Concello: Xunta de Área de Infraestruturas, Medio Ambiente e Participación Cidadá

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE E PARTICIPACIÓN CIDADÁ

ORDE DO DIA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2. Información temas varios da Concelleria de Participación Cidadá.
3. Contestación ós rogos e preguntas da sesión anterior.
4. Rogos e preguntas.

Ourense, a 24 de xullo del 2015
O Presidente da Xunta de área

Concello: Roteiro OUeC polas áreas do Concello de Ourense – INFRAESTRUTURAS e MEDIO AMBIENTE

Prosegue o “Roteiro OUeC polas áreas do Concello de Ourense” este xoves, 16 de xullo, ás 11h na Praza do Trigo coas responsables das áreas de Infraestruturas e Medio Ambiente do Concello de Ourense.

  • Coñecemento, presentación, avaliación e diagnose da área.
  • Establecemento de canles de comunicación e rede.

A idea destes Roteiros é a de visitar as diversas áreas do Concello, presentándonos e cun modelo de cuestionario base de urxencias, demandas, necesidades… e establecendo canles directas de comunicación entre as traballadoras municipais e nós.