OUeC solicitará no pleno que o alcalde se comprometa coas condicións laborais das empresas contratadas polo Concello

OUeC solicitará no pleno que o alcalde se comprometa coas condicións laborais das empresas contratadas polo Concello

 • Ourense en Común quere garantir que non se repitan situacións como as vividas polas traballadoras de Linorsa e Seralia nos últimos meses.
 • Ate o de agora só a ponderación económica tense en conta no momento de adxudicar contratos.
 • Ourense en Común solicita que se teña en conta a necesidade de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou sobre o propio emprego.

 

Ourense, 23 de agosto de 2016

Ourense en Común presentaba esta mañá unha moción que defenderá no vindeiro pleno ordinario do mes de setembro. Nesta proposta o grupo municipalista solicitará que o alcalde se comprometa a garantir, entre outras, as condicións laborais das traballadoras de empresas contratadas pola institución municipal.  

Ate o de agora só a ponderación económica tense en conta no momento de adxudicar contratos públicos. Deste xeito estase promovendo que naqueles contratos nos que o compoñente económico fundamental vén constituído polo custo da man de obra, a única forma de rebaixar a oferta é empeorando as condicións laborais dos traballadores”.

Esta é a razón, segundo Ourense en Común, dos conflitos vividos nos últimos meses con varias empresas adxudicatarias. Así apuntan a que “todas elas sumaban faltas de pagamento ás traballadoras e presentaron ofertas de licitación que significaron o descontento do persoal a subrogar”.

A moción presentada aposta porque as administracións municipais procuren unha contratación pública estratéxica, sustentable e socialmente responsable que teña en conta non só a calidade e eficacia na prestación de servizos públicos e nas compras públicas, senón tamén a necesidade de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou sobre o propio emprego. “A oferta economicamente máis vantaxosa non ten por que identificarse coa do prezo máis baixo”, advirten.

Ourense en Común argumenta que a súa proposta está contemplada nunha Directiva do Parlamento Europeo e xa en práctica en varios concellos do estado español sen que isto supuxera en ningún caso a redución do número de licitadores. En base a esta propoñen a inclusión de cláusulas sociais nos procesos de contratación pública, ben como requisito previo (Criterio de Admisión ou Reserva de Mercado), como elemento de puntuación (Criterio de Adxudicación) ou como unha obriga inherente ao propio contrato (Condición en fase de Execución).

Ourense en Común denuncia que non se están cumprindo os protocolos na aprobación da ordenanza reguladora das vivendas de emerxencia social

Ourense en Común denuncia que non se están cumprindo os protocolos na aprobación da ordenanza reguladora das vivendas de emerxencia social

A ordenanza reguladora do réxime de funcionamento e cesión das Vivendas de Emerxencia, non está dispoñible para que calquera persoa ou colectivo faga alegacións.

 

Ourense, 18 de Agosto de 2016

Despois de meses de achegas dos grupos municipais, debates entre os mesmos, unha comisión de pleno e finalmente unha aprobación inicial plenaria a ordenanza reguladora de vivendas de emerxencia estaba lista para que se anunciase a súa publicación e se abrira un prazo de alegacións entre a veciñanza.

Este anuncio foi no BOP num 187, do 16 de Agosto. O anuncio recolle textualmente, “Para consulta do citado expediente, poden dirixirse no prazo indicado, ás oficinas de Benestar Social, sitas na rúa Arcediagos, núm. 3, 1º andar, así como dispoñer dunha versión na web deste concello (www.ourense.es/benestarsocial). Ourense, 1 de agosto de 2016. O alcalde.

Dende Ourense en Común estivemos pendentes da publicación desta ordenanza e detectamos que a ordenanza pendurada na web do Concello o día 17 de Agosto, era o borrador previo de ordenanza, é dicir excluía todas as achegas feitas polos grupos municipais e polo tanto non era o texto acordado no pleno.

Deste xeito, nesa ordenanza se trasladaba que o prazo de estancia nas vivendas de emerxencia eran de 3 meses, cando a realidade é que ese punto foi aprobado tras unha emenda de OUeC, que dicía que o prazo de estancia na  vivenda sería marcado polo equipo dos servizos sociais en base a un itinerario de inserción social para esa persoa ou familia.

Tamén se recollía que as persoas acollidas nas vivendas de emerxencia se farían cargo dos gastos de luz, auga, gas e os darían de alta no seu nome, algo que tampouco corresponde co acordado en pleno, xa que no pleno decidimos que se estudaría cada caso para ver se esas familias ou persoas acollidas podían ou non facer fronte a eses gastos.

O grupo municipal de Ourense en Común púxose en contacto coa concelleira delegada Sofía Godoy para alertarlle do erro e afirmaba que sería solucionado de inmediato. A día de hoxe a realidade é que desapareceu o borrador errado que había de ordenanza, pero non está pendurado o novo.

As persoas que queiran facer alegación á mesma están perdendo días dos que lles corresponden legalmente, xa que é a partir do día despois á publicación do BOP que empeza a correr o tempo dos 30 días. Para Ourense en Común é un grave ataque a democracia, xa que a única vía que ten a veciñanza para influír na política municipal é facendo alegación aos textos públicos, se estes documentos non son anunciados e publicados en tempo e forma hai un grave menoscabo nos seus dereitos relativos á participación cidadá.

Ourense en Común reproba ao goberno e á oposición

Ourense en Común reproba ao goberno e á oposición

08/02/2016 Intervención de Ourense en Común no pleno de reprobación a Jesús Vázquez Abad (Alcalde do Concello de Ourense)

(Baixa o documento en PDF)
07/06/2013 Intervención de Susana Gómez, antiga edil de Democracia Ourensana, instando á oposición a «abandonar o xogo das reprobacións e ser valentes propoñendo unha moción de censura. Do contrario que fagan oposición constructiva.»
OUeC chama ao PSdeG-PSOE a facer cidade e abandonar estratexias políticas

OUeC chama ao PSdeG-PSOE a facer cidade e abandonar estratexias políticas

O grupo municipal Ourense en Común apunta que as declaracións difundidas a medios polo Grupo Municipal Socialista forman parte da mesma estratexia política que pretende xerar o contexto apropiado para unha moción de censura.

 

 • “Dende o mes de setembro vimos advertindo un incumprimento do prego de condicións do servizo de axuda no fogar e incluso presentamos unha moción para constituír unha comisión de investigación da empresa concesionaria que Partido Socialista e Partido Popular votaron en contra”. Así é que a organización municipalista Ourense en Común amosa a súa indignación coas declaracións do grupo socialista ao entender que entran en contradición coas súas accións. “Sumámonos á reprobación da acción de goberno do Partido Popular en materia de servizos sociais, pois acumúlanse conflitos e irregularidades xa dende a anterior corporación, pero se o Partido Socialista quere traballar por esta cidade nesta área debería comezar por apoiar a constitución daquela comisión de investigación”.

 

 • As irregularidades apuntadas por Ourense en Común, e polas que solicitaban a constitución daquela comisión de investigación votada en contra polo Partido Popular e Partido Socialista, refírense á empresa Seralia S.A. responsable do servizo de Axuda no Fogar actualmente cun ERTE desestimado pola autoridade laboral competente e que segundo eles “pode estar a incumprir varios dos artigos das cláusulas administrativas, nomeadamente o artigo 24 de obrigacións do contratista durante a execución do contrato e o artigo 25 de obrigas laborais do contratista”.

 

 • Diferentes empresas pasaron ao longo dos últimos anos por estes servizos e ningunha estivo exenta de dúbidas na súa actividade. De feito a adxudicataria Troncoso, cunha investigación aínda en trámite iniciada polo xuíz Antonio Piña, implicou á anterior xestión do PSOE. Na mesma liña destaca Fomento de Servicios Sociosanitarios que a anterior concelleira, Marga Martín, desatendeu ao non escoitar as demandas das traballadoras (non cobrar por horas efectivas de traballo) e á que o interventor municipal chegou a sinalar como xestión irregular.

 

 • Dende Ourense en Común concordan con que “a xestión da Concellería de Benestar está sendo moi deficiente, neste servizo de Axuda no Fogar e noutros servizos e proxectos que non mostran ningún avance, nomeadamete a Canceira Municipal, a ordenanza de protección animal, a prestación a persoas en risco de pobreza ou exclusión social dentro do programa Ourense Integra, etc. Malia a todo o anterior entenden que “o Partido Socialista unicamente orquestra esta posta en escena de cara a medios de comunicación cun fin estratéxico de xeración de contexto. A súa denuncia dista moito da súa actividade diaria nos momentos transcendentes como as votacións en pleno ou na súa actividade nas xuntas de área que poden consultarse nas actas”.
OUeC denuncia irregularidades na concesión do matadoiro municipal

OUeC denuncia irregularidades na concesión do matadoiro municipal

Ourense en Común observa con preocupación grandes diferenzas desfavorables para a institución municipal nos recontos de cabezas de gando realizados pola concesionaria Matadero de Ourense S.L.

Ourense en Común entende que unha das súas principais encomendas na corporación é a de fiscalización e control da actividade municipal. Razón pola que solicitou no pleno do venres 8 de xaneiro a constitución dunha comisión informativa sobre as principais concesións municipais. Unha moción votada en contra polo Partido Popular e Partido Socialista, coa abstención de Democracia Ourensana.

A proposta defendida en pleno por Ourense en Común pretendía constituír un foro de debate e análise para actuar coa maior dilixencia nunha área de goberno nodal no que a transparencia e loita contra a corrupción se refire: as concesións municipais.

A negativa de Partido Popular e PSOE a xerar ese espazo para avaliar a execución pasada, presente e futura das distintas concesións municipais, obriga a un esforzo extra dos edís de Ourense en Común para ter acceso a expedientes, contratos, inventarios e outra documentación. Malia a estas dificultades analizáronse xa varias concesións de servizos municipais, entre elas á referida ao matadoiro municipal, concesión cedida á Sociedade Limitada Matadero Ourense.

Segundo a información recollida, a actividade da concesionaria municipal no servizo de matadoiro precisa de forma complementaria da presenza de persoal funcionario do Concello de Ourense. A súa labor enmárcase no control da báscula de pesado para evitar calquera tipo de anomalía ou irregularidade. Así é que a empresa Sociedade Limitada Matadero de Ourense debe aboar unhas taxas que varían en función das cabezas de gando sacrificadas.

Unha vez analizada unha pequena mostra desta actividade, segundo datos facilitados pola Concellería de Comercio,  comparada cos listados de control de sacrificio regulamentario que tamén exerce o persoal funcionario responsable da área de Sanidade; evidéncianse grandes diferenzas en favor da concesionaria e en detrimento dos intereses da institución local. Razón pola que o grupo municipal Ourense en Común instará ao equipo de goberno do Partido Popular a realizar as comprobacións oportunas e, novamente, á necesaria constitución dunha comisión de seguimento e control sobre as concesións municipais.

1

2

Ourense en Común proporá en pleno un acordo da corporación para unha segunda exposición pública do PXOM

Ourense en Común proporá en pleno un acordo da corporación para unha segunda exposición pública do PXOM

O grupo municipal Ourense en Común considera que a aprobación do PXOM debe contar coas máximas garantías de transparencia e participación cidadá.

“Estamos perante un documento que marcará o destino de Ourense nas dúas próximas décadas, razón pola que a súa aprobación debe contar co maior consenso social e con todas as garantías posibles”. Con esta afirmación Ourense en Común quere deixar clara a súa posición con respecto aos debates xurdidos nas últimas semanas con motivo da posible anulación do ordenamento provisional: “A urxencia derivada dunha eventual caída do ordenamento provisional non pode servir de pretexto para aprobar un plan sen unha segunda exposición pública”.

Ourense en Común presentará unha moción no pleno ordinario do próximo venres na que demandará un acordo da corporación para garantir que o novo PXOM conte coa maior participación cidadá posible. Entre outras propostas, este grupo solicitará a creación dunha comisión de seguimento ampla, campañas de información específica por barrios e unha segunda exposición pública: “entendemos que despois das 6000 alegacións presentadas o documento resultante non será o mesmo que o exposto inicialmente, polo que é obrigada unha nova fase de alegacións públicas antes da súa aprobación definitiva”.

Avaliación dos 100 primeiros días da nova corporación do Concello de Ourense, diagnose e perspectivas

Avaliación dos 100 primeiros días da nova corporación do Concello de Ourense, diagnose e perspectivas

O grupo municipal Ourense en Común fai balance 100 días despois da súa chegada ao Concello. A pouca permeabilidade desta institución á participación veciñal e as prácticas partidistas que antepoñen intereses electorais aos de Ourense principais eixos da súa análise.

«A inexistencia dun programa de benvida fai que calquera persoa que pretenda traballar polo común se sinta estraña na que debería ser a súa casa». Esta foi a frase pronunciada polo edil de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, no primeiro pleno ordinario da nova corporación e segue a ser unha das principais críticas deste grupo municipal, que bota en falta ferramentas e programas para promover a participación veciñal na vida política ourensá.

Os primeiros 100 días do actual equipo de goberno municipal evidencian para Ourense en Común o mantemento de vellas formas de facer política que sitúan a Ourense na cola da renovación democrática xurdida no estado español como consecuencia das eleccións municipais do 24 de maio. «O feito de que teñamos o alcalde mellor pagado de Galicia na provincia cos salarios máis baixos é a proba de que este cambio aínda non chegou a Ourense» apúntase desde Ourense en Común.

Sobre as afirmacións do alcalde Xesús Vázquez apelando a unha “política de man tendida”, Ourense en Común amosa as súas discrepancias. «As formas e intereses do actual equipo de goberno quedaron en evidencia cando promoveron sen consenso unha modificación de crédito que mantiña as prioridades de gasto lonxe da xente do común». O que vemos en OUeC é que «entre o anterior goberno do PSdeG e o actual do PP gastarán neste ano 2015 case un millón de euros en propaganda institucional», o que nos fai ser moi críticos coa posibilidade de que se estean empregando «cartos públicos con intereses partidistas en ano electoral».

 • Audio da Rolda de Prensa na que se expón o que foron para OUeC estes primeiros 100 días no Concello: http://ourenseencomun.gal/avaliacion-100-primeiros-dias
 • Vídeo no que o voceiro de OUeC no Grupo Municipal, Martiño X. Vázquez, analiza o que foron estes 100 primeiros días no Concello:

Mocións de OUeC para o Pleno Ordinario 04/09/2015

Dereitos laborais, transparencia e participación na xestión municipal serán as tres mocións que Ourense en Común presentará no pleno ordinario deste Ligazón ao evento na axenda de OUeC

Moción do Grupo Municipal OUeC: Conflicto no Servizo de Axuda no Fogar

A organización municipalista Ourense en Común considera que unha mala xestión na adxudicación do contrato de axuda a domicilio está a provocar deficiencias neste servizo público. Razón pola que solicita a creación dunha comisión para revisar todos os contratos do Concello de Ourense coa empresa adxudicataria Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, S.A. Preténdese garantir tanto a calidade na prestación do servizo como blindar os dereitos das traballadoras ameazadas por un expediente de regulación de emprego desestimado polas autoridades laborais competentes.

+ Máis información sobre este tema no resumo da xuntanza mantida entre Ourense en Común e persoal da empresa Seralia o 9 de xullo.

+ O texto íntegro desta Moción de OUeC en PDF: Moción Pleno Ordinario 04092015: Seralia

 

Moción do Grupo Municipal OUeC: Banda de Música, xestión democrática

A Banda de Música Municipal será novamente tema de debate. Deste modo Ourense en Común cumpre coa promesa feita no anterior pleno de presentar unha proposta para obxectivar o seu labor e poñer fin dunha vez por todas á súa instrumentalización política. Así é que se preténde crear unha mesa de traballo con representación de todos os grupos municipais, aberta á participación cidadá e na que estará representada tamén a Asociación Ricardo Courtier. O obxectivo é constituír un órgano democrático con representación das forzas políticas representadas no concello, así como da sociedade civil, coa finalidade de procurar a máxima eficiencia no gasto público e a implantación de mecanismos de transparencia na xestión da Banda Municipal.

+ O texto íntegro desta Moción de OUeC en PDF: Moción Pleno Ordinario 04092015: Banda de Música

 

Moción do Grupo Municipal OUeC: Participar e ser partícipes

A terceira das mocións presentadas por Ourense en Común, baixo o título Participar e ser partícipes, pretende promover a constitución dun Consello Cidadán de Participación con representación de todos os grupos municipais, técnicos e colectivos sociais para, entre outras, a revisión, actualización e aplicación do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ourense. Principal obxectivo: poñer solución ás serias deficiencias na aplicación deste texto e garantir a participación real da cidadanía na xestión municipal para que nunca máis ningún cidadán, colectivo ou asociación vexa privada a súa participación nun órgano de goberno local.

+ O texto íntegro desta Moción de OUeC en PDF: Moción Pleno Ordinario 04092015: Consello Participación

Ourense en Común presenta medidas concretas de emerxencia social e recibe o apoio de Yolanda Díaz, coordinadora Nacional de Esquerda Unida Galicia

Ourense en Común presenta medidas concretas de emerxencia social e recibe o apoio de Yolanda Díaz, coordinadora Nacional de Esquerda Unida Galicia

 • Ourense en Común asina o ‘Compromiso coas persoas’ da rede Rede Galega de Loita contra a Pobreza — EAPN Galicia nos apartados 5 a 15, un pacto contra a pobreza e pola inclusión social.
 • Crearase un Servizo de Emerxencia Social que atenda a situacións de necesidade social extrema e urxentes.
 • “A loita contra o desemprego ten que ser un grande reto para a Administración Local”, dixo Carlos Miguélez e por iso “crearemos unha Bolsa Social de Emprego Local”.
 • “Só o pobo pode cambiar esta realidade e por iso hoxe estou aquí apoiando a Ourense en Común”, dixo Yolanda Díaz, coordinadora Nacional de Esquerda Unida Galicia.
 • “A esquerda transformadora está para resolver os problemas da xente e para dicir que hai alternativas e por iso hoxe veño aquí para pedir o voto para Ourense en Común “, destacou Yolanda Díaz.

OURENSE. 20/05/15.Ledicia Piñeiro, número dous da candidatura veciñal Ourense en Común, explicou esta mañá en rolda de prensa ante os medios de comunicación na carpa de OUeC instalada nos Xardíns Padre Feijóo o compromiso firme coa loita contra a pobreza. Pobreza que afecta a un 23% das persoas do Concello de Ourense, máis de 25.000 persoas en risco que non teñen para cubrir as súas necesidades básicas, unha situación de emerxencia social. “Tras estudar as propostas da Rede Galega de Loita contra a Pobreza — EAPN Galicia coa que xa tivemos contacto no noso Programa Participativo decicimos na Asemblea polo Común asinar o Compromiso coas persoas nos apartados 5 a 15, un pacto contra a pobreza e pola inclusión social, que tamén asina o noso candidato á alcaldía Miguel Doval”, explicou Ledi Piñeiro.

“Porque no noso concello pásase fame, pásase frío, neste concello desafiuzase á xente, iso o primeiro, e por iso quixemos facer unha análise desta emerxencia social no noso Programa Participativo”, explicou a número dous de OUeC ao referirse ás medidas concretas sobre Benestar Social.

“Esta situación aféctanos tamén a xente moza coma min, que hoxe teño traballo, un contrato ata decembro, pero non sei que vai pasar comigo en 2016. Sei que a miña irmá emigrou de aquí para buscar un traballo, a miña curmá tamén. E iso é o que nos pasa á xuventude, que non temos expectativas de futuro”, dixo Ledia Piñeiro. “E isto é consecuencia de políticas das elites, para as elites, e cada vez os máis ricos teñen máis e cada vez as traballadoras temos menos e somos máis pobres”, engadiu.

 

Servizo de Emerxencia Social e Fondo de Protección Social

E por iso Ourense en Común presenta medidas concretas de emerxencia social como a creación dentro dun Servizo de Emerxencia Social que atenda a situacións de necesidade social extrema e urxentes, dando unha resposta inmediata que as resolva ou remedie, derivando estes casos posteriormente aos servizos sociais para unha solución estrutural e permanente. “A tramitación de axudas de emerxencia social non pode tardar meses e iso está acontecendo, por iso queremos tamén axilizar a lista de espera para ter cita cunha traballadora social do Concello”, apuntou Ledicia Piñeiro.

Ourense en Común porá en marcha un Plan de Emerxencia Infantil no que os centros (educativos e sociais) poidan identificar, ca colaboración de equipos docentes e educadoras de rúa, casos de pobreza ou exclusión social e actuar canto antes dende a súa detección. Tamén realizará un Programa Educativo de Rúa para articular unha rede preventiva socioeducativa de detección de situacións de exclusión e/ou risco de exclusión. Será xestionado por educadoras de rúa que formarán parte, xunto ás traballadoras sociais e ás educadoras dos equipos, dos Servizos Sociais Comunitarios.

“Crearemos un Fondo de Protección Social, para unificar as diferentes axudas municipais de emerxencia e inclusión que existen para camiñar cara unha renda mínima, xestionada dende o ámbito municipal, para soportar a situación de ausencia de ingresos ou precariedade de cada vez máis persoas no noso concello”, explicou Ledicia Piñeiro. “E tamén queremos que o Concello garanta os subministros básicos, polo menos os dependentes da Corporación Local (auga, recollida de residuos, etc.) a persoas e familias en situación de vulnerabilidade”, engadiu.

Para atender as necesidades das persoas que o precisan hai que dotar de persoal aos Servizos Sociais (traballadoras sociais, educadoras sociais, psicólogas, auxiliares de educador e persoal administrativo) e para garantir a cobertura e calidade dos servizos. “Tamén na liña das propostas do compromiso coas persoas de EAPN—Galicia falamos da creación dun Conselllo de Benestar Social, onde estean representadas todas as entidades que traballan no terceiro sector e que institucionalice a interlocución e a participación na construción das políticas sociais e de inclusión do Concello. Nós fomos quen de recoller no noso Programa Participativo a sensibilidade do terceiro sector social e a súa experiencia e queremos trasladalas ás pollíticas municipais de Benestar Social”, asegurou Ledicia Piñeiro.

E a institución municipal, a máis cercana ás cidadás ten que colaborar e pór a disposición das entidades do terceiro sector que operen no territorio os inmobles, infraestruturas e chan que precisen para desenvolver proxectos de inclusión social.

 

Emprego de calidade. Bolsa local de emprego

“Nós cremos que o Concello si que pode dinamizar o emprego”, dixo Carlos Miguélez, o número cinco da lista, que espuxo as medidas do Programa Participativo de OUeC sobre Emprego. A loita contra o desemprego ten que ser un grande reto para a Administración Local. E o desemprego que temos en Ourense é un desemprego estrutural, tamén culpa do desleixo das institucións públicas que non fixeron nada para evitar que que se destruíse emprego” manifestou Carlos Miguélez.

“Crearemos unha bolsa de traballo social. Temos que estudar as necesidades sociais sen cubrir (coidado de persoas dependentes; conservación e recuperación do medio; rehabilitación do patrimonio, infraestruturas e vivenda; reciclaxe e aproveitamento de residuos; servizos educativos, sanitarios e de benestar social…) e en base a esas necesidades cear emprego nestas actividades. Con base no financiamento público e apoiada tamén pola colaboración privada, a través de empresas públicas ou ben de entidades sen ánimo de lucro, xeraranse proxectos para os cales se vaia contratando de xeito paulatino, tendo en conta os orzamentos municipais”, explicou o número cinco da candidatura de OueC, Carlos Miguélez.

Cómpre dar apoio ás iniciativas sociais e emprego por medio de servizos de información e asesoramento, creación de redes de apoio, dotación de infraestruturas e equipamentos e, cando isto sexa posible, por medio do financiamento directo, o establecemento de axudas e subvencións e/ou a contratación directa de persoas obxecto destas actuacións. “A nosa proposta é unha proposta transversal, cremos que o Concello ten infraestructuras que pode ceder a iniciativas positivas para dinamizar o emprego. Temos que poñer en valor as nosas fortalezas como por exemplo, o sector téxtil, a través de cooperativas ou pequenas empresas de traballo social”, afirmou Miguélez. “E nós imos priorizar as contratacións, concesións e axudas a empresas e entidades que demostren un compromiso coa creación de emprego de calidade, engadiu.

 

Yolanda Díaz con Ourense en Común

Acompañando ás candidatas de Ourense en Común estivo esta mañá Yolanda Díaz, Coordinadora Nacional de Esquerda Unida en Galicia. “Un pracer estar apoiando a Ourense en Común. Veño de Ferrol en Común, veño de Barcelona en Comú, veño de Ahora Madrid, veño da xente do pobo, de xente coma vós. Só o pobo pode cambiar esta realidade e por iso hoxe estou aquí”, manifestou Yolanda Díaz na súa primeira intervención ante os medios de comunicación. E un agradecemento especial para Manuel Peña Rey, histórico do Partido Comunista galego, que pecha a candidatura de OueC e para o que dixo “sen el non sería o que son”.

 

Están preocupados, e teñen que estalo

“Estou feliz de estar en Ourense, estamos percorrendo todo o país e é normal que Núñez Feijóo, que hoxe vai estar en Ourense, esté preocupado, están preocupados, porque a forza da xente do común é poderosísima, o único que pode tumbar ao fascismo financieiro no que estamos a vivir, é xustamente, a colectividade, a unidade popular. Por iso hoxe mandámoslle unha mensaxe a Alberto Núñez Feijóo que se poñan a temblar, porque irromperemos con forza o 24 de maio e faremos realidade as propostas políticas que Ledi e Carlos estaban explicado”, dixo Yolanda Díaz. “Somos xente do común, xente de abaixo e soamente nós podemos cambiar a nosa realidade”, engadiu. “E estou encantada de estar con xente coma min na rúa, porque dende o 15M, aprendimos que todo ten mudado, que non nos representan, que estamos sendo gobernados por un atallo de corruptos e delincuentes e ademais aprendimos que a corrupción é unha forma de goberno, non é unha mazá que está podrida, a cesta está podre, precisan corruptores FCC e todas as multinacionais para que haxa políticos corruptos que se deixan comprar”, destacou a coordinadora Nacional de Esquerda Unida Galicia.

“Están saqueando o público, os que teorizan que non queren intervención estatal eses mesmos son os que van ás admnitracións locais para empobrecernos e saquear as arcas públicas. É o modelo Esperanza Aqguirre, ela representa ben o modelo do que nós estamos a combater”, manifestou Díaz. “Queremos barrer a toda esa pandilla de corruptos e por iso hoxe estou aquí con Ourense en Común”.

De novo Yolanda Díaz fixo referencia ao 15M, xérmolo tamén de iniciativas como Ourense en Común e que comezou a mudalo todo “O 15M puxo en solfa o que hoxe sabemos, que non hai democracia neste país. Eu que veño do dereito, a democracia é que nun pobo haxa garantía de cumprimento dos dereitos fundamentais de todas as persoas. A democracia, como di Alberto Garzón, non é ir a votar cada catro anos, ou cada cinco anos, nas eleccións europeas, a democracia é que se respecten os dereitos fundamentais, e cando hai xente que está sendo botada das súas casa con crianzas, vulnerando a lexislación vixente, o dereito de acceso á vivenda, cando se bota ás persoas das súas casas, aquí non hai democracia, afirmou Yolanda Díaz. “non hai democracia nun país como Galicia onde hai 18.000 fogares con problemas severos de pobreza e cando 1 de cada cinco nenos é pobre, isto é real”, engadiu.

Racharon o pacto constitucional, dando un golpe de estado á constitución pactando que é máis importante o pago dunha débeda que non é nosa, a atender ás persoas”, asegurou Yolanda Díaz, “o que está en xogo é o modelo social ao que nos teñen sometidas. E o sistema capitalista entre pola porta dos concellos, por exemplo privatizando o servizo da auga nos concellos. Hai un saqueo permante dos recursos naturias. O incremento do recibo da auga dende que se ten privatizados nas vilas e concellos galegos é entre un 40 e un 60% máis caro. Hai familias xa que non poden pagar a factura da auga, ou persoas que se lles corta a electricidade, vulnerando a lexislación vixente porque non poden pagar o recibo da luz. E por iso é vital como di o programa de Ourense en Común, rescatar ás persoas. Non queremos que rescaten autoestradas, non queremos que rescaten a banca, 10 mil millóns de euros para o que foi esa estafa de Novagalicia banco. Queremos programas para rescatar á xente, este é a nosa prioridade”, destacou a coordenadora Nacional de Esquerda Unida Galicia, Yolanda Díaz.

Sobre Ourense en Común dixo ademais que “eu sei que a xente valora que se soubera priorizar a unidade, soubera priorizar cales son as necesidades da xente desta cidade, por riba das patrias partidarias. A xente que non pode darlle de comer ás súas fillas dálles igual se eu son de Esquerda Unida ou se Miguel Doval vén do movemento veciñal, dálle igual se hai compañeiros que son de Anova, de Espazo Ecosocialista, de Podemos, dálle igual, queremos estar á altura das circunstancias, e a esquerda transformadora está para resolver os problemas e para dicir que hai alternativas e por iso hoxe veño aquí para pedir o voto para Ourense en Común, concluíu Yolanda Díaz a súa intervención ante os medios.

E rematou a rolda de intervencións o cabeza de lista da candidatura de Ourense en Común, Miguel Doval “agradezo o apoio de todas as miñas compañeiras, grazas Yolanda é un luxo terte aquí”, dixo. “Pero o luxo é encabezar esta candidatura, un privilexio para min, porque Ourense é a miña cidade, á que lle quero. E os datos están aí, un 23% de pobreza nun Concello que presume de superávit, e esquécense da xente que o está a pasar mal, algo está a fallar e algo temos que cambiar, manifestou Miguel Doval. “Cando nos pomos detrás de pancartas defendendo o feminismo e creamos unha casa de acollida e a xestiona unha entidade relixiosa, aludindo falta de recursos, algo está a fallar, algo se está a facer mal”.

“En Ourense en Común practicamos a participación e a transparencia de verdade, as nosas asembleas son abertas e quen quera pode vir e opinar, a nosa campaña, xa vedes, caixas de cartón… Non hai outra opción máis transparente e máis clara que Ourense en Común e por iso tedes que votar Ourense en Común, manifestou Miguel Doval.

 

CONCELLO DE OURENSE

% Poboación en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (3) 23.24
PERSOAS en Risco Pobreza / Exclusión (AROPE) 2012 (1) 25.006
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2016? -3.751
COMPROMISO ¿Cantas persoas fora de pobreza e exclusión ao fin do 2019? -6.251
Investimento real en Actuacións de protección e promoción social 2013 9.221.368
Total Gastos Concello 2013 95.715.562
Investimento por persoa 2013 85.75
Investimento por persoa en pobreza ou exclusión 2013 368.77
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2016 (110 € por persoa/ano) (2) 2.608.252
COMPROMISO Aumento orzamento Social no 2019 (160 € por persoa/ano) 7.985.352
Taxa Ocupación 2014 48.60%
Taxa Desemprego 2014 18.50%
Indicador Transparencia (máximo 100) 90.0%
[metaslider id=2936]
Ourense en Común aposta pola remunicipalización de servizos como a auga ou a recollida de lixo como garante dunha xestión responsable e sustentable

Ourense en Común aposta pola remunicipalización de servizos como a auga ou a recollida de lixo como garante dunha xestión responsable e sustentable

 • “A xestion pública da auga é máis barata e eficiente. A súa privatización só lle fixo ben aos corruptos”, asegurou Ángeles Faraldo, candidata de OUeC.
 • “O sistema Sogama non funciona e está a hipotecar o noso futuro”, afirmou María Durán, candidata de OUeC. “Temos que pór en valor o 50% do noso lixo orgánico para compostaxe”.
 • Incentivar a produción local e promover redes curtas de distribución fronte ao consumo masivo de importacións non só é coherente con este legado, senón que fortalece a economía local, crea emprego e conserva a paisaxe e a biodiversidade.

OURENSE. 13/05/15.– Ourense en Común continúa esta semana cos actos da campaña electoral cos Encontro de Barrio. Hoxe luns o acto desenvolveuse na praza da Lexión, no Barrio da Carballeira. Alí as candidatas de de Ourense en Común para estas Municipais 2015, Xosé Dorrío, María Durán, Ánxeles Faraldo e Montse Valencia, número catro da candidatura, mantiveron un diálogo cas veciñas do barrio e escoitaron as súas inquedanzas. Dinamizando o acto estivo o candidato Carlos García e como invitado o encontro contou con Victor Barro, activista no ecoloxismo ourensán dende hai 15 anos.

As candidatas de OUeC trasladáronlles ás veciñas da Carballeira as propostas recollidas no Programa Participativo en materia de Sustentabilidade: xestión da auga, residuos e enerxía.

 

Sen auga non hai vida

Desde a Nova Cultura da Auga, entendemos este recurso como ben finito indispensable para a vida que precisa ser xestionado con eficiencia e solidariedade. Garantir o acceso universal á auga como dereito básico humano obríganos a posicionarnos fronte á mercantilización da que vén sendo obxecto nos últimos anos, con incremento nas tarifas, falta de responsabilidade no impacto ambiental, escandalosas marxes de beneficios e mesmo cortes na subministración.

Ao igual que outros servizos municipais básicos, OueC apela á remunicipalización da auga como garante de xestión responsable. Mentres non sexa posible, o Concello deberá protexer a titularidade pública do recurso, exercer unha vixilancia estrita e transparente da concesionaria e poñer o foco na demanda, garantindo unha dotación mínima e de calidade por persoa. A xestion pública da auga é máis barata e eficiente. A súa privatización só lle fixo ben aos corruptos, asegurou Ángeles Faraldo.

Coa construción da nova depuradora xa en marcha, velaremos por unha correcta execución con impacto ambiental mínimo. O noso compromiso coa auga o é tamén cos seus ecosistemas; en Ourense o dos ríos, auténticas arterias do territorio.

 

Reducir, descentralizar, compostar

A xestión do lixo é unha das competencias ambientais de maior impacto nun Concello e máis susceptible de xestión directa. Así a todo, a área continúa a estar en mans privadas, pagar e esquecer o problema. Ata que se converte en algo insostible. “O sistema Sogama non funciona e está a hipotecar o noso futuro”, afirmou María Durán. “Temos que pór en valor o 50% do noso lixo orgánico para compostaxe”, engadiu.

É posible recobrar progresivamente as competencias na xestión do lixo comezando polas estratexias de recollida: sistema de retorno de envases e recollida selectiva en orixe. A recuperación da planta de compostaxe municipal pode dar solución ao lixo orgánico, o que máis pesa na nosa bolsa. E hai que actuar na orixe do problema, concienciando na redución de residuos e a reutilización. “Comprometernos co obxectivo residuos cero.

 

Somos o que comemos

As políticas alimentarias apenas tiveron oco nos programas electorais. Sorprende que nunca se levase ao debate público o que comemos cada día. O control sobre a produción e consumo de alimentos non só é garantía de saúde: ten consecuencias no medio e na economía.

Cunha gran superficie de chan municipal aínda verde e rural, Ourense é un concello privilexiado para construír a súa soberanía alimentaria. Aínda existe cultura do alimento de proximidade, e prácticas comerciais, coma o rianxo, que son parte indiscutible do noso patrimonio inmaterial.

Incentivar a produción local e promover redes curtas de distribución fronte ao consumo masivo de importacións non só é coherente con este legado, senón que fortalece a economía local, crea emprego e conserva a paisaxe e a biodiversidade. Mudar hábitos para mudar a realidade. OueC quere para Ourense un sistema propio de produción e consumo agroecolóxico e de proximidade, libre de transxénicos e rico en oportunidades para o noso perímetro rural.

Neste sentido, María Durán manifestou que “o Concello ten que ser mediador entre as propietarias das terras e as persoas dispostas a cultivalas”.

 

Espazos verdes, garantía dun futuro mellor

Urxe protexer, regulamento en man, os espazos naturais que aínda conservamos, bosques, ribeiras fluviais, do urbanismo descontrolado. Ou mudar o concepto de zonas verdes urbanas, revalorizándoas como espazos de encontro social e co medio, que fomenten modelos de ocio saudable. Ou mesmo recuperar para a cidadanía lugares que non se souberon incorporaren ao tecido urbano, coma son os camiños abandonados ou grandes áreas do anel rururbán. Neste sentido Victor Barro sinalou “os espazos verdes garanten aire puro e o lugar onde atoparnos e relacionarnos como sociedade”.

Pero a estratexia non pode pasar só por actuar no territorio, cómpre avanzar tamén na transformación social. OueC cre na Educación Ambiental Permanente como poderosa ferramenta de cambio. Hai que educar no uso responsable dos recursos pero tamén no coñecemento da paisaxe e, sobre todo, no respecto aos seres vivos, condenando calquera clase de maltrato animal e preservando a biodiversidade.

Carlos García, candidata número 11 de OUeC subliñou que Ourense ten un gran potencial para xerar riqueza e asegurar un futuro próspero para as vindeiras xeracións.

“Hai quen di que o concello non pode crear emprego. Nós apostamos por apoio á economía social, ás cooperativas, o emprego público”, dixo Xosé Dorrío, candidata de OUeC.

[metaslider id=2780]