Pedimos no pleno solucións urxentes para mellorar o Servizo de Extinción de Incendios

Pedimos no pleno solucións urxentes para mellorar o Servizo de Extinción de Incendios

• As condicións de precariedade nas que traballa o corpo de bombeiros de Ourense poñen en perigo a súa integridade e non garantizan a axeitada protección da poboación.
• Se outro lume se producise simultáneamente ao da Chavasqueira os medios e o número de efectivos sería insuficiente para intervir, “hoxe estariamos lamentando as consecuencias”.
• O goberno incumpre a ratio de un bombeiro por cada mil habitantes que establece a Unión Europea e a Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias.

    Logo do recente lume que devastou a Chavasqueira e de visitar o pasado mércores ás traballadoras da instalación termal, e aos bombeiros que participaron na extinción do incendio,  Ourense en Común levará ao último pleno do mandato municipal unha moción para solucionar a situación de precariedade do Servizo de Extinción de Incendios de Ourense.

    Desde o grupo apuntan a que o acaecido na Chavasqueira demostra que “o persoal de garda é apenas suficiente para cubrir unha intervención de certa magnitude”, e que “de terse producido simultaneamente outra emerxencia, a día de hoxe estariamos a lamentar as consecuencias”.

    Desde 2015, o grupo vén solicitando “que se tomen en serio as necesidades do servizo de bombeiros e a seguridade da poboación”, sinalando a “falta de efectivos e o precario e obsoleto dos poucos medios con que contan”, ao que suman a “gravidade de que en Ourense non haxa Plan Municipal de Emerxencias, nin Plan de prevención de lumes, como obriga a normativa”.

    Martiño X. Vázquez cuestiona o labor do equipo de goberno de Jesús Vázquez durante estes catro anos, “prometeu para logo incumprir o prometido. Renovou as promesas para incumprilas outra vez”, e enumera o balance do goberno do PP “negouse a posibilidade de convocar unha oferta pública de emprego e non se cubriron as prazas recollidas na RPT, nin a praza de Xefe do Servizo, fundamental para manter unha correcta estrutura organizativa do corpo. Falta inversión en material e as cantidades aportadas pola patronal compañías de seguros, UNESPA, non foron invertidas”, ao que engade o “continuo desleixo cos traballadores do servizo, que sofren recurrentes diminucións nos seus dereitos laborais”.

    O voceiro de Ourense en Común e candidato á alcaldía conclúe que a situación “é insostible” e apunta á “urxencia de activar solucións: temos unha plantilla de menos de 50 traballadores no corpo de bombeiros (cando tivemos ata 72 no ano 2000), e uns medios obsoletos. Non abonda nin de lonxe para cubrir as necesidades da cidade”.

Solicitamos no pleno recursos para combater a pobreza no concello de Ourense

Solicitamos no pleno recursos para combater a pobreza no concello de Ourense

• Os indicadores da Rede Galega contra a Pobreza e Cáritas evidencian un aumento da pobreza en Ourense, especialmente acusado entre mulleres e persoas maiores de 65 anos.
• A precarización do mercado laboral non permite que ter traballo garanta saír dunha situación de exclusión social.
• O grupo sinala aos 70 millóns de aforros municipais para crear un Fondo de Protección Social co que combater esta situación.

    O pleno do Concello de Ourense debatirá este venres unha proposta do grupo municipal Ourense en Común que pretende fixar a atención da corporación nos altos índices de pobreza e exclusión social da localidade. Dende a organización municipalista apuntan que “o risco de pobreza e exclusión social é un dos problemas fundamentais que enfronta Ourense”, facéndose eco dos informes publicados durante os últimos anos por diversos organismos e, especialmente, os realizados pola EAPN (Rede Europea de Loita contra a Pobreza).

    Ourense en Común presentará no pleno os datos que demostran a gravidade da situación na cidade das Burgas e, botando man da Memoria de Cáritas, inciden en que “dende o ano 2008, o número de persoas no limiar da pobreza ou en risco de exclusión non para de medrar”, apuntando a que estamos nunha “situación de empobrecemento e precariedade normalizada, onde cada día máis familias en Ourense teñen dificultades para afrontar os pagos do alugueiro, a alimentación ou dos subministros básicos”.

    Martiño X. Vázquez, voceiro do grupo, defende que o Concello de Ourense “ten que achegarse a esta realidade e orientar as políticas públicas a reducir as cifras da pobreza, detrás das que se agochan persoas”. Dende Ourense en Común propoñen a creación dun Fondo de Protección Social, co obxectivo de “atender a todas persoas que o necesiten, ampliando e renovando as axudas se é preciso, e camiñar cara unha renda mínima municipal coa que soportar o drama da ausencia de ingresos ou a precariedade de cada vez máis persoas no noso concello”.

    No grupo urxen axilizar os trámites da xestión deste Fondo, “deixando avanzado o traballo para o próximo ciclo electoral, para que o noso goberno empece a ser fructífero desde o primeiro minuto en que entremos pola porta da alcaldía”.

Levamos ao pleno os dereitos das persoas con discapacidade e os problemas na accesibilidade da cidade

Levamos ao pleno os dereitos das persoas con discapacidade e os problemas na accesibilidade da cidade

• O actual goberno do PP no concello ten pendente dende hai máis de tres anos aprobar unha ordenanza municipal de accesibilidade.
• Ourense en Común sinala que “protexer e asegurar ás persoas con discapacidade o pleno desfrute dos seus dereitos fundamentais en condicións de igualdade nunca foi a prioridade do goberno de Jesús Vázquez, que vive de costas aos problemas diarios da veciñanza”.
• A moción quere impulsar a creación dun Consello Municipal que teña a encomenda directa da redacción dunha ordenanza e un plan municipal de accesibilidade universal.

    Na mañá de onte venres, Ourense en Común rexistraba unha iniciativa a defender no vindeiro pleno municipal do mes de abril, incluíndo un acordo co que o grupo quere dar voz ás demandas das persoas con discapacidade e visibilizar as deficiencias de accesibilidade na cidade. O obxectivo da moción é a creación dun Consello Municipal de accesibilidade e dereitos das persoas con discapacidade, que promova a revisión urxente do borrador da ordenanza municipal de accesibilidade, pendente dende hai máis de tres anos, e a redacción dun Plan Municipal de Accesibilidade Universal.

    Dende Ourense en Común apuntan que o Concello de Ourense “vai once anos tarde, despois de que a convención vinculante das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade fixara, xa no ano 2008, que as políticas en materia de accesibilidade son un deber de actuación das Administracións Públicas.

    “A accesibilidade universal é unha obriga para protexer e asegurar o pleno gozo dos dereitos humanos e liberdades fundamentais en condicións de igualdade por parte das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da vida”, declara o voceiro de Ourense en Común e candidato á alcaldía, que lembra que “a cidade está chea de barreiras, moitas invisibles para a maioría pero infranqueables para outras. Darlle voz a quen as sofre a diario é a mellor forma de acabar con elas para sempre”.

    Con esta moción o grupo continúa na liña que xa anunciara para as últimas sesións plenarias, buscando deixar avanzado o traballo para o próximo ciclo electoral, para que o noso goberno empece a ser fructífero desde o primeiro minuto en que entremos pola porta da alcaldía. Con nós no goberno, os Consellos Municipais como órganos de participación e rendición de contas serán fundamentais”.

No próximo pleno pediremos un compromiso de todos os partidos para loitar contra o desemprego

No próximo pleno pediremos un compromiso de todos os partidos para loitar contra o desemprego

• A taxa de paro rexistrada na capital sitúase na mesma porcentaxe que antes da crise, pero cunha caída no censo de 2500 persoas.
• No ano 2017 só un de cada 10 contratos eran fixos.
• A precariedade laboral e a emigración son as únicas políticas activas de emprego do Partido Popular.

    Na mañá deste venres,  Ourense en Común rexistraba unha iniciativa a defender no vindeiro pleno municipal do mes de abril, incluíndo un acordo co que se pretende comprometer a sinatura dun Pacto Local polo Emprego, conxuntamente entre as forzas políticas e entidades do tecido económico e social de Ourense, co fin de que a vindeira corporación poida garantir o desenvolvemento dunha estratexia de emprego para o Concello, que permita articular e optimizar os servizos e programas existentes, e outros de nova creación, incorporando tamén medidas para o emprego de colectivos específicos.

    Martiño Xosé Vázquez, voceiro e candidato á alcaldía por Ourense en Común, apuntaba esta mañá que a finalidade deste pacto é “blindar nos programas electorais de todas as forzas políticas un compromiso coa que é a maior preocupación da veciñanza de Ourense, especialmente da xente nova e mulleres”. Preténdese, en palabras do portavoz e candidato, “que, independentemente de quen goberne despois das eleccións, exista un preacordo de políticas activas de emprego”.

    “Namentres algúns se aferran ao mantra de que o emprego non é competencia municipal, nós sabemos que hai infinidade de accións que podemos levar a cabo desde o Concello para estimular a creación de emprego, impulsar o emprendemento, e reverter a grave situación de desemprego que viven miles de familias na nosa cidade, ben de forma directa, apostando pola cooperación público-privada, o apoio a iniciativas sociais de emprego, a sinatura de convenios, o fomento do cooperativismo, habilitando un servizo de mellora e reciclaxe profesional para a inserción de maiores de 45 anos, ou ben de forma indirecta, vía bonificación de impostos por exemplo. Ourense precisa un goberno activo, con vontade e compromiso co emprego, non pasivo á agarda de que outras institucións veñan a nos salvar”.

    Con esta moción o grupo continúa na liña que xa anunciara para as últimas sesións plenarias, buscando “deixar avanzado o traballo para o próximo ciclo electoral, para que o noso goberno empece a ser fructífero desde o primeiro minuto en que entremos pola porta da alcaldía”.

OUeC insta ao PP a convocar con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia a Mesa de Traballo Municipal de Mobilidade para adoptar medidas contra os atropelos na cidade

OUeC insta ao PP a convocar con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia a Mesa de Traballo Municipal de Mobilidade para adoptar medidas contra os atropelos na cidade

Ourense en Común entregará a primeira hora de mañá mércores por rexistro unha instancia dirixida á Alcaldía – Presidencia para convocar con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia a Mesa de Taballo Municipal de Mobilidade para avaliar propostas de medidas urxentes de prevención de atropelos no Concello de Ourense.

  • Con data 08/01/2016, no pleno ordinario do mes de xaneiro do Concello de Ourense, no seu punto da orde do día 4.3., acordouse a instalación de redutores de velocidade na Estrada da Granxa e na Rúa Marcelo Macías como medida disuasoria para evitar accidentes. Medidas que se ben poden axudar nesas áreas de actuación non garanten a solución do problema, pois a dispersión xeográfica dos atropelos repártese sen un patrón definido por toda a cidade de Ourense: estrada de Seixalbo, Saínza, Pena Corneira, Av. Habana, na Rúa Picasso e en moitos outros lugares.

 

  • Os datos aportados polo Plan de Mobilidade Urbana Sustentable do Concello de Ourense amosan que detrás dos accidentes citados existe un problema estrutural que debe ser analizado e solucionado en multitude de frontes coa participación de todos os colectivos e técnicos responsables: transporte público, fomento de medios de mobilidade alternativa mediante carril bici, aparcamentos disuasorios, zonas 30 e pacificación de rúas, pasos elevados, etc. Medidas que deberán ser debatidas e aprobadas no foro oportuno constituído para tal (Mesa de Mobilidade) e que ten a súa próxima convocatoria no mes de febreiro deste ano en curso cunha orde do día xa pechada: 1. Melloras PMUS, 2. Transporte Público, 3. Carril Bici.

 

  • No pleno do 08/01/2016 quedou en evidencia a concordancia de todos os grupos municipais presentes na actual corporación en tomar medidas urxentes para frear o elevado número de atropelos, en calquera parte da cidade. Un tipo de accidentes que ten elevado a súa incidencia no último mes cun atropelo cada dous días segundo datos dos diferentes medios de comunicación locais. Razón pola que Ourense en Común presentará por rexistro unha instancia dirixida á Alcaldía – Presidencia para a convocatoria con carácter monográfico, extraordinario e de urxencia da Mesa de Traballo Municipal de Mobilidade cun único punto na orde do día:
    Propostas de medidas urxentes de prevención de atropelos no Concello de Ourense

 

  • Dende Ourense en Común entendemos que esta convocatoria non deberá anular a prevista para o mes de febreiro e seguintes, xa que estas deberán abordar dende un punto de vista estrutural a complexidade da problemática.

 

Consultade nesta ligazón as nosas propostas en materia de mobilidade:
http://ourenseencomun.gal/programa-participativo/territorio/

Innovación e Educación

Innovación e Educación

O Centro de Coñecemento compartido A Molinera: un centro de referencia de tecnoloxías creativas e un servizo de asesoramento de iniciativas empresarias innovadoras

Ourense conta cun espazo municipal que non está á disposición das súas cidadás. Un lugar que preserva a memoria do traballo da cidade dende finais do s. XIX, una edificación que naceu coma fábrica da luz e aspira a ser un referente na cidade, que afronta un futuro que pode ser innovador.

A historia ten varios comenzos. No último deles o barrio do Polvorín toma a iniciativa para recuperar o uso dun lugar abandonado. O colectivo Anacos da Cidade recuperou a memoria fotográfica do lugar, nunha acción á que se foron incorporando máis colectivos veciñais. Despois, a administración se encargou, nun proceso cheo de incertezas, de rehabilitar o edificio e de equipalo.

 

Fotografía propiedade de Dona Lourdes González Rodicio, cedida por Miguel Doval.
Fotografía propiedade de Dona Lourdes Glez Rodicio, cedida por Miguel Doval.

Fotografía de Óscar Pinal.

 

 

 

O próximo comezo para A Molinera estase por escribir, dende o momento en que abra as súas portas á cidadanía. Cando o faga, farase cargo do Laboratorio para a recuperación e posta en valor da memoria e o patrimonio oral, gardando así a memoria viva da súa historia.

Como contorna de aprendizaxe e innovación A Molinera debe contar cunha metodoloxía de traballo aberta, transparente e colaborativa. Un ecosistema de aprendizaxe que basee o seu funcionamento en laboratorios onde se aprende traballando en equipo a través de proxectos. Baixo a coordinación e tutela dos mediadores, desenvólvense os proxectos de aprendizaxe mediante un proceso experimental e de investigación no que se aprende a traballar coas tecnoloxías dende a práctica cotiá.

 

Tecnoloxías abertas á creatividade

A clave do proceso está en que o traballo se leva a cabo con tecnoloxías abertas, é dicir, que permiten aprender como é o seu funcionamento, ao mesmo tempo que se adaptan aos diferentes empregos que se lle queiran dar. Permiten e fomentan a creatividade das súas usuarias, que as empregan como ferramentas que poden fabricar e modificar. Durante todas as fases documéntanse os procesos e se publican na rede para que a comunidade comparta os descubrimentos, deseños e melloras.

A historia do dispositivo Arduino é ben significativa de como funciona todo o proceso. A creatividade xoga un papel esencial na aprendizaxe STEAM no que é pioneiro o Instituto Tecnolóxico de Massachusetts (MIT). A mesma metodoloxía aberta emprégase nos laboratorios de deseño e fabricación dixital, de electrónica, de programación ou de medios audiovisuais. A filosofía do software libre foi o xérmolo moderno deste xeito de traballar, aprender e espallar o coñecemento.

 

Servizo de asesoramento e diálogo interxeracional

Coma en todo proceso educativo cómpre dotar A Molinera dun equipo de mediadores que poidan facer as tarefas de mentores nos laboratorios, guiar os procesos, facer o seguimento e a coordinación dos mesmos.

Dende Ourense en Común, tamén consideramos que A Molinera ten que ser un espazo de diálogo xeracional e por iso consideramos que se debería promover un Servizo de Mentoring, para asesorar ás iniciativas empresariais e aos novos profesionais, no que persoas con experiencia poidan valorar e apoiar aquelas iniciativas innovadoras con capacidade para xerar emprego.

O cambio de modelo educativo que estamos a vivir nos últimos anos tende a resaltar os aspectos máis conectivistas da pedagoxía constructivista: a construción de significados por parte dos alumnos no seu camiño de aprendizaxe fundaméntase mellor no traballo cooperativo, tecendo redes descentralizadas, para a adquisición de competencias. A implantación desta metodoloxía nas contornas escolares xa é unha realidade.

 

Laboratorios de tecnoloxías creativas

Se atendemos á Impresión 3D, por exemplo, o Informe Horizon 2013 Primaria e Secundaria xa a considera coma unha das tecnoloxías emerxentes que se están a aplicar. O departamento Británico de Educación publicou en 2013 o informe: “Impresoras 3D nas escolas: o seu uso no currículo” que recolle a experiencia piloto de 21 centros educativos na introdución das Impresoras 3D no currículo oficial dos alumnos de primaria e secundaria.

O Centro de Coñecemento Compartido A Molinera pode contribuír, na fase actual, á formación do profesorado dos centros educativos, e á gradual implantación dos laboratorios de tecnoloxías creativas nos currículos oficias dos alumnos como centro de referencia para as escolas, para a Formación profesional e para xerar emprego.

Ao mesmo tempo pode ser o centro de referencia para o programa de Aprendizaxe en común (Learning commons) no que as bibliotecas municipais, e os puntos de lectura, se transforman en centros de recursos, adaptando os seus espazos para engadir os servizos dun centro de novas tecnoloxías, onde a principal actividade é adquirir autonomía para usar Internet como recurso para aprender e investigar.

Impresión 3D alumnos de primaria e secundaria. Fonte Educalab.
Impresión 3D alumnos de primaria e secundaria. Fonte Educalab.

Ligazóns para saber máis:

Informe Horizon 2013
http://blog.educalab.es/intef/2013/06/24/informe-horizon-2013-primaria-y-secundaria-tecnologias-1-a-5-anos

Departamento Británico de Educación sobre o uso de impresoras 3D na educación:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251439/3D_printers_in_schools.pdf

Arduino [Arduino: O documental 28 min.] https://archive.org/details/Arduino.TheDocumentary.Spanish

Software Libre (segundo a definición da Fundación para o Software Libre, creadora do proxecto GNU)
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.gl.html

photo_2015-05-20_16-30-51