Encontro co Centro Comercial Aberto Couto Centro

Encontro co Centro Comercial Aberto Couto Centro

Os candidatos de Ourense en Común Miguel Doval e Carlos García, despois de explicar o noso proxecto, escoitaron as demandas de Julio Fernández Prol, presidente do Centro Comercial Aberto Couto Centro. Máis zonas de aparcadoiro e rúas peonís son dúas cuestións que os comerciantes do barrio máis poboado de Ourense, xunto co da Ponte, consideran imprescindibles para reactivar os seus negocios. Propoñen neste ámbito crear na zona do campo de fútbol un centro deportivo, con aparcadoiros, un parque infantil e espazos culturais. Quéixanse tamén de que o transporte urbano ignora esta zona, non hai conexión directa coa estación de autobuses nin coa de tren nin con outros puntos estratéxicos da cidade.

Por outra banda, cren necesario que haxa máis comunicación e traballo conxunto tanto coas asociacións veciñais e culturais do Couto como coas outras asociacións de comerciantes do municipio. E din que, malia ser o pequeno comercio un piar da economía de Ourense, non recibe o apoio das administracións, séntense os comerciantes deste barrio especialmente abandonados polo Concello. Tampouco se ven apoiados pola Federación de Comercio nin pola Cámara de Comercio e engaden que a CEO presta só atención ás grandes empresas.

Os comerciantes do Couto cren que é excesivo o prezo dos locais do barrio, tanto para alugar como para mercar, o que non favorece nada a apertura de novos negocios. Din que debido a este motivo moitos baixos permanecen pechados, sucios e en moi mal estado, consideran que o Concello debería facer cumprir unha normativa que obrigara a manter en bo estado os locais para que o barrio non presente unha mala imaxe.

Gustaríalles ademais a estes comerciantes maior axilidade por parte do Concello á hora de tramitar as licenzas de obra ou de actividade e unha baixada das taxas do lixo e da auga, tendo en conta sobre todo que a concesionaria do servizo de limpeza non presta un bo servizo, láianse.

Valoran positivamente o incremento de xente nova ao frente de negocios, participando na asociación e aportando ideas novidosas.

Tras escoitar estas propostas, comunicámoslle que precisamente o Programa Participativo de Ourense en Común inclúe un Plan de Apoio ao Comercio e aos Produtos Locais para sensibilizar á poboación a través de accións de promoción como a creación dunha marca de calidade propia de Ourense, feiras, mostras, obradoiros, publicidade… Ademais, recollemos un plan integral para a revitalización de áreas comerciais e un programa completo de medidas que atendan as necesidades concretas das PEMES.

Encontro coa Asociación Cultural e Deportiva de Propietarios de Mascotas de Ourense

Encontro coa Asociación Cultural e Deportiva de Propietarios de Mascotas de Ourense

O candidato de Ourense en Común á alcaldía, Miguel Doval, reuniuse hoxe con representantes de AMOU que lle trasladaron a necesidade de tomar conciencia da nova dimensión social que os animais de compaña están acadando nas zonas urbanas. Din que a normativa aprobada no ano 1991 non ten en conta o número crecente de mascotas, calculan unhas 30.000, e as súas funcións.

Piden deste xeito:

  • Unha nova normativa municipal.
  • Un rexistro xeral de mascotas que permita planificar a súa interacción coa cidade.
  • Un control racional dos animais urbanos en semiliberdade.
  • Modificar o concepto espazo exclusivo para animais polo de espazo ordenado. Unha poboación crecente de mascotas, como a actual, non permite unha política viable de parques exclusivos que ademais segregan entre propietarios de animais e non propietarios.
  • Máis diálogo cos profesionais do sector, nomeadamente co colexio de Veterinarios.
  • A creación dun perfil técnico, na concellería de Medio Ambiente, capacitado para a xestión da poboación de mascotas de Ourense.
  • Un protocolo de actuación da Policía Local.
  • Tentar xerar un modelo de sanción que non só penalice se non que contribúa á toma de conciencia do propietario e a colectividade.
Encontro coa Asociación Alma Llanera

Encontro coa Asociación Alma Llanera

O candidato de Ourense en Común á alcaldía, Miguel Doval, e as tamén integrantes da nosa lista Mavi Calviño e Bea Reza xuntáronse esta tarde con Sonia Sánchez e José Antonio, membros de Alma Llanera, a asociación adicada principalmente á problemática das persoas inmigrantes de Venezuela e dos emigrantes ourensáns no país americano.

Durante a conversa, Sonia e José criticaron a desinterese do Concello de Ourense polo colectivo inmigrante, abandonando plans de axuda que, segundo din, non se continuaron levando a cabo por desidia e non por falta de recursos. É o caso de programas de interculturalidade e convenios para cursos de formación, por poñer algún exemplo.

Alma Llanera pide así a colaboración do concello tanto para as persoas inmigrantes como para as ourensás e os ourensáns que viven en Venezuela e non contan co apoio do seu municipio para retornar á terra, e engaden que a administración tampouco lle pon doados os trámites burocráticos aos emigrantes retornados. Solicitan, por exemplo, poder convalidar os títulos académicos, así como unha oficina de información e apoio na busca de emprego, xa que «en Servizos Sociais están saturados e teñen sufrido as consecuencias da falta de persoal e de recursos económicos». Botan en falta tamén locais e espazos públicos cedidos de balde polo concello para realizar as súas actividades.

Pola nosa banda, explicámoslles os apartados do Programa Participativo de Ourense en Común relativos aos temas que máis lles preocupan, tanto no asesoramento na busca de emprego como no plan integral de servizos sociais, vivenda e cesión de locais infrautilizados para uso de colectivos e asociacións. Facemos tamén fincapé no importante que é para nós a riqueza que aporta a diversidade cultural, e que queremos un Concello de persoas que vivan dignamente, independentemente da súa orixe, raza ou credo.

Rematamos co compromiso de manternos en contacto.

Encontro co Centro Comercial Aberto Ourense Centro

Encontro co Centro Comercial Aberto Ourense Centro

O martes 5 de maio os candidatos de Ourense en Común Miguel Doval e Carlos García reuníronse co Presidente do CCAOC, Luís Rivera, co tesoureiro desta asociación, Gaspar Sierra, e coa xerente, Lorena Tato. Despois de explicar brevemente o noso proxecto, interesámonos en coñecer as súas demandas.

Os pequenos empresarios aquí representados amósannos as súas queixas pola pouca implicación e falta de colaboración en xeral das administracións, o que deriva en políticas pouco ou nada axeitadas para o desenvolvemento do comercio local. Afirman, ademais, que a ausencia de acordo entre os distintos grupos políticos que conforman a día de hoxe o Concello e as marcadas diferencias entre a administación local, a provincial e a autonómica imposibilitan avances na resolución de problemas importantes. Situación á que non axuda en nada o baixo poder adquisitivo das ourensás e dos ourensáns debido ás baixas rendas e ao desemprego. A isto, apuntan dende o CCAOC, hai que engadir o alto custo das taxas municipais, principalmente o IBI. Avogan por unha revisión deste imposto e unha maior progresividade. Critican do mesmo xeito o feito de ter tantos impedimentos para dotar aos comercios da debida accesibilidade para as persoas con diversidade funcional, e solicitan axuda técnica e económica.

Os comerciantes esixen tamén o mesmo calendario de apertura para os pequenos comercios que para os grandes centros comerciais, evitando así a competencia desleal, facilitada pola falta de labores de inspección da Xunta. Ademais, a presión continua das grandes cadeas obriga a uns cada vez máis estensos horarios, con efectos moi negativos na conciliación. Porén, as discriminacións respecto das grandes empresas son máis, pois o trato que estas reciben do concello é previlexiado ata o punto de que non colaboran en gastos comúns dos comercios da zona, como por exemplo o pago do alumeado de Nadal. Precisamente respecto do alumeado, que ata hai moi pouco o pagaban só os comerciantes, hai queixas de que este chega tarde e mal, revertindo de forma negativa no consumo. Comunican así mesmo que a Mesa Local de Comercios, na que se sentan representantes das asociacións de comerciantes co Concello e a Xunta, está practicamente desactivada. Só teñen algunhas sesións para informar dos programas de axudas.

E así, día tras día van pechando negocios, quedando moitos baixos baleiros mesmo no centro. O alto prezo dos alugueiros dificulta a subsistencia dos que quedan e limita a apertura de novos comercios. En conclusión, o CCAOC solicita un acordo entre as diferentes forzas para elaborar e desenvolver un plan de actuación que axude ao pequeno comercio, xa que, engaden, as actuacións puntuais non serven para arranxar nada: é precisa unha planificación de accións que permita unha mellora efectiva real da situación.

Desde Ourense en Común trasladóuselle que, precisamente, no noso Programa Participativo inclúese un Plan de Apoio ao Comercio e aos Produtos Locais para sensibilizar á poboación a través de accións de promoción como a creación dunha marca de calidade propia de Ourense, feiras, mostras, obradoiros, publicidade… Ademais, recollemos un plan integral para a revitalización de áreas comerciais e un programa completo de medidas que atenda ás necesidades concretas das PYMES.

Foto da xuntanza co CCAOC

Un pacto contra a pobreza en Ourense

Un pacto contra a pobreza en Ourense

photo_2015-05-01_15-19-45Ourense en Común mantivo unha xuntanza de traballo coa A Rede Galega contra a Pobreza-EAPN Galicia que está a presentar ante as candidatas á alcaldía de Ourense, a campaña Concellos ao servizo das persoas. O obxectivo é buscar o compromiso das candidatas ás eleccións municipais para mellorar a calidade de vida das súas veciñas e o respecto dos dereitos
sociais.

Neste encontro estiveron presentes Martiño Xosé Vázquez e Javier Octavio de Toledo e o cabeza de lista Miguel Doval, como representantes da candidatura cidadá Ourense en Común e membros da Rede EAPN Galicia, entre eles o seu director, Xosé Cuns Traba, quen destacou que quedou “gratamente sorpendido do nivel de análise das nosas propostas achegadas e como están integradas no Programa Participativo de OUeC”.

Ourense en Común comprometeuse tras este encontro a presentar en asemblea a proposta de unión ao Compromiso para un Pacto contra a Pobreza e pola inclusión social proposto por EAPN para o seu referendo no único órgano de decisión soberano da organización.

A loita contra a pobreza, aínda sen resolver, tamén en Ourense

A cidade de Ourense, según o Instituto Galego de Estadística (datos 2012/2013) sitúabase  á  cabeza das sete grandes CD1ki_MWEAAOC_1cidades galegas  en canto á porcentaxe máis alta de persoas en risco de pobreza e exclusión social, co 23,24%, en total 25.006 persoas.  Ademais, tamén no 2013 era a terceira cidade que menos invistiu na partida de Protección e Promoción Social con 85,75€ persoa/ano, moi por debaixo da media galega que se sitúa  en 109,08 euros.
Estes datos, realmente alarmantes, reflicten o fracaso da loita contra esta situación e débese en grande medida á falta de compromiso político na atención ás persoas por parte de moitos concellos, tamén o de Ourense, ás carencias na coordinación entre os distintos axentes, á corrupción política e á falta de transparencia. Ademais, existe un enfoque incorrecto na loita contra a pobreza, xa que se presenta cun carácter asistencialista no canto de avogar por unha actuación inclusiva.
Neste sentido van as nosas propostas recollidas no Programa Participativo de Ourense en Común   , que presentaremos este luns ás 20 horas no Centro Cívico da Rúa Colón.

Ligazón a web da campaña
Ligazón ao datos dos concellos de Ourense

Ligazón ao documento de compromiso

 

 

 

 

 

photo_2015-05-01_15-19-50