Debate: Mesa de Voluntariado Local

Debate: Mesa de Voluntariado Local

Dende o Grupo Municipal de Ourense en Común organízase un debate sobre a proposta de Regulamento da Mesa de Voluntariado Local. OUeC cre que a elaboración colectiva, con debates abertos e públicos, son a mellor forma de crear documentos marco para o bo funcionamento do Concello e ademáis é a definición básica de participación cidadá “xerar espazos onde transmitir opinións que teñan transcendencia na toma de decisións”.

Por iso convocamos a todas aquelas persoas, asociacións ou entidades interesadas, a participar da Mesa de Debate, o día 4 de febreiro no Espazo en Común (Burgas, 8), ás 19.30

 

Consulta o Regulamento: MESA LOCAL VOLUNTARIADO

 

Propostas de Ourense en Común a presentar na Mesa de Mobilidade Municipal do Concello de Ourense

Propostas de Ourense en Común a presentar na Mesa de Mobilidade Municipal do Concello de Ourense

O grupo municipal dará hoxe unha rolda de prensa onde cuestionará a lectura que o Partido Popular e o equipo de goberno fai sobre o informe da Policía Local en materia de atropelos no termo municipal de Ourense no ano 2015. Asemade presentará a súa proposta integral en mobilidade elaborada nos encontros de barrio e en consenso con diferentes colectivos e técnicos na materia.

En base á convocatoria con carácter extraordinario da Mesa de Mobilidade que terá lugar maña venres ás 10.00 horas no Centro Cívico da Rúa Colón, e cun único punto na orde do día: recadar as propostas precisas para mellorar a situación do tráfico na cidade de Ourense,  o grupo OUeC presenta unha serie de propostas que se poden consultar no seguinte enlace: medidasAtropelos.

 

 

 

Segunda xuntanza do Encontro de barrio de A Ponte

Segunda xuntanza do Encontro de barrio de A Ponte

O pasado xoves tivo lugar, non Centro Cívico, a segunda xuntanza do Encontro do barrio de A Ponte. Ao tratarse dun grupo de traballo de recente constitución, e co obxectivo de optimizar o antes posible o seu funcionamento, tratáronse varios temas de loxística interna.

 
Como puntos centrais da xuntanza abordáronse as accións concretas de cara a coñecer as diferentes problemáticas que atinxen ao barrio. Os vindeiros días un grupo de integrantes deste Encontro de barrio realizaremos visitas ás nosas veciñas para coñecer de primeira man as inquedanzas veciñais. Aproveitaremos tamén para dar a coñecer as ferramentas que desde Ourense en Común poremos á súa disposición para todo o que poida serlles de utilidade.

Xornada de Feminismo e Diversidade do pasado 5 de setembro

Xornada de Feminismo e Diversidade do pasado 5 de setembro

Ledicia Piñeiro nos resume o máis destacado deste encontro sobre políticas de igualdade desde unha óptica feminista

Dicía Beatriz Preciado que é esencial facer unha «xenealoxía política do corpo» que nos permite coñecer e comprender cales e como foron aqueles procesos de «ficción política» -identidade sexual, xénero, clase social, raza …- que nos moldean e constitúen. Ficcións que son somáticas (é dicir, «toman a forma da vida») e que nalgúns casos pode ser deconstruída e reconstruída a través de varias estratexias de resistencia e subversión crítica (para que en lugar de someternos, nos empoderen).

Desta «xenealoxía política do corpo» hai moito do modelo organizativo das feministas de Podemos. Feminismo e Diversidade, lila son as lesbianas, as trans, as negras, as persoas con movilidade reducida, os gays… os corpos vulnerables, os corpos anormais, os corpos infradotados…

O pasado sábado 5 de setembro tiven a sorte de participar nas xornadas de feminismo e diversidade organizadas pola secretaría de Feminismo e Coordinación de Podemos Galiza. O día de traballo dividiuse en tres apartados. Na primeira parte tivemos un momento de reflexión sobre o por que da baixa participación das mulleres na política, e por extensión en case calquera espazo do ámbito público. A división do traballo, contexto hostil, anos e anos de desterro de calquera espazo público, chegaron a ser parte das conlusións da xornada. ¿Cómo se muda? xerando referentes, reivindicando os nosos métodos e a nosa política, facendo do feminismo parte esencial da axenda política, estando nós e chamando a outras.

Na segunda parte da xornada falamos da organización feminista dentro de Podemos, estructura organizativa, liñas, debates (abertos e pechados), tarefas inmediatas… Hai unha grande experiencia, xerada en pouco tempo polas compas de Podemos, materializada en textos, accións e creación de estructura. Finalmente, tres compañeiras de procesos municipalistas de unidade popular en tres concellos diferentes dimos a nosa visión da participación da muller na institución e de como ser suxeitos activos no ostracismo dunha institución patriarcal que constantemente xera situacións perversas contra as mulleres.

Sentímonos seguras para concluír que nos tempos que vivimos, a confluencia que está por vir debe, necesariamente, ser feminista, e só será feminista coas mulleres na primeira liña, construíndo e dirixindo procesos.

Reunión cos Delegados Sindicais da Policía Local de Ourense (01/09/2015)

Reunión cos Delegados Sindicais da Policía Local de Ourense (01/09/2015)

1 de setembro de 2015 ás 17h.
LUGAR: Local de Ourense en Común (As Burgas)
ASISTEN: integrantes dos grupo de traballo Institucional de Ourense en Común, representantes sindicais.

RELATORIO:

Nesta terceira reunión comezamos falando sobre mobilidade e a proposta de Ourense en Común aprobada en pleno para implementar a Mesa de Mobilidade. No pleno ordinario deste venres rogaremos a convocatoria urxente na que a Policía Local debe estar presente. Ponse en coñecemento a moción presentada no pleno do 30/07/2015: Andar a cidade pensando na infancia.

Seguimos avanzando e abordamos a necesidade ou non de redactar un Regulamento específico de organización e funcionamento do Corpo de Policía Local do Concello de Ourense. Preséntase unha proposta de borrador e os representantes sindicais afirman que é o único modo de xestionar de modo eficiente este servizo. Cando existe unhas normas de xogo impera o xogo limpo en base as regras.

A moción que vai presentar no Pleno o grupo municipal Democracia Ourensana para implementar este regulamento, baseándose nesa proposta de borrador, pode ser beneficiosa neste senso. No referido ao marco temporal semella un tanto limitado pero se existe vontade política de todos os grupos pode ser factible. É necesario lembrar que estamos nun goberno en minoría e a aprobación dun documento estratéxico no contexto actual permitiría que a súa permanencia no tempo estivera garantida.

A redacción do Regulamento non exime do seu incumprimento, caso do Regulamento de Participación Cidadá ou tantos outros. Así é que entendemos necesario a proposta pero tamén a aplicación.

No referido á proposta dos membros da Mesa de Negociación que terán a encomenda de redacción, esta debe ser o máis multivocal e plural posible: presenza da Xefatura do Corpo, os diferentes sindicatos da Policía Local e os diferentes grupos municipais. Incluso con calquera outra presenza social sempre que sexa posible en aras da participación, pero garantindo a operatividade do proceso.

Complementariamente a esta actuación é necesario repensar a RPT e redactar un organigrama lóxico para o Concello de Ourense. Trátase dunha actuación realmente prioritaria, para a que se debe ter en conta quen serán as persoas responsables de desenvolvela e se teñen capacidade para tal.

Outros temas en conversa:

 • Novamente faise un chamamento da deficitaria situación da Policía Local para afrontar a cantidade inxente de peticións e servizos: medición de ruídos, tráfico, terrazas…
 • Xestión e necesario seguimento de autos, sancións, etc.
 • Necesidade de formación permanente e actualización do persoal: medicións, instrumental…
 • Nova concesión ORA e grúa municipal. Expira o contrato o próximo mes de Abril de 2016.
 • Memoria anual e informe de actividades da Policía Local.
 • Medios infrautilizados e outros deficientes (parque móbil, equipos de protección individual…)

Agradecendo ambas partes a disposición mostrada e emprazándonos para futuras encomendas, nomeadamente mesa mobilidade e tramitación peticións específicas, levántase o encontro.

Xuntanza Ourense en Común e Podemos Galiza

Lugar: Local das Burgas, Ourense
Data e hora: 21 de agosto de 2015, ás 10:00 horas

Acta:

Comezamos OUeC comentando que levantamos acta, como facemos sempre que nos reunimos.

Podemos comenta que a súa iniciativa inicial era comezar a xuntarse coas mareas, e logo por distintos motivos, comezaron reunirse tamén con organizacións políticas. Un dos motivos desta rolda de conversas é rachar a liña de tensións e enfrontamentos que se vende dende os medios de comunicación, de forma interesada, así como ampliar as canles de comunicación con Podemos Galiza. Nesta fase xa mantiveron reunións con ANOVA, EU, EQUO, CxG e está pendente unha con Espazo Ecosocialista. Manifestan que atoparon numerosas coincidencias na análise da situación sociopolítica.

Ao seu entender consideran que se darán dúas candidaturas, unha que aglutine ao BNG e outras organizacións e outra candidatura relacionada coas mareas.

En Podemos teñen unha proposta social e política asentada en 3 patas: unha pata orgánica (con coincidencia política), unha pata das mareas – candidaturas municipalista, unha pata cidadá (cren que sería bo ter un vector que canalizara esta participación, e haberá que agardar o que aconteza o sábado día 22 de agosto). E que, dalgún xeito, non hipoteque o que poida pasar en 2016 e se podería ir incluso un pouco máis alá nesta proposta.

Por pechar a súa intervención inicial, comentan sobre as súas primarias que as persoas candidatas teñen perfectamente claro que a aposta fundamental é a confluencia e que teñen perfís de implicación política en procesos de confluencia e con certa experiencia en diferentes movementos sociais do país.

Pola parte de OueC manifestamos que non existe definida unha postura ao respecto de vindeiras convocatorias electorais, porque non houbo asemblea para falar e decidir nada. Tomaremos nota o máis exactamente posible sobre a proposta de Podemos Galiza para trasladar á asemblea.

Agradecemos a Podemos Galiza a convocatoria a esta reunión e persoalmente ás persoas que se desprazaron ate Ourense. Manifestamos asimesmo que hai persoas a título individual que non son alleas aos procesos e que todos opinamos sobre o tema.

Remarcamos que si que en OUeC existen uns principios fundamentais: participación, transparencia, confluencia, etc… Facemos un repaso sobre o que foi Ourense en Común, pasando polas primarias e a retirada de apoio de Podemos, aínda que seguiron facendo moito traballo dentro do proceso de OUeC e finalmente houbo un apoio explícito que recoñecemos como un acto de xenerosidade e confianza pola súa parte.

Con respecto ao que está por vir, hai persoas de OUeC que están a participar no encontro cidadán por unha marea galega, e coidamos que hai sintonía cos procesos municipalistas. Fundamentalmente hai unha eiva en participación de forma presencial, e está claro que iso será claramente diferente. Fala de que existe certo escepticismo sobre a escalabilidade dos procesos.

Lembramos que dende a primeira reunión de confluencia houbo xente de Podemos Ourense traballando e participando activamente en Ourense en Común. Comenta que OUeC foi tamén convidado a participar no proceso de hoxe pola tarde de Podemos Ourense de elaboración do programa electoral.

Comentamos, dende o punto de vista persoal, que se nalgún momento se dá un apoio de OUeC a algunha candidatura será se se percibe que hai participación cidadá moi clara. Que todas as organizacións teñan claro que non se lle poden impoñer criterios a todas as súas afiliadas para controlar as decisións que se tomen.

Apuntamos, tal e como se comentou na reunión con Alberto Garzón, que coidamos que non se pode caer en falar de participación de forma masiva porque pode crear sensación de frustración ao non ser posible logo implementar esa participación.

Preguntamos específicamente, para poder dar traslado á asemblea, que é o que se espera de OUeC.

Podemos Galiza informa de varias cuestións: 1.- Que non houbo un 10% de apoio das inscritas en Ourense e non se poido dar apoio como tal, en primeiro momento. Logo sucederon outras cuestións, como que a lista non se configurou con primarias; 2.- Que hai varias limitacións, espaciais e temporais, para estas eleccións xerais. O espazo xeográfico galego é moi amplo, e temporalmente tamén temos limitacións; 3.- Sobre que se lle pide a OUeC: estritamente non se lle pide nada, pero básicamente é que acepten o seu mandato municipalista e que non se xeren conflictos internos pola candidatura ás eleccións xerais.

Podemos Galiza apunta que están tentando ter unha candidatura ampla na que tamén se sintan cómodas as candidaturas municipalistas. Tamén din que lles preocupa o marco temporal, porque cren que estaría ben ter unha serie de eventos nos que a xente que queira participar, o faga. Evidentemente que non vai poder ser que haxa unha participación como nas municipais, e non se quere vender motos de cousas que non son, pero si que haberá eventos participativos nos que OUeC podería botar unha man ou ser facilitador. Pero aínda é cedo e preocúpalles que non haxa decisións tomadas con antelación.

Do mesmo xeito consideran que un dos problemas que detectan é que non se pode trazar unha folla de ruta como tal, porque non hai tempo e a cada instante o escenario cambia. Saben perfectamente o que queren e o que non, pero a forma na que se vai plasmar é máis incerta. Así que o que queren saber é no lugar no que OUeC se sentiría cómodo na proposta de Podemos Galiza.

Pola banda de OUeC trasládase que consideran que habería que ter varios documentos fundamentais que están por elaborar: código ético do grupo parlamentar; regulamento de primarias o máis abertas posibles; programa electoral (que a nivel participativo é moi complicado); modelo de finanzamento como aposta política: microdoazóns e microfinanzamento. E como dotar a esa estructura dun censo concreto e soberano na toma de decisións.

Podemos Galiza traslada que teñen moito traballo feito a nivel partipativo na elaboración de programa, e que é importante para elas porque teñen unha preocupación real pola participación.

OUeC consulta cuestións relacionadas cun grupo parlamentar propio e o nome e logo nas papeletas.

En relación ao grupo parlamentar galego no congreso, Podemos vai poñer todo da súa parte para que este sexa posible e proporán que, de darse un acordo, sexa recollido neste senso. Consideran que tecnicamente depende dunha decisión administrativa/política da mesa do Congreso das Deputadas. Incluso, se políticamente a mesa do Congreso é contraria a isto tomaríanse as medidas necesarias para que aínda que non sexa formalmente, exista. Respecto a isto, tamén di que canto máis grande sexa o resultado que unha candidatura única obteña mellor e máis fácil será logo constituilo como tal. Apuntan asimesmo que en caso de que non sexa posible porque a mesa do Congreso non o permita, poderíase explorar claramente formar un subgrupo parlamentario.

Con respecto ás fórmulas legais Podemos Galiza lembra que en ocasións avánzase máis alá do que marca a lexislación e pon como exemplo que moitas mareas sexan “partidos instrumentais” porque non había encaixes doutro xeito. E que se seguirá avanzando nesta liña para que todos os encaixes sexan posibles. Asimesmo, sinalan que poida que tamén se estea a dar un debate que non ten precedente, porque habería que analizar cantas veces houbo grupo parlamentar galego no Congreso das Deputadas.

Podemos Galiza considera que o fundalmental é que se conforme un espazo galego de confluencia, comunicar e facer campaña co nome que se acorde. Outra cousa é que coidan que debería estar federado por pragmatismo político comunicativo, e en consonancia co acordado no seu encontro de Vista Alegre, polo tanto precisarían que o nome da papeleta levase a marca Podemos. Eso sí, insisten en que non é para facer campaña comunicativa.

Rematamos a reunión botando a vista atrás un par de anos, para ver que realmente nos atopamos nun momento moito máis favorable de cara a unha confluencia. Existe a posibilidade real de que se dea unha candidatura conxunta, con participación cidadá, con candidatas procedentes previsiblemente de movementos sociais, con opcións de sacar 4-6-8 parlamentarias, etc… Hai moito traballo por diante pero mirámolo con optimismo.

Rematamos ás 11:30 horas.

Reunión entre a Marea Galega e Ourense en Común

Reunión entre a Marea Galega e Ourense en Común

Local de Ourense en Común
Data: 29-07-2015
Hora: 18:30
Asisten por Marea Galega: Alexandra Pacheco e Xaime Subiela
Asisten por Ourense en Común: Antía Pousa, Arcadio Nóvoa e Martiño Ramos

Despois das presentacións, comezan os representantes da Marea Galega explicando que están traballando nunha organización en rede con distintas persoas e colectivos para dar forma á plataforma. Está programado un encontro o día 22 de agosto en Santiago de Compostela que funcionaría como o punto de encontro primeiro para dar corpo cidadá ao movemento. Entenden que este encontro debería marcar un punto de inflexión no que respecta á organización do traballo e na posta en marcha das dinámicas internas que se vaian desenvolver dentro da Marea Galega.

O proceso enténdese como un encontro cidadán. Trátase, ao igual que ocorreu coas mareas, de recoller o impulso da veciñanza sen instrumentalizala. Nesta liña, o manifesto serviría para a apertura dun proceso deste tipo, pois fala de confluencia dende unha iniciativa cidadá. O proceso ten que xerarse dende a cidadanía antes de ser un espazo de confluencia de colectivos, pero tamén é importante darse conta da necesidade de que as iniciativas municipalistas e os distintos colectivos vinculados ao activismo social se identifiquen coa Marea Galega. Sen esa identificación o movemento non ten sentido. Así, unha das cousas que se pretende co encontro do día 22 de agosto en Santiago é a creación de mesas de traballo e debate nas que se analice o que xa se ten en común e o que se pode chegar a ter en común.

A Marea Galega nace coa pretensión de acadar a representación institucional no Congreso dos Deputados e entende que ese grupo parlamentario deberá ter unha vontade clara de traballar polo cambio e contribuír a unha renovación das institucións estatais.

Tras esta presentación, os representantes da Marea Galega trasladan a Ourense en Común as seguintes cuestións:

 1. Como vemos este proceso?
 2. Como vemos a posible vinculación de persoas de Ourense en Común e da propia organización a este proceso?
 3. E, debido á orientación cara o local que teñen as mareas, non soamente pola súa orixe senón tamén polo gran volume de traballo que se está a realizar nas institucións:

 4. Cómo se podería compatibilizar e ligar o traballo no eido local coa participación nunha plataforma que opere a nivel galego e que traballe en institucións estatais?

Dende Ourense en Común damos a benvida aos representantes da Marea Galega á cidade e ao novo local de OUenC. Comunicamos que a asemblea non debateu a cuestión da confluencia ou apoio a unha plataforma como a Marea Galega, pero que o Grupo de Traballo de Apertura dará conta do manifesto e da reunión mantida hoxe. OUenC ten unha vocación municipalista se ben o partido se adscribiu ao ámbito provincial cando se deu de alta. Son moitas as dificultades para trasladar ao ámbito galego o traballo que se fixo en Ourense, pois os procedementos de toma de decisións sempre se fixeron de xeito presencial. Preguntámoslle se teñen algunha idea de como se podería traballar nun ámbito máis amplo como é o galego.

Os representantes da Marea Galega recoñecen que aínda non están creados os grupos de traballo que poidan operar autonomamente, pero que a complexidade que pode marcar a distancia xeográfica se pode suplir hoxe en día con ferramentas para traballar a través de internet que permiten xestionar organigramas de traballo en rede. A día de hoxe falta ese organigrama. A este respecto, o encontro do día 22 de agosto sería o momento de poñer en marcha grupos de traballo e deseñar un primeiro organigrama para comezar a traballar. Polo de agora, hai un grupo de Google que serve como ferramenta provisional para traballar, debater, etc.

Comentan que queren fixarse un obxectivo de 5000 sinaturas en apoio ao manifesto presentado. Para iso, precisan que se difunda activamente o manifesto, tanto a través de internet como na rúa.

Dende Ourense en Común intervimos chamando a atención sobre o curto dos prazos cos que se está traballando e que se bota en falta un plan de comunicación para darlle continuidade ao impacto inicial que tivo o manifesto.

Dende a Marea Galega comentan que falta contido para comunicar e que urxe crear un equipo de comunicación autónomo.

Continúan trasladándonos a idea de que o importante é a confluencia dende a cidadanía e a creación dunha dinámica cidadá como na que nós participamos. Hoxe en día isto xa non é unha hipótese, senón que hai mareas que accederon a alcaldías. É importante crear un espazo que supere a lóxica clásica dos partidos e por iso é fundamental crear un grupo que recolla unha lóxica nova así como a esencia cidadá do manifesto e que ao mesmo tempo recolla a experiencia das mareas.

O Grupo de Apertura de Ourense en Común comprométese a trasladar á asemblea o que comunican dende a Marea Galega. Alertamos da necesidade de artellar unha metodoloxía e poñer en marcha procedementos fortes que permitan manter a esencia cidadá da plataforma.

Marea Galega entende que as distintas mareas deben estar integradas, dun xeito non formal, na constitución mesma da plataforma, se ben a integración a nivel formal se debería facer cando se abra a confluencia a tódolos partidos políticos. A Marea Galega precisa aos elementos significativos das mareas para comezar a traballar. Nesta liña, fan un chamamento directo ás persoas que integran Ourense en Común para que participen na Marea Galega e asistan ao encontro do día 22 de agosto en Santiago. Tamén trasladan ao Grupo de Apertura a necesidade de ter un nexo directo entre Ourense en Común en a Marea Galega a través de unha ou varias persoas de xeito que se poida crear un vínculo estable e operativo entre ambas plataformas.

Remata a reunión e o Grupo de Apertura de OUenC reitera o seu compromiso de trasladar o contido da reunión á asemblea.

Reunión cos Delegados Sindicais da Policía Local de Ourense

Reunión cos Delegados Sindicais da Policía Local de Ourense

LUGAR: Magma Espacio, Centro de Coworking. Rúa Bedoya 27 Baixo (Ourense)
ASISTEN: integrantes do Grupo de Traballo Institucional de Ourense en Común, representantes sindicais da Policía Local de Ourense.

RELATORIO:
Os representantes comezan achegando a realidade sindical do Concello de Ourense. Agradecen a recepción de Ourense en Común por segunda vez e presentan como un traballo conxunto podería axudar a que este servizo sexa mellor.

Os Delegados Sindicais queren poñer en coñecemento do grupo municipal Ourense en Común algunhas das súas demandas máis repetidas e nas que están traballando a día de hoxe:

 • Poucos efectivos (1.8 policías por cada 1000 habitantes segundo marcan os estándares europeos), actualmente a RPT recolle 124 e hai 103, a RPT de 2011 recollía 134.
 • Maior problema é de coordinación de competencias que limitan outras actividades. Falta policía de carácter específico para sancionar en materia de ruídos, medio ambiente, ordenanzas… mal reparto de efectivos, incluso algúns cubrindo postos que non son competencia municipal ou cubrindo funcións de carácter administrativo deixando efectivos en oficina e baleirando a rúa.
 • A Policía Local podería xogar un papel esencial para o deseño estratéxico dunha cidade a futuro: coñecemento da mobilidade municipal, aplicación ordenanzas, etc.
 • Degradación da imaxe da Policía Local por actividades herdadas e limitadas (paseos e sancións de tráfico), politizadas e fóra de competencias (Casa de Reza).
 • Proposta de creación dunha área de seguridade cidadá e emerxencias, ben sexa como xunta área ou comisión específica. Nesta xunta por exemplo debería estudarse por que acudiron efectivos da Policía Local ao desafiuzamento da Casa de Reza, coordinarse accións co equipo de bombeiros, prioridades, emerxencias, etc.
 • Servizos privatizados que afectan directamente á Policía Local, nomeadamente o servizo de hora e a grúa. Unha posibilidade estudada polo sindicato é remunicipalizar estes servizos asumindo o persoal actual. Un proceder que permitiría minimizar posibles dinámicas corruptas, aforrar fondos públicos, auditoría de servizos e cláusulas.
 • Preocupación dentro do servizo pola corrupción herdada ademais da falta de transparencia e escurantismo na xestión da Policía Local, así como un elevado grao de arbitrariedade na cadea de mando derivada en boa medida da pouca ou nula xestión do servizo por parte dos responsables políticos.
 • A función da Policía Local é clara e o servizo para mellorarse só necesitaría unha maior coordinación, formación e concreción en competencias. Marcando varias liñas vermellas, entre elas os tribunais externos para concorrer ás oposicións limitando presuntas prácticas corruptas detectadas no pasado e que manteñen causas abertas no presente.

Agradecendo ambas partes a disposición mostrada e emprazándonos para futuras encomendas, nomeadamente mesa mobilidade e tramitación peticións específicas, levántase o encontro.

Foto do encontro de OUeC con representantes sindicais da Policía Local

Reunión con persoal da empresa Seralia, contrata do Concello de Ourense afectada por ERE presuntamente irregular

Reunión con persoal da empresa Seralia, contrata do Concello de Ourense afectada por ERE presuntamente irregular

LUGAR: Magma Espacio, Centro de Coworking. Rúa Bedoya 27 Baixo (Ourense)
ASISTEN: integrantes dos Grupos de Traballo de Apertura e Institucional de Ourense en Común, representantes sindicais e traballadoras da empresa.

RELATORIO:
OUeC dá a coñecer cal é o mecanismo de funcionamento do grupo de traballo de apertura así como dos protocolos de transparencia e seguimento ás reunións que se manteñen cos colectivos da cidade. As traballadoras agradecen a recepción e escoita activa dun problema que outras organizacións políticas do Concello de Ourense non quixeron atender.

Comezan explicando o caso dunha empresa que, aínda que o traballo sexa o mesmo traballo, está repartida en dúas áreas:

 • Servizo de Axuda a Domicilio (SAD) – área afectada polo ERE onde actualmente hai 71 traballadoras (+3 suplencias) contratada polo Concello de Ourense.
 • Servizo de Dependencia (SD) – área con 90 traballadoras e cunha maior relación contractual con servizos para a administración autonómica.

Esta empresa gaña a concesión de SAD do Concello de Ourense a comezos do ano 2015 e recentemente informou ás traballadoras de que van solicitar un ERE, algo a todas luces irregular polo pouco tempo na xestión do servizo e por tratarse dun concurso público cunha oferta de parte. Elemento que se suma aos numerosos puntos de “fricción” coas traballadoras por incumprimento de condicións laborais: desprazamento entre domicilios aos que se asisten de servizos, incumprimento do convenio colectivo…

Actualmente a empresa ten varias denuncias perante inspección de traballo, quen xa informou da irregularidade do pretendido ERE. As negociacións deste comezaron o día 30 de xuño, o 10/07/2015 terán outra reunión e rematarán o 20 de xullo. O comité ao completo situase en contra e bloqueará o expediente sempre que poda.

O concello é o responsable último deste servizo porque é o contratista e pagador do servizo. As traballadoras afirman que solicitaron reunión coa Concelleira de Servizos Sociais Sofía Godoy e que non tiveron resposta algunha. Sospeitan que detrás de todo hai unha mala xestión por parte da empresa e do propio concello por contratar á primeira cunha evidente oferta en baixa temeraria. Con esta situación é ferinte ler o que se transmite dende o Concello na prensa, presumindo de mellorar e ampliar o servizo.

Dende OUeC poñemos ao GT Institucional ao servizo do colectivo para forzar unha reunión coa concelleira responsable de Servizos Sociais, asemade agardaremos o resultado das reunións inmediatas para definir unha posible moción en pleno instando á corporación a reconsiderar a contrata coa empresa.

Agradecendo ambas partes a disposición mostrada e emprazándonos para unha futura reunión levántase o encontro.

Foto do encontro con representantes das traballadoras de Seralia

Xutanza con STOP desafiuzamentos

Xutanza con STOP desafiuzamentos

Reunión Ourense en común – STOP Desafiuzamentos Ourense
Luns 6 de xullo – 20:30h
Acuden por parte de STOP Desafiuzamentos Mertxe Manzanares, Cristina Lorenzo e Roberto Pereira e por parte de Ourense en común Montse Malvar e Martiño Ramos

Acta da xuntanza

OUeC dá a coñecer cal é o mecanismo de funcionamento do grupo de traballo de apertura así como dos protocolos de transparencia e seguimento ás reunións que se manteñen cos colectivos da cidade.

STOP Desafiuzamentos fai saber que é unha plataforma apartidaria e quere seguir mantendo esa independencia que garanta o seu bo funcionamento. Así mesmo entende que OUeC, ao ter representación municipal, é unha das canles a través da cal facer chegar as demandas do colectivo ao plano institucional.

Ourense en común comunica da súa disponibilidade a actuar como vehículo para trasladar esas demandas ao Concello a través do seu grupo municipal. A plataforma levará esta disponibilidade de Ourense en común ao debate no seu da súa asemblea.

STOP Desafiuzamentos realiza unha descrición da traxectoria da plataforma constituída no ano 2011 no noso concello. Xorde por iniciativa dun grupo de persoas que detectaban que había a necesidade de articular unha resposta ante os problemas de acceso á vivenda que estaban a detectar entre as veciñas. A plataforma funciona en precario dende o punto de vista da implicación de diferentes persoas ao longo destes catro anos pola dificultade de conxugar a vida persoal e a activista.

A plataforma atendeu neste tempo 80 casos diferentes relacionados coa cuestión da vivenda e fan fincapé na diversidade de cada un das situación e dificultades atopadas. Organízase asemblearmente en reunións quincenais e articúlase en cinco grupos de traballo:

 • Mediación: Este grupo fai o contacto inicial e o seguimento dos casos. A súa función aparece desenvolvida na descrición que figura ao final desta acta.
 • Acción: creouse coa intención de crear un grupo de elaboración de ideas que favorezan o traballo da plataforma. Impulsou a creación dun mercadiño solidario activo na actualidade.
 • Tesourería: encárgase de todos os aspectos financeiros.
 • Recollida de alimentos: realiza unha campaña de recollida de alimentos para as persoas afectadas.
 • Redes: atende os perfís da plataforma nas redes sociais.

Poñemos enriba da mesa ideas presentes no Programa Participativo de Ourense en común no eido da xustiza social.

STOP Desafiuzamentos considera que é necesaria unha maior implicación do Concello de Ourense que garanta a existencia de suministros básicos: luz, auga, alimentos e calefacción. Tamén unha maior atención e un seguimento integral das familias que se atopan en situación de exclusión social e especialmente en casos nos que exista violencia de xénero. Sinalan a precarización dos servizos sociais e os tempos excesivamente dilatados de atención ás afectadas exemplificándoo no caso da axuda de emerxencia do concello que pode retrasarse ata 3 meses.

A necesidade de posta a disposición das persoas afectadas dunha bolsa de vivenda social por parte do concello que atenda ás necesidades específicas de cada un dos casos e sempre atendendo a criterios sustentables dende o punto de vista económico. Sinálase a importancia de que esa bolsa de vivenda evite a deslocalización das familias e a ruptura do arraigo ao barrio, concello e territorio.

En relación á Comisión Técnica Municipal de Seguimento de Desafiuzamentos descríbese que nace no ano 2013 por vocación da plataforma e co apoio unánime de todas as forzas políticas representadas no Concello de Ourense e que foi presentada no seo do pacto cívico por voz do BNG e tras a elaboración dun documento de 15 puntos que recolle as demandas de STOP Desafiuzamentos. A diagnose da plataforma é que esta comisión non tivo unha utilidade real pola falta de implicación da corporación socialista. A traxectoria desta comisión foi moi breve, o clima de traballo non era bo nin había dinámicas de escoita activa por parte das persoas que representaban ás distintas administracións. A ausencia de representantes da Xunta de Galicia e a alternancia das representantes do PP nas dúas reunións que obrigou a repetir debates ralentizando o seu funcionamento sumado á sensación que trasladan as persoas afectadas de sentirse maltratadas no ámbito desta comisión levaron á plataforma a replantexarse a utilidade desta e tomar a decisión finalmente de abandonar este espazo de traballo.

STOP Desafiuzamentos Ourense dá traslado a Ourense en común dun documento onde se recollen unha serie de propostas en materia de política municipal de vivenda. OUeC comprométese a estudalas e, no seu caso, tratalas en Pleno Municipal en forma de moción. Estas propostas foron elaboradas en coordinación coas Plataformas de Afectadas pola Hipoteca e STOP Desafiuzamentos de Galicia.

Complétase a xuntanza cunha descrición do importante proceso de seguimento dos diferentes casos que leva adiante o grupo de mediación de STOP desafiuzamentos. Así, o proceso comeza cun primeiro contacto coas persoas afectadas polo problema de vivenda, levando a cabo un labor de acompañamento e seguimento. Sinálase a importancia do labor de apoio mútuo que este GT desenvolve. Describen a importancia da implicación das propias persoas afectadas para garantir o éxito na resolución do seu caso particular. Así mesmo, sinálase que a implicación a nivel de traballo organizativo da plataforma favorece o empoderamento de cada unha destas persoas. No caso de asesoría legal sempre se recomenda a avogacía de oficio para estar asesorados. Cada unha das decisións e pasos que se dan adóptanse por parte da persoa afectada proporcionando a plataforma toda a información precisa para elo. O grupo de mediación desenvolve unha metodoloxía de asesoría colectiva poñendo en común a descrición dos casos no ámbito da asemblea.