Incorporamos a voz dos colectivos ao noso Programa Participativo

Incorporamos a voz dos colectivos ao noso Programa Participativo

• Martiño X. Vázquez, candidato á alcaldía, e a número 2 da lista, Montse Valencia, mantiñan esta mañá sendas xuntanzas, con representantes da UGT e Amigos da Terra.
• Nas últimas semanas sucedéronse as reunións con colexios oficiais, sindicatos, asociacións e actores estratéxicos da cidade “para enriquecer o noso programa de goberno”.
“A xestión municipal suspende en moitas áreas. O concello pode facer moito máis. Nós faremos moito máis. O primeiro é darlles aos colectivos voz e capacidade para condicionar as políticas locais”.

        Ourense en Común mantén para a cita electoral do 26M a liña de traballo iniciada en 2015, diagnosticando a situación na que se atopan os servizos municipais desde a perspectiva dos sindicatos, colexios oficiais, asociacións, entidades e veciñas e veciños da cidade, cos que vén mantendo xuntanzas nas ultimas semanas, recollendo propostas e alternativas na xestión das diferentes áreas dos servizos municipais, e incorporándoas ao Programa Participativo co que concorrerá ás urnas.

    Entre outros colectivos, a candidatura mantivo reunións coa Coordinadora galega de ONGs, CCOO, a Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico -P(A)T-, os traballadores do Centro de Coñecemento da Molinera, co Sindicato de Policías Municipais, con representantes do corpo de Bombeiros, Stop Accidentes, Stop Desafiuzamentos, o Colexio de Arquitectos, ou o Foro Liceo, abordando as necesidades para “garantir a prestación de servizos de calidade ás cidadás, desde unha institución cercana, que faga á xente protagonista e redefina o concepto de gobernantes e gobernados. Temos un compromiso ético colectivo para cambiar de vez a forma de facer as cousas. O primeiro é darlles aos colectivos voz e capacidade para condicionar as políticas locais”.

    Os encontros máis recentes producíanse na mañá de hoxe, en que Martiño X. Vázquez, candidato á alcaldía, e a número 2 da lista, Montse Valencia, reuníanse primeiro con delegados do sindicato UGT, cos que compartiron as medidas que Ourense en Común propón para frear o devalo demográfico e a perda de capital humano derivada da crise económica, e logo con representantes de Amigos da Terra, coas que compartiron a necesidade de mudar as políticas públicas en materia de medio ambiente para que o Concello de Ourense sexa sostible e teña un futuro.

OUeC solicitará no pleno que o alcalde se comprometa coas condicións laborais das empresas contratadas polo Concello

OUeC solicitará no pleno que o alcalde se comprometa coas condicións laborais das empresas contratadas polo Concello

 • Ourense en Común quere garantir que non se repitan situacións como as vividas polas traballadoras de Linorsa e Seralia nos últimos meses.
 • Ate o de agora só a ponderación económica tense en conta no momento de adxudicar contratos.
 • Ourense en Común solicita que se teña en conta a necesidade de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou sobre o propio emprego.

 

Ourense, 23 de agosto de 2016

Ourense en Común presentaba esta mañá unha moción que defenderá no vindeiro pleno ordinario do mes de setembro. Nesta proposta o grupo municipalista solicitará que o alcalde se comprometa a garantir, entre outras, as condicións laborais das traballadoras de empresas contratadas pola institución municipal.  

Ate o de agora só a ponderación económica tense en conta no momento de adxudicar contratos públicos. Deste xeito estase promovendo que naqueles contratos nos que o compoñente económico fundamental vén constituído polo custo da man de obra, a única forma de rebaixar a oferta é empeorando as condicións laborais dos traballadores”.

Esta é a razón, segundo Ourense en Común, dos conflitos vividos nos últimos meses con varias empresas adxudicatarias. Así apuntan a que “todas elas sumaban faltas de pagamento ás traballadoras e presentaron ofertas de licitación que significaron o descontento do persoal a subrogar”.

A moción presentada aposta porque as administracións municipais procuren unha contratación pública estratéxica, sustentable e socialmente responsable que teña en conta non só a calidade e eficacia na prestación de servizos públicos e nas compras públicas, senón tamén a necesidade de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou sobre o propio emprego. “A oferta economicamente máis vantaxosa non ten por que identificarse coa do prezo máis baixo”, advirten.

Ourense en Común argumenta que a súa proposta está contemplada nunha Directiva do Parlamento Europeo e xa en práctica en varios concellos do estado español sen que isto supuxera en ningún caso a redución do número de licitadores. En base a esta propoñen a inclusión de cláusulas sociais nos procesos de contratación pública, ben como requisito previo (Criterio de Admisión ou Reserva de Mercado), como elemento de puntuación (Criterio de Adxudicación) ou como unha obriga inherente ao propio contrato (Condición en fase de Execución).

OUeC chama ao PSdeG-PSOE a facer cidade e abandonar estratexias políticas

OUeC chama ao PSdeG-PSOE a facer cidade e abandonar estratexias políticas

O grupo municipal Ourense en Común apunta que as declaracións difundidas a medios polo Grupo Municipal Socialista forman parte da mesma estratexia política que pretende xerar o contexto apropiado para unha moción de censura.

 

 • “Dende o mes de setembro vimos advertindo un incumprimento do prego de condicións do servizo de axuda no fogar e incluso presentamos unha moción para constituír unha comisión de investigación da empresa concesionaria que Partido Socialista e Partido Popular votaron en contra”. Así é que a organización municipalista Ourense en Común amosa a súa indignación coas declaracións do grupo socialista ao entender que entran en contradición coas súas accións. “Sumámonos á reprobación da acción de goberno do Partido Popular en materia de servizos sociais, pois acumúlanse conflitos e irregularidades xa dende a anterior corporación, pero se o Partido Socialista quere traballar por esta cidade nesta área debería comezar por apoiar a constitución daquela comisión de investigación”.

 

 • As irregularidades apuntadas por Ourense en Común, e polas que solicitaban a constitución daquela comisión de investigación votada en contra polo Partido Popular e Partido Socialista, refírense á empresa Seralia S.A. responsable do servizo de Axuda no Fogar actualmente cun ERTE desestimado pola autoridade laboral competente e que segundo eles “pode estar a incumprir varios dos artigos das cláusulas administrativas, nomeadamente o artigo 24 de obrigacións do contratista durante a execución do contrato e o artigo 25 de obrigas laborais do contratista”.

 

 • Diferentes empresas pasaron ao longo dos últimos anos por estes servizos e ningunha estivo exenta de dúbidas na súa actividade. De feito a adxudicataria Troncoso, cunha investigación aínda en trámite iniciada polo xuíz Antonio Piña, implicou á anterior xestión do PSOE. Na mesma liña destaca Fomento de Servicios Sociosanitarios que a anterior concelleira, Marga Martín, desatendeu ao non escoitar as demandas das traballadoras (non cobrar por horas efectivas de traballo) e á que o interventor municipal chegou a sinalar como xestión irregular.

 

 • Dende Ourense en Común concordan con que “a xestión da Concellería de Benestar está sendo moi deficiente, neste servizo de Axuda no Fogar e noutros servizos e proxectos que non mostran ningún avance, nomeadamete a Canceira Municipal, a ordenanza de protección animal, a prestación a persoas en risco de pobreza ou exclusión social dentro do programa Ourense Integra, etc. Malia a todo o anterior entenden que “o Partido Socialista unicamente orquestra esta posta en escena de cara a medios de comunicación cun fin estratéxico de xeración de contexto. A súa denuncia dista moito da súa actividade diaria nos momentos transcendentes como as votacións en pleno ou na súa actividade nas xuntas de área que poden consultarse nas actas”.
Ourense en Común pide valentía ao Partido Popular para afrontar unha reforma estrutural da mobilidade urbana contra os atropelos

Ourense en Común pide valentía ao Partido Popular para afrontar unha reforma estrutural da mobilidade urbana contra os atropelos

Ourense en Común recibe con decepción os acordos derivados da mesa de traballo en materia de seguridade viaria celebrada onte no Concello de Ourense por entender que todas as propostas presentadas concéntranse na sanción e non afrontan o problema real.

As medidas propostas polo Partido Popular, radares e sancións, non afrontan o problema estrutural que a cidade de Ourense ten en materia de mobilidade. Dende Ourense en Común botamos en falta un cronograma de actuacións específicas orientado á progresiva pacificación do tráfico. Obxectivo que debería situarse no centro de calquera acción neste campo.

Trátanse por igual a peóns e vehículos motorizados, chegando incluso a presentar a posibilidade de sancionar tamén aos peóns. Dende Ourense en Común comprendemos a cidade como un espazo de convivencia para as persoas, as cales deben situarse no centro da acción de goberno. Así é que calquera proposta debe ir orientada a mellorar as súas condicións de vida, en seguridade viaria pero tamén ambiental, acústica, etc. Razón pola que regular en base a unha condición de iguais peóns e vehículos é un erro de valoración moi grave que afasta por completo ao Concello de Ourense do ideal de cidade saudable proposto.

Das medidas presentadas onte polo Partido Popular as únicas que recibimos con esperanza son as ligadas a un compromiso orzamentario para abordar accións estruturais na instalación de pasos elevados, bandas redutoras e medidas semellantes. Con todo estas accións deben ter claro cal é o seu fin, a pacificación do tráfico motorizado na cidade, e ir acompañadas doutras moitas nunha estratexia conxunta en materia de mobilidade.

Dende Ourense en Común seguimos instando ao Partido Popular a convocar con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia a Mesa de Traballo Municipal de Mobilidade para avaliar todas estas propostas e medidas urxentes de prevención de atropelos.

Ourense en Común estuda variar o Camiño de Santiago ao seu paso polo concello para facelo máis seguro e atractivo para os peregrinos

Ourense en Común estuda variar o Camiño de Santiago ao seu paso polo concello para facelo máis seguro e atractivo para os peregrinos

O grupo municipal Ourense en Común analiza estes días a posibilidade  de instar en pleno mediante moción á administración competente en materia de Patrimonio e xestión do Camiño de Santiago para mellorar a súa seguridade e atractivo turístico.

“A  inseguridade dos peregrinos no acceso ao concello en Bemposta e Seixalbo é alarmante debido ao itinerario compartido coa estrada  OU-105”. Esta foi unha das demandas recollidas na asemblea destes  barrios e que Ourense en Común comprometeuse a solucionar. Así foi que  esta medida aparecía recollida no seu programa electoral e agora  estuda presentar no próximo pleno para solicitar o apoio do resto de  grupos da corporación.

A proposta pretende ademais alertar do deficitario estado dos  sendeiros e rotulado así como propoñer un novo itinerario que achegue  a riqueza termal e patrimonial de Ourense ao peregrinos. Dende Ourense  en Común afirman que “as cidades de peregrinación foron en si mesmas  un camiño e dependendo do destino interno este variaría, polo que non  existiría un único itinerario”. Este grupo municipal está convencido  de que “o Camiño de Santiago a día de hoxe é un verdadeiro referente  do turismo internacional”, polo que propoñen aproveitar o seu  itinerario para mostrar aos visitantes o potencial patrimonial da
cidade.

ANEXOS.-
Propostas programáticas de Ourense en Común en materia de Patrimonio:
http://ourenseencomun.gal/programa-participativo/territorio/

Ourense en Común presenta medidas concretas de emerxencia social e recibe o apoio de Yolanda Díaz, coordinadora Nacional de Esquerda Unida Galicia

Ourense en Común presenta medidas concretas de emerxencia social e recibe o apoio de Yolanda Díaz, coordinadora Nacional de Esquerda Unida Galicia

 • Ourense en Común asina o ‘Compromiso coas persoas’ da rede Rede Galega de Loita contra a Pobreza — EAPN Galicia nos apartados 5 a 15, un pacto contra a pobreza e pola inclusión social.
 • Crearase un Servizo de Emerxencia Social que atenda a situacións de necesidade social extrema e urxentes.
 • “A loita contra o desemprego ten que ser un grande reto para a Administración Local”, dixo Carlos Miguélez e por iso “crearemos unha Bolsa Social de Emprego Local”.
 • “Só o pobo pode cambiar esta realidade e por iso hoxe estou aquí apoiando a Ourense en Común”, dixo Yolanda Díaz, coordinadora Nacional de Esquerda Unida Galicia.
 • “A esquerda transformadora está para resolver os problemas da xente e para dicir que hai alternativas e por iso hoxe veño aquí para pedir o voto para Ourense en Común “, destacou Yolanda Díaz.

OURENSE. 20/05/15.Ledicia Piñeiro, número dous da candidatura veciñal Ourense en Común, explicou esta mañá en rolda de prensa ante os medios de comunicación na carpa de OUeC instalada nos Xardíns Padre Feijóo o compromiso firme coa loita contra a pobreza. Pobreza que afecta a un 23% das persoas do Concello de Ourense, máis de 25.000 persoas en risco que non teñen para cubrir as súas necesidades básicas, unha situación de emerxencia social. “Tras estudar as propostas da Rede Galega de Loita contra a Pobreza — EAPN Galicia coa que xa tivemos contacto no noso Programa Participativo decicimos na Asemblea polo Común asinar o Compromiso coas persoas nos apartados 5 a 15, un pacto contra a pobreza e pola inclusión social, que tamén asina o noso candidato á alcaldía Miguel Doval”, explicou Ledi Piñeiro.

“Porque no noso concello pásase fame, pásase frío, neste concello desafiuzase á xente, iso o primeiro, e por iso quixemos facer unha análise desta emerxencia social no noso Programa Participativo”, explicou a número dous de OUeC ao referirse ás medidas concretas sobre Benestar Social.

“Esta situación aféctanos tamén a xente moza coma min, que hoxe teño traballo, un contrato ata decembro, pero non sei que vai pasar comigo en 2016. Sei que a miña irmá emigrou de aquí para buscar un traballo, a miña curmá tamén. E iso é o que nos pasa á xuventude, que non temos expectativas de futuro”, dixo Ledia Piñeiro. “E isto é consecuencia de políticas das elites, para as elites, e cada vez os máis ricos teñen máis e cada vez as traballadoras temos menos e somos máis pobres”, engadiu.

 

Servizo de Emerxencia Social e Fondo de Protección Social

E por iso Ourense en Común presenta medidas concretas de emerxencia social como a creación dentro dun Servizo de Emerxencia Social que atenda a situacións de necesidade social extrema e urxentes, dando unha resposta inmediata que as resolva ou remedie, derivando estes casos posteriormente aos servizos sociais para unha solución estrutural e permanente. “A tramitación de axudas de emerxencia social non pode tardar meses e iso está acontecendo, por iso queremos tamén axilizar a lista de espera para ter cita cunha traballadora social do Concello”, apuntou Ledicia Piñeiro.

Ourense en Común porá en marcha un Plan de Emerxencia Infantil no que os centros (educativos e sociais) poidan identificar, ca colaboración de equipos docentes e educadoras de rúa, casos de pobreza ou exclusión social e actuar canto antes dende a súa detección. Tamén realizará un Programa Educativo de Rúa para articular unha rede preventiva socioeducativa de detección de situacións de exclusión e/ou risco de exclusión. Será xestionado por educadoras de rúa que formarán parte, xunto ás traballadoras sociais e ás educadoras dos equipos, dos Servizos Sociais Comunitarios.

“Crearemos un Fondo de Protección Social, para unificar as diferentes axudas municipais de emerxencia e inclusión que existen para camiñar cara unha renda mínima, xestionada dende o ámbito municipal, para soportar a situación de ausencia de ingresos ou precariedade de cada vez máis persoas no noso concello”, explicou Ledicia Piñeiro. “E tamén queremos que o Concello garanta os subministros básicos, polo menos os dependentes da Corporación Local (auga, recollida de residuos, etc.) a persoas e familias en situación de vulnerabilidade”, engadiu.

Para atender as necesidades das persoas que o precisan hai que dotar de persoal aos Servizos Sociais (traballadoras sociais, educadoras sociais, psicólogas, auxiliares de educador e persoal administrativo) e para garantir a cobertura e calidade dos servizos. “Tamén na liña das propostas do compromiso coas persoas de EAPN—Galicia falamos da creación dun Conselllo de Benestar Social, onde estean representadas todas as entidades que traballan no terceiro sector e que institucionalice a interlocución e a participación na construción das políticas sociais e de inclusión do Concello. Nós fomos quen de recoller no noso Programa Participativo a sensibilidade do terceiro sector social e a súa experiencia e queremos trasladalas ás pollíticas municipais de Benestar Social”, asegurou Ledicia Piñeiro.

E a institución municipal, a máis cercana ás cidadás ten que colaborar e pór a disposición das entidades do terceiro sector que operen no territorio os inmobles, infraestruturas e chan que precisen para desenvolver proxectos de inclusión social.

 

Emprego de calidade. Bolsa local de emprego

“Nós cremos que o Concello si que pode dinamizar o emprego”, dixo Carlos Miguélez, o número cinco da lista, que espuxo as medidas do Programa Participativo de OUeC sobre Emprego. A loita contra o desemprego ten que ser un grande reto para a Administración Local. E o desemprego que temos en Ourense é un desemprego estrutural, tamén culpa do desleixo das institucións públicas que non fixeron nada para evitar que que se destruíse emprego” manifestou Carlos Miguélez.

“Crearemos unha bolsa de traballo social. Temos que estudar as necesidades sociais sen cubrir (coidado de persoas dependentes; conservación e recuperación do medio; rehabilitación do patrimonio, infraestruturas e vivenda; reciclaxe e aproveitamento de residuos; servizos educativos, sanitarios e de benestar social…) e en base a esas necesidades cear emprego nestas actividades. Con base no financiamento público e apoiada tamén pola colaboración privada, a través de empresas públicas ou ben de entidades sen ánimo de lucro, xeraranse proxectos para os cales se vaia contratando de xeito paulatino, tendo en conta os orzamentos municipais”, explicou o número cinco da candidatura de OueC, Carlos Miguélez.

Cómpre dar apoio ás iniciativas sociais e emprego por medio de servizos de información e asesoramento, creación de redes de apoio, dotación de infraestruturas e equipamentos e, cando isto sexa posible, por medio do financiamento directo, o establecemento de axudas e subvencións e/ou a contratación directa de persoas obxecto destas actuacións. “A nosa proposta é unha proposta transversal, cremos que o Concello ten infraestructuras que pode ceder a iniciativas positivas para dinamizar o emprego. Temos que poñer en valor as nosas fortalezas como por exemplo, o sector téxtil, a través de cooperativas ou pequenas empresas de traballo social”, afirmou Miguélez. “E nós imos priorizar as contratacións, concesións e axudas a empresas e entidades que demostren un compromiso coa creación de emprego de calidade, engadiu.

 

Yolanda Díaz con Ourense en Común

Acompañando ás candidatas de Ourense en Común estivo esta mañá Yolanda Díaz, Coordinadora Nacional de Esquerda Unida en Galicia. “Un pracer estar apoiando a Ourense en Común. Veño de Ferrol en Común, veño de Barcelona en Comú, veño de Ahora Madrid, veño da xente do pobo, de xente coma vós. Só o pobo pode cambiar esta realidade e por iso hoxe estou aquí”, manifestou Yolanda Díaz na súa primeira intervención ante os medios de comunicación. E un agradecemento especial para Manuel Peña Rey, histórico do Partido Comunista galego, que pecha a candidatura de OueC e para o que dixo “sen el non sería o que son”.

 

Están preocupados, e teñen que estalo

“Estou feliz de estar en Ourense, estamos percorrendo todo o país e é normal que Núñez Feijóo, que hoxe vai estar en Ourense, esté preocupado, están preocupados, porque a forza da xente do común é poderosísima, o único que pode tumbar ao fascismo financieiro no que estamos a vivir, é xustamente, a colectividade, a unidade popular. Por iso hoxe mandámoslle unha mensaxe a Alberto Núñez Feijóo que se poñan a temblar, porque irromperemos con forza o 24 de maio e faremos realidade as propostas políticas que Ledi e Carlos estaban explicado”, dixo Yolanda Díaz. “Somos xente do común, xente de abaixo e soamente nós podemos cambiar a nosa realidade”, engadiu. “E estou encantada de estar con xente coma min na rúa, porque dende o 15M, aprendimos que todo ten mudado, que non nos representan, que estamos sendo gobernados por un atallo de corruptos e delincuentes e ademais aprendimos que a corrupción é unha forma de goberno, non é unha mazá que está podrida, a cesta está podre, precisan corruptores FCC e todas as multinacionais para que haxa políticos corruptos que se deixan comprar”, destacou a coordinadora Nacional de Esquerda Unida Galicia.

“Están saqueando o público, os que teorizan que non queren intervención estatal eses mesmos son os que van ás admnitracións locais para empobrecernos e saquear as arcas públicas. É o modelo Esperanza Aqguirre, ela representa ben o modelo do que nós estamos a combater”, manifestou Díaz. “Queremos barrer a toda esa pandilla de corruptos e por iso hoxe estou aquí con Ourense en Común”.

De novo Yolanda Díaz fixo referencia ao 15M, xérmolo tamén de iniciativas como Ourense en Común e que comezou a mudalo todo “O 15M puxo en solfa o que hoxe sabemos, que non hai democracia neste país. Eu que veño do dereito, a democracia é que nun pobo haxa garantía de cumprimento dos dereitos fundamentais de todas as persoas. A democracia, como di Alberto Garzón, non é ir a votar cada catro anos, ou cada cinco anos, nas eleccións europeas, a democracia é que se respecten os dereitos fundamentais, e cando hai xente que está sendo botada das súas casa con crianzas, vulnerando a lexislación vixente, o dereito de acceso á vivenda, cando se bota ás persoas das súas casas, aquí non hai democracia, afirmou Yolanda Díaz. “non hai democracia nun país como Galicia onde hai 18.000 fogares con problemas severos de pobreza e cando 1 de cada cinco nenos é pobre, isto é real”, engadiu.

Racharon o pacto constitucional, dando un golpe de estado á constitución pactando que é máis importante o pago dunha débeda que non é nosa, a atender ás persoas”, asegurou Yolanda Díaz, “o que está en xogo é o modelo social ao que nos teñen sometidas. E o sistema capitalista entre pola porta dos concellos, por exemplo privatizando o servizo da auga nos concellos. Hai un saqueo permante dos recursos naturias. O incremento do recibo da auga dende que se ten privatizados nas vilas e concellos galegos é entre un 40 e un 60% máis caro. Hai familias xa que non poden pagar a factura da auga, ou persoas que se lles corta a electricidade, vulnerando a lexislación vixente porque non poden pagar o recibo da luz. E por iso é vital como di o programa de Ourense en Común, rescatar ás persoas. Non queremos que rescaten autoestradas, non queremos que rescaten a banca, 10 mil millóns de euros para o que foi esa estafa de Novagalicia banco. Queremos programas para rescatar á xente, este é a nosa prioridade”, destacou a coordenadora Nacional de Esquerda Unida Galicia, Yolanda Díaz.

Sobre Ourense en Común dixo ademais que “eu sei que a xente valora que se soubera priorizar a unidade, soubera priorizar cales son as necesidades da xente desta cidade, por riba das patrias partidarias. A xente que non pode darlle de comer ás súas fillas dálles igual se eu son de Esquerda Unida ou se Miguel Doval vén do movemento veciñal, dálle igual se hai compañeiros que son de Anova, de Espazo Ecosocialista, de Podemos, dálle igual, queremos estar á altura das circunstancias, e a esquerda transformadora está para resolver os problemas e para dicir que hai alternativas e por iso hoxe veño aquí para pedir o voto para Ourense en Común, concluíu Yolanda Díaz a súa intervención ante os medios.

E rematou a rolda de intervencións o cabeza de lista da candidatura de Ourense en Común, Miguel Doval “agradezo o apoio de todas as miñas compañeiras, grazas Yolanda é un luxo terte aquí”, dixo. “Pero o luxo é encabezar esta candidatura, un privilexio para min, porque Ourense é a miña cidade, á que lle quero. E os datos están aí, un 23% de pobreza nun Concello que presume de superávit, e esquécense da xente que o está a pasar mal, algo está a fallar e algo temos que cambiar, manifestou Miguel Doval. “Cando nos pomos detrás de pancartas defendendo o feminismo e creamos unha casa de acollida e a xestiona unha entidade relixiosa, aludindo falta de recursos, algo está a fallar, algo se está a facer mal”.

“En Ourense en Común practicamos a participación e a transparencia de verdade, as nosas asembleas son abertas e quen quera pode vir e opinar, a nosa campaña, xa vedes, caixas de cartón… Non hai outra opción máis transparente e máis clara que Ourense en Común e por iso tedes que votar Ourense en Común, manifestou Miguel Doval.

 

CONCELLO DE OURENSE

% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 23.24
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 25.006
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -3.751
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -6.251
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 9.221.368
Total Gastos Concello 2013 95.715.562
Investimento por persoa 2013 85.75
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 368.77
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 2.608.252
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 7.985.352
Taxa Ocupación 2014 48.60%
Taxa Desemprego 2014 18.50%
Indicador Transparencia (máximo 100) 90.0%
[metaslider id=2936]
Ourense en Común aposta pola remunicipalización de servizos como a auga ou a recollida de lixo como garante dunha xestión responsable e sustentable

Ourense en Común aposta pola remunicipalización de servizos como a auga ou a recollida de lixo como garante dunha xestión responsable e sustentable

 • “A xestion pública da auga é máis barata e eficiente. A súa privatización só lle fixo ben aos corruptos”, asegurou Ángeles Faraldo, candidata de OUeC.
 • “O sistema Sogama non funciona e está a hipotecar o noso futuro”, afirmou María Durán, candidata de OUeC. “Temos que pór en valor o 50% do noso lixo orgánico para compostaxe”.
 • Incentivar a produción local e promover redes curtas de distribución fronte ao consumo masivo de importacións non só é coherente con este legado, senón que fortalece a economía local, crea emprego e conserva a paisaxe e a biodiversidade.

OURENSE. 13/05/15.– Ourense en Común continúa esta semana cos actos da campaña electoral cos Encontro de Barrio. Hoxe luns o acto desenvolveuse na praza da Lexión, no Barrio da Carballeira. Alí as candidatas de de Ourense en Común para estas Municipais 2015, Xosé Dorrío, María Durán, Ánxeles Faraldo e Montse Valencia, número catro da candidatura, mantiveron un diálogo cas veciñas do barrio e escoitaron as súas inquedanzas. Dinamizando o acto estivo o candidato Carlos García e como invitado o encontro contou con Victor Barro, activista no ecoloxismo ourensán dende hai 15 anos.

As candidatas de OUeC trasladáronlles ás veciñas da Carballeira as propostas recollidas no Programa Participativo en materia de Sustentabilidade: xestión da auga, residuos e enerxía.

 

Sen auga non hai vida

Desde a Nova Cultura da Auga, entendemos este recurso como ben finito indispensable para a vida que precisa ser xestionado con eficiencia e solidariedade. Garantir o acceso universal á auga como dereito básico humano obríganos a posicionarnos fronte á mercantilización da que vén sendo obxecto nos últimos anos, con incremento nas tarifas, falta de responsabilidade no impacto ambiental, escandalosas marxes de beneficios e mesmo cortes na subministración.

Ao igual que outros servizos municipais básicos, OueC apela á remunicipalización da auga como garante de xestión responsable. Mentres non sexa posible, o Concello deberá protexer a titularidade pública do recurso, exercer unha vixilancia estrita e transparente da concesionaria e poñer o foco na demanda, garantindo unha dotación mínima e de calidade por persoa. A xestion pública da auga é máis barata e eficiente. A súa privatización só lle fixo ben aos corruptos, asegurou Ángeles Faraldo.

Coa construción da nova depuradora xa en marcha, velaremos por unha correcta execución con impacto ambiental mínimo. O noso compromiso coa auga o é tamén cos seus ecosistemas; en Ourense o dos ríos, auténticas arterias do territorio.

 

Reducir, descentralizar, compostar

A xestión do lixo é unha das competencias ambientais de maior impacto nun Concello e máis susceptible de xestión directa. Así a todo, a área continúa a estar en mans privadas, pagar e esquecer o problema. Ata que se converte en algo insostible. “O sistema Sogama non funciona e está a hipotecar o noso futuro”, afirmou María Durán. “Temos que pór en valor o 50% do noso lixo orgánico para compostaxe”, engadiu.

É posible recobrar progresivamente as competencias na xestión do lixo comezando polas estratexias de recollida: sistema de retorno de envases e recollida selectiva en orixe. A recuperación da planta de compostaxe municipal pode dar solución ao lixo orgánico, o que máis pesa na nosa bolsa. E hai que actuar na orixe do problema, concienciando na redución de residuos e a reutilización. “Comprometernos co obxectivo residuos cero.

 

Somos o que comemos

As políticas alimentarias apenas tiveron oco nos programas electorais. Sorprende que nunca se levase ao debate público o que comemos cada día. O control sobre a produción e consumo de alimentos non só é garantía de saúde: ten consecuencias no medio e na economía.

Cunha gran superficie de chan municipal aínda verde e rural, Ourense é un concello privilexiado para construír a súa soberanía alimentaria. Aínda existe cultura do alimento de proximidade, e prácticas comerciais, coma o rianxo, que son parte indiscutible do noso patrimonio inmaterial.

Incentivar a produción local e promover redes curtas de distribución fronte ao consumo masivo de importacións non só é coherente con este legado, senón que fortalece a economía local, crea emprego e conserva a paisaxe e a biodiversidade. Mudar hábitos para mudar a realidade. OueC quere para Ourense un sistema propio de produción e consumo agroecolóxico e de proximidade, libre de transxénicos e rico en oportunidades para o noso perímetro rural.

Neste sentido, María Durán manifestou que “o Concello ten que ser mediador entre as propietarias das terras e as persoas dispostas a cultivalas”.

 

Espazos verdes, garantía dun futuro mellor

Urxe protexer, regulamento en man, os espazos naturais que aínda conservamos, bosques, ribeiras fluviais, do urbanismo descontrolado. Ou mudar o concepto de zonas verdes urbanas, revalorizándoas como espazos de encontro social e co medio, que fomenten modelos de ocio saudable. Ou mesmo recuperar para a cidadanía lugares que non se souberon incorporaren ao tecido urbano, coma son os camiños abandonados ou grandes áreas do anel rururbán. Neste sentido Victor Barro sinalou “os espazos verdes garanten aire puro e o lugar onde atoparnos e relacionarnos como sociedade”.

Pero a estratexia non pode pasar só por actuar no territorio, cómpre avanzar tamén na transformación social. OueC cre na Educación Ambiental Permanente como poderosa ferramenta de cambio. Hai que educar no uso responsable dos recursos pero tamén no coñecemento da paisaxe e, sobre todo, no respecto aos seres vivos, condenando calquera clase de maltrato animal e preservando a biodiversidade.

Carlos García, candidata número 11 de OUeC subliñou que Ourense ten un gran potencial para xerar riqueza e asegurar un futuro próspero para as vindeiras xeracións.

“Hai quen di que o concello non pode crear emprego. Nós apostamos por apoio á economía social, ás cooperativas, o emprego público”, dixo Xosé Dorrío, candidata de OUeC.

[metaslider id=2780]
GASTAR MENOS, VIVIR MELLOR

GASTAR MENOS, VIVIR MELLOR

Unha aposta pola Sustentabilidade e o Medio Ambiente no noso Programa Participativo

Plantexámonos como meta camiñar nos vindeiros catro anos cara o desenvolvemento sustentable. Ou sexa, facer de Ourense unha cidade na que os seus habitantes “vivan mellor” sen comprometer a calidade de vida das xeracións futuras. Non podemos facer propostas para unha lexislatura porque na política, como na vida, as cousas importantes de verdade tardan moito máis en xermolar. Pero si podemos sinalar polo que traballaremos nos vindeiros catro anos e dende o minuto un en materia de Sustentabilidade e Medio Ambiente, baixo catro principios:

ÉTICA:
Administración que dá exemplo.
SOBERANÍA:
As grandes decisións sobre a auga, a enerxía e o territorio teñen que estaren mans da xente.
AFORRO:
Vivir mellor consumindo menos e desperdiciando menos.
BO VIVIR:
Unha cidade máis segura, menos ruidosa e contaminada. Ríos limpos e alimentos sans.

Pode ser difícil de imaxinar un Ourense no que todo o que propoñemos suceda, pero resúltanos moito máis difícil pensar en que nada de todo isto se leve a cabo. Porque:

 • É viable técnica e economicamente, se non todo a curto prazo, si a medio prazo.
 • É preciso para garantir os recursos naturais e polo tanto o “bo vivir” da xente de Ourense: O aire respirable, os alimentos sans e a auga limpa.
 • É xusto, xa que queremos ser donos e tomar as decisións da enerxía que producimos ou dos alimentos que comemos.
 • É sustentable porque garantizan a calidade de vida das xeracións futuras mellorando a nosa propia.

ÉTICA

Unha administración que sexas quen de construír unha cidade sustentable deben facelo dando exemplo:

 • Implantando a compra pública verde nos gastos da administracións. Convertindo o respeto aos recursos que nos permiten vivir ben (menor contaminación e impacto ambiental) como un criterio de compra.
 • Faremos que o 100% do consumo do concello sexa renovable gracias as novas cooperativas comercializadoras do mercado libre que xa operan en Galicia. Implantando enerxías renovables e impulsando a eficiencia nos edificios municipais como xa se fai en moitos paises do noso entorno.
 • A través dunha fiscalidade que premie as actividades económicas respetuosas co medio e grave a aquelas que non o son. Xerando un efecto contaxio en todo o tecito produtivo da cidade e en particular no pequeno comercio, local e respetuoso co medio.

SOBERANÍA E AFORRO

Consumimos recursos naturais que non son infinitos como a auga ou a enerxía. Ao mesmo tempo que producimos residuos como se a a capacidade de xestión fora infinita. Permitimos así que os cidadáns de Ourense sigan a pagar taxas abusivas por unha mala xestión privatizada. Por iso propoñémonos:

 • Velar pola correcta execución da nova depuradora xa en marcha que permita resolver esta débeda histórica da cidade. Ademais, propoñémonos implantar un plan de aforro de auga comezando polos xardíns municipais, o aproveitamento de augas de depuración e pluviais.
 • Avanzar cara outro modelo de recollida do lixo. Xusto e sustentable. No que a parte orgánica poida ser separada para compostar. Aproveitanto a planta municipal de compostaxe que xa existe e implantando a compostaxe doméstica na area rural.
 • É preciso abaratar a factura do lixo, da auga e da luz para aquelas familias que usan estos servicios de forma responsable e eficiente e grabar a aqueles que a malgastan

BO VIVIR

Cando falamos de arterias dunha cidade con frecuencia se pensa no tráfico. Aquelas rúas de maior densidade de coches. En cambio, en Ourense en Común creemos que a xente o que dá vida ás nosas rúas e as prazas e zonas verdes son os pulmóns e os grandes órganos que fan destaunha boa cidade para vivir.

Para iso propoñemos:

 • Desprazarnos con seguridade, sen ruidos e sen contaminación. Sinónimo de poder facelo a pé, en bicicleta ou en transporte público. Eso faremos dende o concello a partir do día 24 a través dun urbanismo pensado para a xente.
 • Converter os espacios públicos en lugares de encontro, intercambio, xogo, ocio e no que poder desenvolver actividades deportivas e culturais.
 • Mellorando as zonas verdes xa existentes a baixo custe, coa participación das persoas e con moita imaxinación.

Este é o teu proxecto para “camiñar cara unha cidade sustentable” a longo prazo, moito máis alá desta lexislatura. Pero nesta lexislatura cómpre comezar. Trátase simplemente de recuperar o poder sobre o noso “ben común”.

Ourense en Común decide no seu Código de Boa Gobernanza que non realizará pactos para formar goberno con ningunha formación política

Ourense en Común decide no seu Código de Boa Gobernanza que non realizará pactos para formar goberno con ningunha formación política

 

 • “O código de Boa Gobernanza establece os principios dos que Ourense en Común se fornece para a posta en práctica do noso modelo de goberno. A boa gobernanza, é a gobernanza para o Ben Común”, destacou Mavi Calviño, candidata de OUeC.
 • Constituirase un Grupo de Traballo Institucional (GTI) que estará composto por todas as persoas de Ourense en Común que sexan elexidas e estean dentro do Concello. Terá que render contas unha vez ao mes á Asemblea en Común.
 • Crearanse a Concellería de Participación e o Consello da Cidadanía, que serán os órganos máximos de participación de todas as veciñas.
 • Ourense en Común pode gobernar en minoría e dar apoios puntuais a iniciativas doutras organizacións no Concello de Ourense. Esta decisión terá que ser referendada pola Asemblea en Común.

OURENSE. 13/05/15.– Ourense en Común aprobou o pasado venres en asemblea o seu Código de Boa gobernanza que acaba coas ambigüidades sobre o noso compromiso coa cidadanía en canto á gobernanza no Concello de Ourense.

As candidatas de OUeC, Mavi Calviño, número seis da candidatura, e Emilio Rodríguez Tilve, número nove, deron esta mañá unha rolda de prensa para explicar ante os medios de comunicación este importante documento que establece as bases do xeito en que OueC quere gobernar. “O código de Boa Gobernanza establece os principios dos que Ourense en Común se fornece para a posta en práctica do noso modelo de goberno, sinalou Mavi Calviño, “xunto co Manifesto de OUeC, a carta de compromiso, Código de Ética Política, e como non, co noso Programa Participativo sentan as bases do que é o noso modelo de política e o noso xeito de facer política. A boa gobernanza, é a gobernanza para o Ben Común”, destacou. “Son persoas traballando xuntas debatendo, discutindo para chegar a decisións e acordos, dende a autonomía e o respecto para procurar o ben colectivo”.

Este Código de Boa Gobernanza rexe tanto para o proceso cidadán de OUeC como para as nosas representantes dentro da institución. E regula os comportamentos das persoas que están na corporación municipal. “É a nosa maior arma contra a corrupción e contra a competencia egoísta”, afirmou Mavi Calviño.

 

GTI e Concellería de Participación

Constituirase un Grupo de Traballo Institucional (GTI) que estará composto por todas as persoas de Ourense en Común que sexan elexidas e estean dentro do Concello. Rexerase polas mesmas normas que calquera outro Grupo de Traballo, entra elas nomearán a unha persoa que será a voceira de Ourensen Común, pero que non será a única cabeza visible. “Queremos que quede claro que este GTI non vai ser a dirección política de OUeC, senón que, como todos os grupos, vai estar sometido ás decisión da nosa Asemblea en Común. E terá a obriga cada mes de render contas nunha asemblea específica na que se dará un informe da súa actividade e se tomarán decisións estratéxicas”, explicou Mavi Calviño.

En Ourense en Común facemos unha aposta decidida pola participación das veciñas nas decisións que o Concello toma e que as afecta directamente. “Pero isto non é unha promesa electoral, é unha maneira de facer as cousas diferente, que nos define dende o inicio do proceso. Neste Código de Boa Gobernanza reiteramos a nosa intención de crear unha Concellería de Participación que vele e fomente esta implicación”, explicou Emilio rodríguez Tilve.

Crearemos un Consello da Cidadanía que será o órgano máximo de participación de todas as veciñas. Ademais, haberá consellos cidadáns específicos de cada área, como o Consello da Mocidade ou o Consello da Mobilidade e tamén, Consellos de cada Barrio. “Queremos incorporar ao día a día do Concello as opinións de todas, de xeito progresivo, até que estes órganos teñan unha capacidade de decisión total. Para nós a democracia non é votar cada catro anos, dixo Rodríguez Tilve.

 

Non aos pactos para formar goberno

Ourense en Común non realizará pactos para formar goberno con ningunha formación política, afirmou Emilio Rodríguez Tilve, número nove da nosa candidatura veciñal. “Facemos unha proposta de goberno e de programa totalmente diferente ás outras organizacións políticas e no que a participación é a nosa esencia, pois levamos un ano practicándoa, non quince días. Non se dan neste momento as coincidencias necesarias tanto nos métodos de toma de decisións coma nas propostas programáticas para a cidade.”

Neste sentido, o número nove da candidatura cidadá Ourense en Común xustificou a importancia da decisión de non facer pactos de goberno. “Temos mecanismos internos e públicos de control sobre as noas representantes, de gobernar conxuntamente con outras formacións Ourense en Común perdería ese control sobre as concelleiras dese goberno e a participación veciñal non quedaría garantida”, indicou Emilio Rodríguez Tilve. Isto non significa que Ourense en Común non poida formar goberno en minoría ou dar apoios puntuais a iniciativas doutras organizacións no Concello de Ourense. Esta decisión tomarase en base aos nosos principios, documentos e ao Programa Participativo e, en todo caso, terá que ser referendada pola Asemblea en Común, engadiu.

 

Sinatura dos Códicos Ético e de Boa Gobernanza

Ao remate da rolda de prensa as cadidatas de Ourense en Común asinaron diante da Casa do Concello este Código de Boa Gobernanza e o Código Ético co que se comprometen a exercer o seu labor dentro da institución e que son garantes para que a cidadanía poidamos ter o control, toas as veciñas e veciños de Ourense, e fomenten esa implicación e participación que son a esencia deste proceso cidadán de confluencia e traballo en común. Entre os asinantes que puideron achegarse hoxe á mañá e participar nesta sintatura simbólica estaba o noso cabeza de lista, Miguel Doval, a número catro Montse Valencia, a número oito Monte Malvar, ou o número sete Javier Octavio de Toledo. Pero todas as candidatas de Ourense en Común, dende a última ata a primeria asinaron e comparten estes principios elaborados en común e de xeito participativo. Isto é o que diferencia a Ourense en Común das formacións políticas tradicionais, a Participación, a Transparencia e a Horizontalidade na toma de decisións. Para gobernar obedecendo.

Por un Concello para as persoas!

[metaslider id=2730]

Ourense en Común aposta por unha área da Lingua que dea prestixio social ao galego

 • OUeC propón colaborar coa candidatura de Ponte nas Ondas para que o patrimonio galego-portugués sexa recoñecido como Patrimonio da Humanidade
 • Crearase un Observatorio da Lingua que xestione a política lingüística municipal. “Este órgano transversal a tódalas concellerías asegurará o fomento da normalización do Galego”
 • Os estudos sociolingüísticos son rotundos: existe unha radical ruptura xeracional na transmisión da lingua e uns baixos niveis de uso entre a mocidade. Nestes espazos, o Concello ten moito que dicir e que facer
 • Ademais, comezaremos a elaborar a programación cultural co gallo da conmemoración dos 100 anos da Xeración Nós en 2020

OURENSE. 13/05/15.– O Programa Participativo de OueC presenta unha área específica ao redor da lingua galega, e faino no apartado de Ben Común, porque iso é o noso idioma, un ben de toda a veciñanza de Ourense como o son as augas quentes, o rianxo, o Santo Cristo, os magostos ou as beiras do Miño e o Barbaña.

A xestión da política lingüística municipal amósase especialmente relevante, por ser os concellos as administracións cun maior contacto directo coa cidadanía; polo tanto, debe ofrecer algo máis ca traballo de asesoramento lingüístico ou administrativo, para abordar en todas as súas dimensións o conflito lingüístico.

Por iso a xestión da lingua para OUeC debe ser transversal, e participar en todos os departamentos municipais e tamén no sector socioeconómico.

OUeC propón unha área dinamizadora que colabore na dotación de ferramentas e recursos ás verdadeiras institucións, colectivos e axentes que traballan a prol da normalización lingüística, e no prestixio social da lingua.

 

A lingua en perigo

Nas mesas participativas da Área de Lingua, resultou inevitable centrar as diferentes propostas e discursos ao redor da infancia, a xente nova e o sector educativo. Os estudos sociolingüísticos son rotundos, existe unha radical ruptura xeracional na transmisión do idioma e uns baixos niveis de uso entre a mocidade. E nestes espazos, o Concello ten moito que dicir e que facer.

A Lei Paz Andrade é unha das ferramentas fundamentais para acadar os nosos obxectivos; o achegamento á lingua e cultura portuguesas son o camiño para mudar o paradigma sociopolítico galego, en relación co status da lingua, incidindo no seu carácter internacional e a súa pertenza ao ámbito da lusofonía.

As políticas lingüísticas impleméntanse no país desde hai 30 anos, e non presentan bos resultados. Por iso é necesario darlle unha volta a esas políticas, moitas veces escuras e agochadas. Un bo exemplo é que co gallo da celebración do día das Letras Galegas, se aproveita para homenaxear a un fascista: as persoas que toman estas decisións fan política. En OUeC xa reiteramos que a política non se pode separar de nada, e moito menos da cultura e a lingua.

Por iso, crearase un Observatorio da Lingua que xestione a política lingüística municipal. “Este órgano transversal a tódalas concellerías asegurará o fomento da normalización do Galego e tenderá ao autofinanzamento a través de axudas europeas a proxectos interrrexionais aproveitando a unión da lingua e a cultura galego-portuguesa”.

“Entendemos a lingua como un valor de proxección de Ourense de cara a fóra e de cara ao futuro. Por isto presentaremos a candidatura de Ourense como Patrimonio Literario da Humanidade pola UNESCO, colaboraremos coa candidatura de Ponte nas Ondas para que o patrimonio galego-portugués sexa recoñecido como Patrimonio da Humanidade e, ademais, comezaremos a elaborar a programación cultural co gallo da conmemoración dos 100 anos da Xeración Nós en 2020”.

É necesario que a área municipal de lingua supere o seu papel instrumental e simbólico para participar activamente en todos os departamentos do Concello, dotándose de recursos para ser unha auténtica ferramenta de dinamización social e económica.

Desde OUeC queremos convidarvos a ler o Programa Participativo, e a Área de Lingua, para comezar xa, a traballar por un Ourense e unha lingua en común.

Por un Concello das persoas!