpeza ás portas de 2019”.

    Cuestionan ademais a intención preventiva do goberno no borrador, ao non contemplarse ningún programa específico nin concretar o xeito de chegar ás aulas, ás ANPAS, aos formadores e formadoras, aos educadores e educadoras, aos orientadores e orientadoras e á sociedade civil xeral, “toda a materia de intencións está sen realizar”, e suxiren que “debe consolidarse como unha obriga para a institución que a xuventude participe activa e directamente na elaboración dos programas alternativos ao botellón”.

    Montserrat Valencia, concelleira de Ourense en Común, que asistiu tamén nesta semana á xornada “Alcohol e menores” organizada pola Universidade de Vigo, bota en falta “compromisos para promover a prevención do consumo de alcohol desde os primeiros ciclos educativos, formando e implicando aos educadores e educadoras, sensibilizando á cidadanía en xeral e fomentando a participación da xuventude nas propostas alternativas de lecer”.

    Sobre o cuestionario habilitado na web municipal previamente á redacción do texto, o grupo apunta a deficiencias básicas no plantexamento das preguntas, “dirixindo as respostas a resultados categóricos e sen matices que dificultan a investigación social”,  e consideran que a mostra de 80 persoas enquisadas non é representativa da poboación do concello de Ourense, polo que conclúen que “a consulta foi un mero trámite, e os resultados inútiles para a redacción da ordenanza”.

A morosidade do goberno de Ourense afoga tamén ás asociacións xuvenís

A morosidade do goberno de Ourense afoga tamén ás asociacións xuvenís

•     Ourense en Común require “prazos sostibles” nas axudas de xuventude, e apuntan a “outro desastre” na xestión de Sofía Godoy. “Estas axudas teñen que funcionar para impulsar as iniciativas, non para estrangulalas”.
•    As subvencións convócanse “a touro pasado e sen pagar aínda as do ano anterior”.
•     O goberno exclúe das axudas ás actividades de menos de 1.000 €, “dinamitando as iniciativas modestas e promovendo o trampeo”.

    Ourense en Común saía hoxe en defensa dos “necesarios incentivos, en forma, en prazo e efectivos” para fortalecer o movemento local de asociacións xuvenís e entidades sen ánimo de lucro en materia de xuventude, algo que dín “non existe coa xestión do Partido Popular”.

    O grupo denuncia a situación das axudas en materia de xuventude e declaran que “a morosidade que arrastra o concello se está extendendo ao pago de subvencións. As axudas concedidas o ano pasado aínda non foron abonadas ás entidades, e a situación así faise insostible. Engaden ademais que, cos prazos da nova convocatoria, “o escenario é aínda máis dantesco”xa que antes do 30 de novembro as asociacións teñen que ter executadas as actividades, “arriscando medios e recursos sen saber se terán subvención. Non tén ningún sentido”.

    Ademais do “desastre nos pagos e nos prazos”, Doval critica tamén o “desacertado” de excluir das subvencións ás actividades modestas, “con esto elimínanse pequenas iniciativas que poden ser igual de valiosas que outras de maior custe, e incentívase a trampa, pode ser que cheguen xustificacións con facturas infladas para chegar aos 1.000 euros que se exixen para concorrer ás subvencións”.

    Miguel Doval equipara esta “crítica situación” no departamento de Xuventude que dirixe Sofía Godoy, co de Cultura, en mans de Belén Iglesias “é o mesmo proceder, outro estrangulamento, outra agresión que condena aos movementos xuvenís e culturais a unha situación totalmente deficitaria e a un escenario desolador neste concello.

    O grupo conclúe que as bases das subvencións de xuventude, como as de cultura,  están “moi lonxe” de motivar, dinamizar e apoiar o mantemento e funcionamento das asociacións xuvenís e as entidades sen ánimo de lucro do Concello.