Equo apoia a candidatura de Ourense en Común “por unha cidade máis verde, máis sostible e con futuro”

Equo apoia a candidatura de Ourense en Común “por unha cidade máis verde, máis sostible e con futuro”

• Stephanie Ordóñez, coportavoz de Equo Galicia e Alberto Prieto, membro da Comisión executiva federal de Equo deron esta mañá respaldo á lista encabezada por Martiño Xosé Vázquez.
• Destacan as propostas para fomentar a mobilidade sostible e de proximidade, potenciar os espazos verdes, ou mellorar a calidade na alimentación dos ourensáns.
“O programa de OUeC está impregnado de tres puntos fundamentais para Equo: o ecoloxismo, o feminismo e a protección do ben común”.

        Stephanie Ordóñez e Alberto Prieto, respectivamente coportavoz de Equo Galicia, e membro da Comisión executiva federal de Equo, visitaban hoxe Ourense para validar as medidas ecoloxistas da candidatura de Ourense en Común, nunha rolda de prensa xunto a Martiño Xosé Vázquez e a súa número 2 e responsable da área de Sustentabilidade ambiental do programa, Montserrat Valencia, que declaraba que “o futuro de Ourense pasa por poñer o mantemento da vida das persoas no centro da acción política, e de que as políticas locais se baseen na xustiza ambiental e social. Repetimos a aposta pola defensa da sustentabilidade ambiental do 2015, nun modelo político, social e económico onde a institución, as organizacións sociais e a propia cidadanía poidan incidir directamente”.

    Desde Equo, Stephanie Ordóñez manifestaba que a organización política e ecoloxista á que representa revalida neste 2019 o apoio de 2015 a Ourense en Común “por unha razón moi clara, porque o seu programa está impregnado de tres puntos fundamentais para Equo: o ecoloxismo, o feminismo e a protección do ben común”, e destacaba que o programa de OUeC “busca o futuro no emprego verde, o mellor para a enerxía, a auga, o tratamento de residuos, e ten conta da protección das cidadás, para que os veciños e veciñas teñan a cidade que queren en merecen: máis verde, máis sostible e con futuro”.

    Alberto Prieto, membro da Comisión executiva federal de Equo, avaliaba Ourense como unha cidade “chea por oportunidades”, e manifestaba que “a aposta por OUeC garante que se poidan aproveitar todas esas potencialidades: dende a compacidade, o cinturón periurbán de vexetación, como a presencia dos ríos, que poden ser unha grande oportunidade para o desarrollo dunha mobilidade sostible en proximidade”. 

Ourense en Común alega a futura Lei galega de residuos solicitando melloras na xestión do lixo

Ourense en Común alega a futura Lei galega de residuos solicitando melloras na xestión do lixo

• O grupo defende o modelo no “que diminúan os residuos e que o que antes era lixo, poida converterse nun recurso capaz de crear riqueza, emprego verde e conservar o medio ambiente”.
• O Concello de Ourense conta cunha planta de compostaxe municipal infravalorada.
• A deficiente xestión dos residuos é parte da orixe do agravamento do cambio climático.

    Ourense en Común rexistraba o pasado martes alegacións ao anteproxecto da Lei galega de residuos e solos contaminados, propoñendo melloras na xestión dos residuos desde o eido local, por entender que “a xestión da inxente cantidade de residuos que se xeran nunha cidade como Ourense é unha clara responsabilidade municipal”, explica Montserrat Valencia, que apunta a un “triple grande reto: acadar unha axeitada eficiencia económica, social e ecolóxica en materia de residuos”.

    A edil de OUeC expón que o primeiro obxectivo para cumprir en Ourense é a ”recollida selectiva obrigatoria, e o tratamento diferenciado da materia orgánica”, e pon como exemplo ambiciosas iniciativas postas en marcha en municipios galegos, como o plan Revitaliza de Pontevedra ou a recollida separada da materia orgánica para a súa compostaxe que fai a Mancomunidade do Barbanza, en contraposición á planta de compostaxe do Concello de Ourense,  “desbordada acumulando un compost de alta calidade ao que non se lle da saída pola falta de xestión desde a administración”. Valencia apunta á “necesidade de coordinar un plan efectivo desde Concellería de Medio Ambiente no que as empresas responsables do coidado das zonas verdes traballen conxuntamente coa planta de compostaxe”.

    Algunhas das alegacións que presentou o grupo municipal ao borrador da Lei autonómica ían dirixidas a incorporar a obrigatoriedade da recollida da materia orgánica, potenciar ao máximo a autocompostaxe e a calidade dos residuos, e marcar un límite máximo de impropios, que son aqueles residuos depositados incorrectamente e, polo tanto, o compost resultante sexa de calidade.

    Ourense en Común considera necesario que a lei galega marque como obxectivo a separación da materia orgánica en orixe para grandes municipios como o de Ourense, e urxen como ano límite o 2020.  Para residuos textiles será obrigada a recollida por separado a máis tardar, o 1 de xaneiro de 2025. Para pilas e acumuladores portátiles, a lo menos o 50%, deberán recollerse por separado antes do 2026.

    En canto aos bioresiduos, o concello de Ourense ten que instalar a recollida separada dos bioresiduos no servizo de xestión dos residuos municipais antes de 2024. Así, a proposta do grupo municipal pasa por tratar a materia orgánica en pequenas plantas de compostaxe local ou comarcal, aforrando recursos económicos e impulsando sistemas máis eficientes como o Porta a Porta e a inclusión do quinto colector pechado, garantindo a minimización de impropios que contaminan a fracción orgánica e diminúen a calidade do compost.

    O concello de Ourense debe implementar ademais programas de participación activa para coñecer opinións, dúbidas e propostas dos veciños no referente á xestión dos residuos, comezando cun proceso de información sobre o estado actual dos colectores e os beneficios e prexuizos dos diferentes modelos.

Concello: Xunta de Área de Infraestruturas, Medio Ambiente e Participación Cidadá

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE E PARTICIPACIÓN CIDADÁ

ORDE DO DIA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2. Información temas varios da Concelleria de Participación Cidadá.
3. Contestación ós rogos e preguntas da sesión anterior.
4. Rogos e preguntas.

Ourense, a 24 de xullo del 2015
O Presidente da Xunta de área