Ourense en Común pide que non se banalice o debate sobre o carácter vinculante das mocións plenarias e demanda un maior esforzo de consenso ao Partido Popular coas resolucións aprobadas pola oposición

Ourense en Común pide que non se banalice o debate sobre o carácter vinculante das mocións plenarias e demanda un maior esforzo de consenso ao Partido Popular coas resolucións aprobadas pola oposición

Ourense en Común analiza con preocupación a banalización do debate sobre o carácter vinculante das resolucións plenarias e advirte que esta só responde a unha estratexia política de quen pretende promover unha moción de censura.

 

 • O carácter vinculante ou non das mocións é algo que aparece recollido no Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Concello de Ourense. Se Democracia Ourensana quere abrir un debate sobre a súa modificación pode facelo instando a súa modificación como Ourense en Común fixo co Regulamento de Honra. Con este argumento a organización municipalista analiza o que entenden en verdade como unha estratexia política de quen pretende unicamente debilitar ao goberno do Partido Popular, evidenciar a minoría do Partido Socialista e promover unha moción de censura. En ningún momento procúrase traballar en positivo pola institución”.

 

 • O grupo municipal Ourense en Común instou en repetidas ocasións ao Partido Popular a cumprir os compromisos políticos acordados en pleno, incluso para aquelas mocións con voto en contra como a Comisión de Seguimento do AVE presentada polo Partido Socialista. “Entendemos que as propostas dos diferentes grupos políticos presentadas para o seu debate recollen a sensibilidade dunha parte importante da poboación e que no caso de ser maioritarias obrigan a quen está no goberno a procurar fórmulas de consenso para recoller ditas sensibilidades. Con máis razón aínda cando como é o caso da actual corporación o Partido Popular goberna en minoría”. Malia ao anterior dende a organización municipalista advirten que ditas mocións non son sometidas a expediente nin informe favorable por ningún técnico polo que a súa aprobación inmediata podería derivar en numerosas irregularidades. Así é que afirman que “o verdadeiro brinde ao sol é aseverar que as mocións deben ser vinculantes, obviando o marco xurídico ou competencial dos municipios”. Xustificación coa que conclúen que “si Democracia Ourensana en verdade quere abrir o debate que o faga de forma seria instando a modificar o regulamento e aportando emendas. De ser así dende Ourense en Común estaremos encantados de participar e facer participe á cidadanía da discusión”.
OUeC insta ao PP a convocar con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia a Mesa de Traballo Municipal de Mobilidade para adoptar medidas contra os atropelos na cidade

OUeC insta ao PP a convocar con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia a Mesa de Traballo Municipal de Mobilidade para adoptar medidas contra os atropelos na cidade

Ourense en Común entregará a primeira hora de mañá mércores por rexistro unha instancia dirixida á Alcaldía – Presidencia para convocar con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia a Mesa de Taballo Municipal de Mobilidade para avaliar propostas de medidas urxentes de prevención de atropelos no Concello de Ourense.

 • Con data 08/01/2016, no pleno ordinario do mes de xaneiro do Concello de Ourense, no seu punto da orde do día 4.3., acordouse a instalación de redutores de velocidade na Estrada da Granxa e na Rúa Marcelo Macías como medida disuasoria para evitar accidentes. Medidas que se ben poden axudar nesas áreas de actuación non garanten a solución do problema, pois a dispersión xeográfica dos atropelos repártese sen un patrón definido por toda a cidade de Ourense: estrada de Seixalbo, Saínza, Pena Corneira, Av. Habana, na Rúa Picasso e en moitos outros lugares.

 

 • Os datos aportados polo Plan de Mobilidade Urbana Sustentable do Concello de Ourense amosan que detrás dos accidentes citados existe un problema estrutural que debe ser analizado e solucionado en multitude de frontes coa participación de todos os colectivos e técnicos responsables: transporte público, fomento de medios de mobilidade alternativa mediante carril bici, aparcamentos disuasorios, zonas 30 e pacificación de rúas, pasos elevados, etc. Medidas que deberán ser debatidas e aprobadas no foro oportuno constituído para tal (Mesa de Mobilidade) e que ten a súa próxima convocatoria no mes de febreiro deste ano en curso cunha orde do día xa pechada: 1. Melloras PMUS, 2. Transporte Público, 3. Carril Bici.

 

 • No pleno do 08/01/2016 quedou en evidencia a concordancia de todos os grupos municipais presentes na actual corporación en tomar medidas urxentes para frear o elevado número de atropelos, en calquera parte da cidade. Un tipo de accidentes que ten elevado a súa incidencia no último mes cun atropelo cada dous días segundo datos dos diferentes medios de comunicación locais. Razón pola que Ourense en Común presentará por rexistro unha instancia dirixida á Alcaldía – Presidencia para a convocatoria con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia da Mesa de Traballo Municipal de Mobilidade cun único punto na orde do día:
  Propostas de medidas urxentes de prevención de atropelos no Concello de Ourense

 

 • Dende Ourense en Común entendemos que esta convocatoria non deberá anular a prevista para o mes de febreiro e seguintes, xa que estas deberán abordar dende un punto de vista estrutural a complexidade da problemática.

 

Consultade nesta ligazón as nosas propostas en materia de mobilidade:
http://ourenseencomun.gal/programa-participativo/territorio/

Ourense en Común lembra ao Partido Popular e a Democracia Ourensana que no pasado defenderon a constitución dunha mesa informativa sobre as principais concesións municipais

Ourense en Común lembra ao Partido Popular e a Democracia Ourensana que no pasado defenderon a constitución dunha mesa informativa sobre as principais concesións municipais

O órgano colexiado do grupo municipal Ourense en Común decidía en asemblea apoiar as dúas propostas que  Democracia Ourensana presentará no pleno. Especialmente interesante consideran a relativa á integración dos nenos en risco de exclusión social nos servizos de deportes: “apoiamos porque é unha medida que avanza en xustiza social, un dos nosos principios fundamentais”. Con todo a organización municipalista presentou varias emendas de substitución e adición para “fixar uns compromisos e responsabilidades concretas e que non quede só en boas palabras”.

 

Apoio con matices será a opción de voto de Ourense en Común para a primeira das tres mocións presentadas polo PSdeG-PSOE. “Concordamos na necesidade de pacificar o tráfico na estrada da Granxa, pero non pode ser unha actuación illada. Os atropelos dos últimos días en Ourense evidencian de novo a necesidade dun plan estratéxico de mobilidade porque o mesmo problema está presente na estrada de Seixalbo, en Marcelo Macías, na Avenida de Santiago, etc.”. Instando a construír este plan de acción dende a Mesa da Mobilidade con representación de todos os grupos e axentes sociais do Concello de Ourense.

 

Emenda e abstención nas mocións do PSdeG-PSOE sobre o plan estratéxico do AVE e cesión do local da unidade de saúde mental da Ponte para uso veciñal. Na primeira afirman que a súa emenda derívase da necesidade de que “na redacción dese plan debemos participar todos, incluída a veciñanza, pois estamos perante unha infraestrutura dun grande impacto no concello”. Namentres que no caso do local da Ponte consideran que “o barrio, a diferencia de moitos outros de Ourense, ten unha boa dotación de espazos para uso veciñal: centro cívico, espazo Lusquiños, a nova biblioteca e ludoteca, etc.”, apostando así por “avanzar previamente nun estudo das necesidades reais do barrio que se cadra non pasa só por un aumento de equipamentos”.

 

Ourense en Común presentará tres mocións mañá no Pleno do concello

Ourense en Común presentará tres mocións mañá no Pleno do concello

Ourense en Común presentará maña no Pleno tres mocións: unha sobre a remunicipalización dos servizos municipais, outra sobre a participación do concello nunha cooperativa de enerxía renovable e a última, sobre a regularización das actividades nas rúas da cidade.

 

Ourense en Común solicitará no pleno a constitución dunha comisión informativa sobre as principais concesións municipais e a creación dun grupo de traballo que estude, tendo en conta a actual lexislación, a posibilidade de recuperación paulatina de servizos municipais. Transcorreron seis meses dende a constitución da actual corporación acumulando preguntas sen resposta. Que acontece coa axuda no fogar, co transporte público, cos paneis publicitarios, coa flota de bicicletas de aluguer, o servizo wifi e moitas outras .

O grupo municipal Ourense en Común xustifica a moción presentada pois “pouca ou ningunha información temos a maiores que calquera veciña de Ourense, e así faise moi complicado exercer unha correcta labor de oposición e control de goberno. OUeC pretende rachar co escurantismo dunha área de goberno nodal no que a transparencia e loita contra a corrupción se refire. Así é que xa fora presentada unha moción semellante no ano 2014 polo Bloque Nacionalista Galego e malia a ser aprobada en pleno nunca chegou a materializarse.

 

A segunda das mocións que presentará Ourense en Común versa sobre o compromiso do Concello de Ourense no avance cara a eficiencia enerxética mediante a participación nun proxecto de enerxía limpa e renovable. No pleno do pasado mes de decembro o equipo de goberno asumiu unha serie de compromisos para loitar contra o cambio climático que deben agora materializarse. Moitas son as vantaxes de avanzar cara a eficiencia enerxética mediante a contratación de enerxía limpa e renovable, e neste caso da participación en proxectos como Nosa Enerxía. Entre elas Ourense en Común destaca o consumo de enerxía eléctrica de orixe renovable certificada, promover o emprego local mediante fórmulas de Economía Social, participar da posta en marcha de futuros proxectos de enerxía renovable coa importante implantación local que isto ten en Ourense por mor da súa riqueza xeotérmica, defender a natureza e o desenvolvemento local.

 

E, por último, Ourense en Común solicitará no pleno que o Concello de Ourense avance na redacción dunha normativa específica que regule as actividades en rúa protexendo a convivencia harmónica da veciñanza coa libre expresión artística. O Observatorio para a defensa de dereitos e liberdades (ESCULCA) ten presentado un escrito no rexistro do Concello de Ourense pedindo explicacións polas actuacións da Policía Local na Rúa do Paseo o 23 de decembro do pasado ano 2015. Neste indícase que “varias persoas que teñen como actividade á de músicos de rúa (…) foron requiridos polo Policía Local a abandonar a devandita localización” por non dispoñer de licenza municipal para esta práctica.

Permiso inexistente no Concello de Ourense que motivou o requirimento de variada documentación por parte deste observatorio. Para Ourense en Común “as actuacións musicais e escénicas de rúa, mimos, prestidixitadores, etc. responden a unha realidade cultural diferente doutro tipo de expresións de ocupación da vía pública” polo que argumentan que non pode estar enmarcada dentro da Normativa Municipal de Ocupación de Vía Pública e demandan a redacción dunha nova ordenanza.

Propostas de Ourense en Común no próximo pleno municipal do 4 de decembro

Propostas de Ourense en Común no próximo pleno municipal do 4 de decembro

As mocións que presentará Ourense en Común no pleno de maña son as seguintes:

Ourense en Común propón unha batería de medidas encamiñadas a sumar ao Concello de Ourense á loita global contra o cambio climático. “No marco do encontro en París, coa advertencia de entrar nun punto de non retorno, no que se se atravesa a barreira dos dous grados as consecuencias poden ser catastróficas, cremos que o Concello de Ourense pode e debe tomar unha postura proactiva na loita contra o cambio climático”. Presentan 9 medidas de aplicación municipal, entre as que se pode destacar a contratación do 100% do subministro de electricidade de orixe renovable para as dependencias municipais, compromiso para garantir no PXOM o maior número de espazos verdes e zonas arboradas e avanzar no desenvolvemento de enerxías renovables non contaminantes, nomeadamente a xeotermia.

– Ourense en Común fai unha proposta para a conservación e protección da toponimia tradicional na área municipal do Concello de Ourense. “Segundo Nacións Unidas na súa 28 conferencia establece que, a toponimia tradicional é “parte integral do patrimonio cultural intanxible” posto que “son valiosos testemuños da historia e dos xeitos de vida pasados e actuais”. Ourense en Común propón que o Concello asuma as competencias que lle corresponden con respecto á fixación das vias urbanas, comprometéndose a elexir sempre un topónimo tradicional correctamente identificado antes que fórmulas de nova invención e realizar un inventario das denominacións tradicionais do territorio municipal.

– Ourense en Común presenta unha moción en apoio ás propostas presentadas pola Plataforma de Afectados pola Hipoteca para a creación dunha lei Reguladora do Dereito á Vivenda. “Esta é a segunda moción nestos primeiros seis meses que levamos fomando parte desta corporación municipal, na que introducimos no pleno a realidade dos desafiuzamentos. Na primeira, recolliamos medidas concretas a levar a cabo dende o municipal, lembremos que non foi aprobada. Nesta segunda, queremos que o Concello demande a creación dunha lei reguladora do Dereito á Vivenda, porque se ben os desafiuzamentos son unha realidade que só se percibe no cercano dunha xestión municipal, as solucións de raíz teñen que partir do Parlamento e o Goberno do Estado. A presión dos Concellos inflúe, é útil e ademáis podemos sentar precedente”

Moción de acordo polos tres grupos

Ourense en Común súmase á moción conxunta en repulsa da conducta do Presidente da Deputación Provincial de Ourense, D. Jose Manuel Baltar Blanco e esixindo a súa dimisión. “O procedemento xudicial ou penal ten que levar o seu curso e procedemento, pero hai unha responsabilidade política que debe ser depurada. Se o PP non é quen de facer valer ás institucións democráticas logo terán que ser as corporacións municipais as que o fagan”.

Ourense en Común presenta maña no pleno do concello tres mocións referidas a persoal, a participación e sobre o patrimonio natural e cultural

Ourense en Común presenta maña no pleno do concello tres mocións referidas a persoal, a participación e sobre o patrimonio natural e cultural

O grupo municipal presentará maña no pleno do concello de novembro tres mocións sobre a situación de conflicto que se está a vivir no Parque de bombeiros, sobre a necesidade de facer un programa estatístico de seguemento dos participantes dos cursos promovidos polas distintas concellerías e, a última das mocións, referida á necesidade de creación dun órgano de xestión en materia de Patrimonio natural e cultural.

O traballo do grupo para o pleno complétase coas emendas realizadas ás mocións dos outros grupos por canto na asemblea celebrada o pasado martes decidiuse valorar positivamente algunhas das citadas mocións sempre e cando se considerasen ditas emendas. Neste caso, emendouse a moción do PsdG-PSOE referida ao mantemento dunha instalación para uso e desfrute dos veciños e veciñas de Reza situada na depuradora cuxas instalacións están pendentes de derribo por sentenza do ano 2007; outra das emendas realizouse á moción de Democracia Ourensana sobre a recuperación das marxes do río Loña cun paseo fluvial e, a última das emendas realizada tamén ao grupo municipal Democracia Ourensana na que solicitan dar maior protagonismo ás festas dos Magostos en Ourense fronte ás festas do Corpus, celebradas de cara ao verán e coñecidas como as festas patronais da cidade.

Desde Ourense en Común promovemos a participación da cidadanía nas decisións referidas ao municipio e que se traballan desde a institución, por iso conta con diferentes ferramentas participativas nas que destaca o uso dun programa informático que serve para a presentación de propostas. Calquera interesada pode porse en contacto co grupo a través do correo ola@ourenseencomun.gal e achegarnos as súas proposicións.

Fonte foto: Miguel Villar

Ourense en Común proporá en pleno un acordo da corporación para unha segunda exposición pública do PXOM

Ourense en Común proporá en pleno un acordo da corporación para unha segunda exposición pública do PXOM

O grupo municipal Ourense en Común considera que a aprobación do PXOM debe contar coas máximas garantías de transparencia e participación cidadá.

“Estamos perante un documento que marcará o destino de Ourense nas dúas próximas décadas, razón pola que a súa aprobación debe contar co maior consenso social e con todas as garantías posibles”. Con esta afirmación Ourense en Común quere deixar clara a súa posición con respecto aos debates xurdidos nas últimas semanas con motivo da posible anulación do ordenamento provisional: “A urxencia derivada dunha eventual caída do ordenamento provisional non pode servir de pretexto para aprobar un plan sen unha segunda exposición pública”.

Ourense en Común presentará unha moción no pleno ordinario do próximo venres na que demandará un acordo da corporación para garantir que o novo PXOM conte coa maior participación cidadá posible. Entre outras propostas, este grupo solicitará a creación dunha comisión de seguimento ampla, campañas de información específica por barrios e unha segunda exposición pública: “entendemos que despois das 6000 alegacións presentadas o documento resultante non será o mesmo que o exposto inicialmente, polo que é obrigada unha nova fase de alegacións públicas antes da súa aprobación definitiva”.

Mocións de OUeC para o Pleno Ordinario 04/09/2015

Dereitos laborais, transparencia e participación na xestión municipal serán as tres mocións que Ourense en Común presentará no pleno ordinario deste Ligazón ao evento na axenda de OUeC

Moción do Grupo Municipal OUeC: Conflicto no Servizo de Axuda no Fogar

A organización municipalista Ourense en Común considera que unha mala xestión na adxudicación do contrato de axuda a domicilio está a provocar deficiencias neste servizo público. Razón pola que solicita a creación dunha comisión para revisar todos os contratos do Concello de Ourense coa empresa adxudicataria Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, S.A. Preténdese garantir tanto a calidade na prestación do servizo como blindar os dereitos das traballadoras ameazadas por un expediente de regulación de emprego desestimado polas autoridades laborais competentes.

+ Máis información sobre este tema no resumo da xuntanza mantida entre Ourense en Común e persoal da empresa Seralia o 9 de xullo.

+ O texto íntegro desta Moción de OUeC en PDF: Moción Pleno Ordinario 04092015: Seralia

 

Moción do Grupo Municipal OUeC: Banda de Música, xestión democrática

A Banda de Música Municipal será novamente tema de debate. Deste modo Ourense en Común cumpre coa promesa feita no anterior pleno de presentar unha proposta para obxectivar o seu labor e poñer fin dunha vez por todas á súa instrumentalización política. Así é que se preténde crear unha mesa de traballo con representación de todos os grupos municipais, aberta á participación cidadá e na que estará representada tamén a Asociación Ricardo Courtier. O obxectivo é constituír un órgano democrático con representación das forzas políticas representadas no concello, así como da sociedade civil, coa finalidade de procurar a máxima eficiencia no gasto público e a implantación de mecanismos de transparencia na xestión da Banda Municipal.

+ O texto íntegro desta Moción de OUeC en PDF: Moción Pleno Ordinario 04092015: Banda de Música

 

Moción do Grupo Municipal OUeC: Participar e ser partícipes

A terceira das mocións presentadas por Ourense en Común, baixo o título Participar e ser partícipes, pretende promover a constitución dun Consello Cidadán de Participación con representación de todos os grupos municipais, técnicos e colectivos sociais para, entre outras, a revisión, actualización e aplicación do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ourense. Principal obxectivo: poñer solución ás serias deficiencias na aplicación deste texto e garantir a participación real da cidadanía na xestión municipal para que nunca máis ningún cidadán, colectivo ou asociación vexa privada a súa participación nun órgano de goberno local.

+ O texto íntegro desta Moción de OUeC en PDF: Moción Pleno Ordinario 04092015: Consello Participación

Concello: Xunta de Voceiras 20/07/2015

Concello: Xunta de Voceiras 20/07/2015

Lugar: Alcaldía
Data e hora: 20/07/2015 ás 09:00h
Convocatoria na Axenda de OUeC: http://ourenseencomun.gal/acto/xunta-voceiras-150720
Asisten o Alcalde, Secretario do Concello de Ourense, voceiros dos grupos municipais da oposición (Democracia Ourensana, Partido Socialista de Galicia e Ourense en Común) e do goberno (Partido Popular).
->Descarga o relatorio da sesión en PDF
(A foto que acompaña esta entrada obtívose da conta de twitter do Alcalde: https://twitter.com/jesus_ourense/status/623107768027869184)

RELATORIO:

1.- Adianto da sesión ordinaria do mes de agosto – o alcalde presenta a súa proposta de adiantar o pleno ordinario do mes de agosto ao venres 31 de xullo, apelando a necesaria conciliación do persoal do Concello e das propias concelleiras, e abre ao resto de grupos a posibilidade de consenso neste apartado.

O voceiro de Democracia Ourensana solicita que no caso de adiantarse a data escollida sexa o xoves 30 de xullo, xa que logo parte deste grupo municipal non estaría presente nesa nova data.

O voceiro de Ourense en Común, atendendo ao mandato da asemblea de veciñas celebrada o venres 17 de xullo no local social de ESCUA Colectivos, cuestiona a necesidade desa alteración na data, xa que logo non é comprensible que a actividade municipal quede paralizada polo descanso de persoal do mes de agosto. Xa que logo solicita, tal e como se manteñen as Xuntas de Área, que non se modifique o calendario previsto. Un argumento que afonda na necesidade de recuperar a confianza nas institucións e no grao de pedagoxía que se lles debe esixir aos integrantes neste caso da corporación municipal. Se isto afecta aos dereitos das traballadoras a gozar de vacacións é necesaria unha reflexión e revisión das encomendas e persoal municipal.

A proposta de Alcaldía e grupo de goberno sae adiante co apoio de Democracia Ourensana, co asentimento do Partido Socialista de Galicia e a falta de apoio de Ourense en Común.

2.- Réxime e desenvolvemento das vindeiras sesións plenarias – o alcalde recupera o debate presentado na anterior Xunta de voceiras na que por “cuestións de eficiencia” facíase necesaria e imprescindible a limitación do número de mocións a levar a pleno. A súa proposta pasa por limitar estas a dúas.

O voceiro do grupo municipal de Democracia Ourensana, fundamentado na falta de carácter vinculante destas mocións, aposta tamén por limitar o número a dúas mocións por grupo mantendo os tempos actuais (8 minutos de presentación e 4 minutos de réplica).

O voceiro de Ourense en Común recupera o debate tido no na anterior xunta e cuestiona o carácter antidemocrático da proposta presentada por Democracia Ourensana de limitar a temática destas mocións. Asemade, a partir do mandato da asemblea de veciñas celebrada o venres 17 de xullo no local social de ESCUA Colectivos, presenta a necesidade de suprimir calquera limitación no número de mocións a presentar en pleno, sendo este o único espazo de reflexión e debate aberto á cidadanía.

O voceiro do Partido Socialista de Galicia en Ourense confirma a importancia destes espazos de debate como medios de visibilización da labor municipal. Con todo tamén comprende que é necesario limitar os tempos dalgún modo polo que propón limitar o número de mocións a tres e modificar os tempos de presentación (6 minutos) e réplica (3 minutos).

O equipo de goberno procurando un maior consenso solicita o consentimento de Democracia Ourensana para apoiar a proposta socialista. A proposta do PSdG-Ourense sae adiante co apoio de Democracia Ourensana e o propio grupo de goberno e coa negativa de Ourense en Común.

3.- Información da alcaldía sobre asuntos de interese municipal – o alcalde presenta unha proposta para limitar o aparcamento no espazo reservado para técnicos e persoal do concello na Rúa da Barreira. A petición do grupo socialista este tema queda adiado e será tratado no futuro. Asemade infórmase dos encontros tidos nas derradeiras semanas nas súas viaxes a Madrid e Santiago de Compostela. Na primeira delas, reunido co Ministerio de Fomento, tratáronse esencialmente dúas problemáticas: integración do AVE na cidade e circunvalación norte. Outros temas tratados foron aqueles referidos ao paso baixo o ferrocarril na Rúa Ramón Puga, a Ponte Tarascón, o acceso por Untes e outros.

O voceiro do grupo municipal socialista pregunta sobre que grado de compromiso existe máis aló do encontro ao que o alcalde responde que non existe outro compromiso máis aló da promesa de traballar neses horizontes de cara aos próximos orzamentos aínda por aprobar.

No referido ao encontro co Presidente da Xunta de Galicia as temáticas expostas foron: apoio obras como a Biblioteca, Arquivo, Museo Arqueolóxico, Transporte Metropolitano, integración do AVE, reformas e actuacións Ponte do Milenio e Ponte Romana, PXOM, etc.

Novamente o voceiro do grupo municipal socialista pregunta sobre que grado de compromiso existe máis aló do encontro ao que o alcalde novamente responde que os compromisos adquiridos son unha folla de ruta para falar, escoitar e traballar con eses obxectivos. Razón pola que ambas formacións entran nun debate de reproches mutuos sobre instrumentalización e electoralismo das administracións públicas en favor de intereses de partido.

Outros – infórmase da inminente celebración dunha xunta de goberno para tratar unha modificación orzamentaria que será debidamente comunicada aos grupos.

O voceiro do grupo municipal de Ourense en Común pregunta pola situación do conflito presentado polo interventor na anterior xunta para a regularización nas asignacións trimestrais a grupos despois do 13 de xuño. Infórmase que o grupo municipal de Democracia Ourensana presentou unha reclamación formal pola que se adaptarán e corrixirán posibles erros nas porcentaxes de asignación.

Concello: Moción do Grupo Municipal Ourense en Común a presentar no pleno ordinario do mes de xullo (03/07/2015)

bannermocion 01 Portovello

Moción presentada ao amparo do previsto no artigo 91.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais para instar a organismos supramunicipais para desbloquear a situación de supresión de módulos no CIFP Portovello. (descárgaa en PDF)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estase a dar unha situación de terrible desamparo para un grupo de alumnas e alumnos do CIFP Portovello, así como un ataque ao ensino público e de calidade no noso concello. Pretende suprimirse neste centro os estudos dos Ciclos Superior de Educación Infantil (CSEI) e Medio de Atención a persoas en situación de Dependencia (CAPSD) na oferta presencial de persoas adultas, quedando como única alternativa para o alumnado interesado nestes estudos a modalidade a distancia, debido á imposibilidade de matricularse na oferta ordinaria.

Temos, por unha banda, unha situación de discriminación en canto ao dereito á formación permanente. Especialmente protexido segundo a Lei Orgánica 5/2002 de 19 de xuño das cualificacións e da formación profesional (art 1.2), a oferta de formación sostida con fondos públicos promoverá a formación ao longo de toda a vida, acomodándose ás distintas expectativas e situacións persoais e profesionais. É unha realidade que, a oferta de persoas adultas é especialmente axeitada para dar resposta á situación de persoas que por motivos laborais ou de conciliación familiar non están en disposición de adaptarse aos
estudos da oferta ordinaria. A alternativa colectiva que se presentada son os estudos a distancia. Estes esixen competencias e recursos informáticos e realízanse con un limitado acompañamento directo do equipo docente. Esta situación é especialmente preocupante para o alumnado do CAPSD, procedente na súa maioría do mundo laboral, que non ten adquiridas competencias dixitais básicas para desenvolverse na plataforma de teleformación, que no momento de iniciar os seus estudos non lles eran necesarios. De consumarse esta situación, estaríase novamente atentando contra os principios da non discriminación.

Por outra banda, estase a dar, unha situación de desequilibro territorial xa que Ourense se converterá na única provincia que non contará cunha oferta completa nas tres modalidades. É especialmente rechamante esta realidade, cando ao longo dos últimos anos, esta formación viña tratando de dar reposta ás necesidades socioeconómica dunha provincia, con altos índices de dispersión, envellecemento e dependencia da súa poboación, na que moitas persoas están atopando unha oportunidade laboral.

Ademais disto, todos o movemento dos últimos tempos fan pensar nunha estratexia privatizadora desta formación, xa que logo, sI haberá prazas no ensino privado. Un centro ourensán ofertará estes estudos de xeito concertado no réxime ordinario e sen concerto, polo momento, no réxime presencial de persoas adultas. Cando menos chama a atención o desmantelamento duns estudos do público no momento en que comezan a ofertarse dende o sector privado na nosa cidade e provincia.

Sorprende a utilización do argumento de baixa matrícula nalgúns módulos dos ciclos afectados. Cos datos na man, unha análise da evolución da matrícula do ciclo de APSD ao longo dos tres últimos cursos, desde a implantación dos mesmos no réxime das persoas adultas, amosan un progresivo asentamento dos estudos, sen observarse unha perda de matrícula e conseguindo aumentar notabelmente o número de alumnado que accede á FCT e ao título. Ademais desde hai algún tempo, vense constatando no departamento do Ciclo, un maior índice de colocación por parte do alumnado deste réxime, con respecto ao do ordinario.

Este ataque ao ensino público no Centro Integrado de FP Portovello, non se limita só á oferta formativa da Familia Profesional de Servizos Socioculturais e á Comunidade. No que se refire á oferta de Administración, hai que manisfestar que o cambio da oferta modular do CS ADFI por ciclo completo á oferta parcial de dito ciclo supón a extinción a curto prazo do réxime modular (no curso 2016/2017).

Por iso, o grupo municipal de Ourense en Común solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción dos seguintes

ACORDOS:

 1. Instar á Xunta de Galicia e a Consellería de Educación a reconsiderar a súa decisión de suprimir o réxime presencial para persoas adultas dos Ciclos Superior de Educación Infantil (CSEI) e Medio de Atención a persoas en situación de Dependencia (CAPSD)
 2. Instar á Xunta de Galicia e a Consellería de Educación á non extinción da modalidade parcial da oferta modular do CS ADFI.
 3. Demandar á Xunta de Galicia e a Consellería de Educación solucións colectivas para o alumnado cos estudos iniciados, protexendo o dereito a un ensino público e de calidade, así como os dereitos de non discriminación e de educación permanente.