A intervención municipal tamén apunta a “alteracións substanciais” no PXOM, e esixe unha nova exposición pública e o aval do pleno

A intervención municipal tamén apunta a “alteracións substanciais” no PXOM, e esixe unha nova exposición pública e o aval do pleno

• As conclusións do interventor respaldan o informe da Secretaría Municipal, que tamén indica que “so o pleno ten a potestade para aprobar o Plan”.
• Ourense en Común solicitou en reiteradas ocasións unha nova exposición pública do Plan urbanístico, e advirte da “irresponsabilidade” do Partido Popular levando á cidade a un “futuro urbanístico incerto, inseguro, problemático e ilegal”.
• Hai quince días que Jesús Cudeiro elude convocar a Xunta de área de urbanismo, onde comparece semanalmente.

     Tal e como Ourense en Común adiantaba hai unha semana en rolda de prensa, o informe da intervención municipal “fiscaliza de desconformidade” a proposta de resolución provisional do PXOM, por “acoller na súa redacción modificacións de carácter substancial con respecto á aprobación inicial”.

     O informe emitido polo interventor apunta no informe á introdución de numerosas modificacións, tanto cualitativas como cuantitativas, que “van máis alá de meros aspectos puntuais, e inciden na altura das edificacións, os aproveitamentos urbanísticos, incrementan o solo urbanizable,  aumentan a edificabilidade, e cambian os parámetros do propio planeamento, repercutindo nas ordenanzas de solos urbanos, rurais e urbanizables, nos Peri´s e plans especiais, nos criterios de clasificación do solo e no catálogo”;  cuestións que para Ourense en Común evidencian “que o plan foi alterado e que necesita ser exposto ao público de novo”.

     Martiño X. Vázquez, voceiro do grupo, censuraba en rolda de prensa hai unha semana que o Partido Popular está a actuar de forma “irresponsable” e “aventurando ao urbanismo de Ourense a cometer os mesmos erros, e abrir de novo as portas a que o documento sexa recurrido perante a xustiza, como xa aconteceu co de 2003”. O grupo apunta ao actual edil de Urbanismo, Jesús Cudeiro, que tamén o era co goberno de Manuel Cabezas como “o gran responsable de que Ourense teña a día de hoxe un plan do ano 1986” e engaden que “quere volver a facelo, quere devolver a xestión urbanística da cidade aos especuladores inmobiliarios. Tuneou o PXOM, introduciu centos de modificacións, con aumentos salvaxes no aproveitamento lucrativo do chan, e agora vai aprobalo facendo trampas,  de costas aos grupos da corporación, de costas á cidadanía e poñendo a Ourense nun futuro urbanístico incerto, inseguro, problemático e ilegal.

     Dende Ourense en Común advirten de novo que esgotarán todas as vías administrativas e xurídicas, acudindo a xustiza se é preciso, se o goberno do PP de Jesús Vázquez prosegue na súa intención de aprobar un PXOM en solitario, secuestrando o debate do pleno, con dous informes contrarios da secretaría e da intervención municipal e con cambios substanciais que o obrigan por lei a unha nova exposición pública.

O PP quere unha aprobación do PXOM ilegal, sen validez nin seguridade xurídica, co único fin de contentar aos especuladores

O PP quere unha aprobación do PXOM ilegal, sen validez nin seguridade xurídica, co único fin de contentar aos especuladores

• O Partido Popular busca aprobar o PXOM “en solitario e con todos os informes en contra”.
“O afán especulador do PP pon en serio risco o urbanismo do Concello. Deixarán de novo o futuro da cidade cheo de incertidumes. Son os mesmos responsables de que Ourense teña hoxe un plan do 86, os mesmos cometendo as mesmas cacicadas”.
• Cudeiro secuestra o debate plenario e prescinde dos informes da Secretaría e a Intervención municipal para aprobar o Plan “a porta pechada”.

    “Alarmante e de extrema gravidade”. Así cualificaba Ourense en Común as intencións do PP para o PXOM, logo de que o edil responsable de urbanismo fixera xa público o proceder que ten artellado para seguir o proceso de aprobación do Plan urbanístico sen pasar polo pleno e saltándose o informe do Interventor, que “estará rematado nuns días e estamos seguras de que sería igual de demoledor que o da secretaría municipal”.

    Martiño X. Vázquez, voceiro do grupo, denuncia ao Partido Popular pola “irresponsabilidade de cometer os mesmos erros, e abrir de novo as portas a que o documento sexa recurrido perante a xustiza, como xa aconteceu co de 2003, do propio Partido Popular”.

    O grupo apunta ao actual edil de Urbanismo, Jesús Cudeiro, que tamén o era co goberno de Manuel Cabezas como “o gran responsable de que Ourense teña a día de hoxe un plan do ano 1986” e engaden que “quere volver a facelo, quere devolver a xestión urbanística da cidade aos especuladores inmobiliarios. Tuneou o PXOM, introduciu centos de modificacións, con aumentos salvaxes no aproveitamento lucrativo do chan, e agora vai aprobalo facendo trampas,  de costas aos grupos da corporación, de costas á cidadanía e poñendo a Ourense nun futuro urbanístico incerto, inseguro, problemático e ilegal”.

OUeC denuncia irregularidades na concesión  do matadoiro municipal

OUeC denuncia irregularidades na concesión do matadoiro municipal

Ourense en Común observa con preocupación grandes diferenzas desfavorables para a institución municipal nos recontos de cabezas de gando realizados pola concesionaria Matadero de Ourense S.L.

Ourense en Común entende que unha das súas principais encomendas na corporación é a de fiscalización e control da actividade municipal. Razón pola que solicitou no pleno do venres 8 de xaneiro a constitución dunha comisión informativa sobre as principais concesións municipais. Unha moción votada en contra polo Partido Popular e Partido Socialista, coa abstención de Democracia Ourensana.

A proposta defendida en pleno por Ourense en Común pretendía constituír un foro de debate e análise para actuar coa maior dilixencia nunha área de goberno nodal no que a transparencia e loita contra a corrupción se refire: as concesións municipais.

A negativa de Partido Popular e PSOE a xerar ese espazo para avaliar a execución pasada, presente e futura das distintas concesións municipais, obriga a un esforzo extra dos edís de Ourense en Común para ter acceso a expedientes, contratos, inventarios e outra documentación. Malia a estas dificultades analizáronse xa varias concesións de servizos municipais, entre elas á referida ao matadoiro municipal, concesión cedida á Sociedade Limitada Matadero Ourense.

Segundo a información recollida, a actividade da concesionaria municipal no servizo de matadoiro precisa de forma complementaria da presenza de persoal funcionario do Concello de Ourense. A súa labor enmárcase no control da báscula de pesado para evitar calquera tipo de anomalía ou irregularidade. Así é que a empresa Sociedade Limitada Matadero de Ourense debe aboar unhas taxas que varían en función das cabezas de gando sacrificadas.

Unha vez analizada unha pequena mostra desta actividade, segundo datos facilitados pola Concellería de Comercio,  comparada cos listados de control de sacrificio regulamentario que tamén exerce o persoal funcionario responsable da área de Sanidade; evidéncianse grandes diferenzas en favor da concesionaria e en detrimento dos intereses da institución local. Razón pola que o grupo municipal Ourense en Común instará ao equipo de goberno do Partido Popular a realizar as comprobacións oportunas e, novamente, á necesaria constitución dunha comisión de seguimento e control sobre as concesións municipais.

1

2