Xuntanza Ourense en Común e Podemos Galiza

Lugar: Local das Burgas, Ourense
Data e hora: 21 de agosto de 2015, ás 10:00 horas

Acta:

Comezamos OUeC comentando que levantamos acta, como facemos sempre que nos reunimos.

Podemos comenta que a súa iniciativa inicial era comezar a xuntarse coas mareas, e logo por distintos motivos, comezaron reunirse tamén con organizacións políticas. Un dos motivos desta rolda de conversas é rachar a liña de tensións e enfrontamentos que se vende dende os medios de comunicación, de forma interesada, así como ampliar as canles de comunicación con Podemos Galiza. Nesta fase xa mantiveron reunións con ANOVA, EU, EQUO, CxG e está pendente unha con Espazo Ecosocialista. Manifestan que atoparon numerosas coincidencias na análise da situación sociopolítica.

Ao seu entender consideran que se darán dúas candidaturas, unha que aglutine ao BNG e outras organizacións e outra candidatura relacionada coas mareas.

En Podemos teñen unha proposta social e política asentada en 3 patas: unha pata orgánica (con coincidencia política), unha pata das mareas – candidaturas municipalista, unha pata cidadá (cren que sería bo ter un vector que canalizara esta participación, e haberá que agardar o que aconteza o sábado día 22 de agosto). E que, dalgún xeito, non hipoteque o que poida pasar en 2016 e se podería ir incluso un pouco máis alá nesta proposta.

Por pechar a súa intervención inicial, comentan sobre as súas primarias que as persoas candidatas teñen perfectamente claro que a aposta fundamental é a confluencia e que teñen perfís de implicación política en procesos de confluencia e con certa experiencia en diferentes movementos sociais do país.

Pola parte de OueC manifestamos que non existe definida unha postura ao respecto de vindeiras convocatorias electorais, porque non houbo asemblea para falar e decidir nada. Tomaremos nota o máis exactamente posible sobre a proposta de Podemos Galiza para trasladar á asemblea.

Agradecemos a Podemos Galiza a convocatoria a esta reunión e persoalmente ás persoas que se desprazaron ate Ourense. Manifestamos asimesmo que hai persoas a título individual que non son alleas aos procesos e que todos opinamos sobre o tema.

Remarcamos que si que en OUeC existen uns principios fundamentais: participación, transparencia, confluencia, etc… Facemos un repaso sobre o que foi Ourense en Común, pasando polas primarias e a retirada de apoio de Podemos, aínda que seguiron facendo moito traballo dentro do proceso de OUeC e finalmente houbo un apoio explícito que recoñecemos como un acto de xenerosidade e confianza pola súa parte.

Con respecto ao que está por vir, hai persoas de OUeC que están a participar no encontro cidadán por unha marea galega, e coidamos que hai sintonía cos procesos municipalistas. Fundamentalmente hai unha eiva en participación de forma presencial, e está claro que iso será claramente diferente. Fala de que existe certo escepticismo sobre a escalabilidade dos procesos.

Lembramos que dende a primeira reunión de confluencia houbo xente de Podemos Ourense traballando e participando activamente en Ourense en Común. Comenta que OUeC foi tamén convidado a participar no proceso de hoxe pola tarde de Podemos Ourense de elaboración do programa electoral.

Comentamos, dende o punto de vista persoal, que se nalgún momento se dá un apoio de OUeC a algunha candidatura será se se percibe que hai participación cidadá moi clara. Que todas as organizacións teñan claro que non se lle poden impoñer criterios a todas as súas afiliadas para controlar as decisións que se tomen.

Apuntamos, tal e como se comentou na reunión con Alberto Garzón, que coidamos que non se pode caer en falar de participación de forma masiva porque pode crear sensación de frustración ao non ser posible logo implementar esa participación.

Preguntamos específicamente, para poder dar traslado á asemblea, que é o que se espera de OUeC.

Podemos Galiza informa de varias cuestións: 1.- Que non houbo un 10% de apoio das inscritas en Ourense e non se poido dar apoio como tal, en primeiro momento. Logo sucederon outras cuestións, como que a lista non se configurou con primarias; 2.- Que hai varias limitacións, espaciais e temporais, para estas eleccións xerais. O espazo xeográfico galego é moi amplo, e temporalmente tamén temos limitacións; 3.- Sobre que se lle pide a OUeC: estritamente non se lle pide nada, pero básicamente é que acepten o seu mandato municipalista e que non se xeren conflictos internos pola candidatura ás eleccións xerais.

Podemos Galiza apunta que están tentando ter unha candidatura ampla na que tamén se sintan cómodas as candidaturas municipalistas. Tamén din que lles preocupa o marco temporal, porque cren que estaría ben ter unha serie de eventos nos que a xente que queira participar, o faga. Evidentemente que non vai poder ser que haxa unha participación como nas municipais, e non se quere vender motos de cousas que non son, pero si que haberá eventos participativos nos que OUeC podería botar unha man ou ser facilitador. Pero aínda é cedo e preocúpalles que non haxa decisións tomadas con antelación.

Do mesmo xeito consideran que un dos problemas que detectan é que non se pode trazar unha folla de ruta como tal, porque non hai tempo e a cada instante o escenario cambia. Saben perfectamente o que queren e o que non, pero a forma na que se vai plasmar é máis incerta. Así que o que queren saber é no lugar no que OUeC se sentiría cómodo na proposta de Podemos Galiza.

Pola banda de OUeC trasládase que consideran que habería que ter varios documentos fundamentais que están por elaborar: código ético do grupo parlamentar; regulamento de primarias o máis abertas posibles; programa electoral (que a nivel participativo é moi complicado); modelo de finanzamento como aposta política: microdoazóns e microfinanzamento. E como dotar a esa estructura dun censo concreto e soberano na toma de decisións.

Podemos Galiza traslada que teñen moito traballo feito a nivel partipativo na elaboración de programa, e que é importante para elas porque teñen unha preocupación real pola participación.

OUeC consulta cuestións relacionadas cun grupo parlamentar propio e o nome e logo nas papeletas.

En relación ao grupo parlamentar galego no congreso, Podemos vai poñer todo da súa parte para que este sexa posible e proporán que, de darse un acordo, sexa recollido neste senso. Consideran que tecnicamente depende dunha decisión administrativa/política da mesa do Congreso das Deputadas. Incluso, se políticamente a mesa do Congreso é contraria a isto tomaríanse as medidas necesarias para que aínda que non sexa formalmente, exista. Respecto a isto, tamén di que canto máis grande sexa o resultado que unha candidatura única obteña mellor e máis fácil será logo constituilo como tal. Apuntan asimesmo que en caso de que non sexa posible porque a mesa do Congreso non o permita, poderíase explorar claramente formar un subgrupo parlamentario.

Con respecto ás fórmulas legais Podemos Galiza lembra que en ocasións avánzase máis alá do que marca a lexislación e pon como exemplo que moitas mareas sexan “partidos instrumentais” porque non había encaixes doutro xeito. E que se seguirá avanzando nesta liña para que todos os encaixes sexan posibles. Asimesmo, sinalan que poida que tamén se estea a dar un debate que non ten precedente, porque habería que analizar cantas veces houbo grupo parlamentar galego no Congreso das Deputadas.

Podemos Galiza considera que o fundalmental é que se conforme un espazo galego de confluencia, comunicar e facer campaña co nome que se acorde. Outra cousa é que coidan que debería estar federado por pragmatismo político comunicativo, e en consonancia co acordado no seu encontro de Vista Alegre, polo tanto precisarían que o nome da papeleta levase a marca Podemos. Eso sí, insisten en que non é para facer campaña comunicativa.

Rematamos a reunión botando a vista atrás un par de anos, para ver que realmente nos atopamos nun momento moito máis favorable de cara a unha confluencia. Existe a posibilidade real de que se dea unha candidatura conxunta, con participación cidadá, con candidatas procedentes previsiblemente de movementos sociais, con opcións de sacar 4-6-8 parlamentarias, etc… Hai moito traballo por diante pero mirámolo con optimismo.

Rematamos ás 11:30 horas.

Ourense en Común completa o proceso de selección para nomear ao seu persoal eventual dentro do Concello de Ourense

Ourense en Común completa o proceso de selección para nomear ao seu persoal eventual dentro do Concello de Ourense

 • A asemblea da organización municipalista aprobou, despois dun mes de redacción e emendas, o proceso de selección que terían que superar as persoas que pretendían aspirar ao denominado “posto de confianza”.
 • Ao contrario que o resto de grupos municipais as persoas seleccionadas debían superar tres fases nas que se avaliaban a súa capacidade curricular e méritos académicos, a implicación co proceso municipalista e a súa capacidade de traballo en equipo. Así foi que das 16 persoas aspirantes só 4 chegaron a derradeira fase e finalmente Monstserrat Valencia, asesora xurídica e recoñecida activista no mundo ecoloxista, foi a persoa que maior puntuación acadou.
 • Montserrat Valencia súmase deste modo ao Grupo de Traballo Institucional e quedará sometida as mesmas obrigas e deberes que as tres concelleiras de Ourense en Común: limitación de salarios, rendición de contas, axenda pública, etc.

 

ANEXOS.-

Bases para participar no Proceso de selección de persoal eventual do grupo municipal Ourense en Común no Concello de Ourense: ver bases

Puntuacións e acta na que se referenda o Proceso de Selección de Persoal Eventual en OUeC: ver documento

Perfil de Montse Valencia: ver perfil

Proceso de selección de persoal eventual do grupo municipal de Ourense en Común

CONSENSUADO NA ASEMBLEA DO 04/08/2015

COMISIÓN DE VALORACIÓNS DO 12/08/2015

Un Comité de Selección conformado por un representante de cada Grupo de Traballo de Ourense en Común e o Grupo de Traballo Institucional foi o encargado de revisar toda a documentación e as autovaloracións das persoas candidatas e ordenalas ca puntuación acadada na valoración tanto dos criterios de afinidade co proxecto de OUeC como da valoración curricular nos termos recollidos no Anexo 1 da convocatoria e aprobados por consenso na Asemblea en Común do 04/08/2015.

Os resultados provisionais deste Comité de Selección son os seguintes:

Excluídos na primeira fase
(non superar o mínimo de 60 puntos)

Documento Identidade

****8164 – C

****3454 – V

****2164 – P

****4828 – Y

****7100 – Y

****6753 – X

****6067 – A

****6838 – T

****1877 – X

Excluídos na segunda fase (non superar o mínimo de 60 puntos)

Documento Identidade

****9114 – E

****8816 – H

****8556 – H

Puntuación definitiva

Documento Identidade

Puntuación 1a Fase

Puntuación 2a Fase

Puntuación 3a Fase

Total

****0337 – S

60

60

25

145

****3317 – T

60

83

58

201

****9907 – W

80

79

50

209

****1160 – X

60

68

55

183

Este resultado será comunicado directamente ao correo-e facilitado polas persoas interesadas, na rolda de correo-e interna de Ourense en Común e na web ourenseencomun.gal

CALENDARIO

Apertura prazo de alegacións: ata o venres 14 de agosto ás 23:59h. Estas poderanse presentar fisicamente no espazo do Grupo Municipal na planta soto da Casa Consistorial ou por correo-e a ourenseencomun@ourense.gal

Publicación de resultados definitivos e referendo da Asemblea en Común: Convócase unha Asemblea Extraordinaria, a solicitude do Comité de Selección, o luns 17 de agosto ás 20h no Local de Ourense en Común na Rúa das Burgas no8 Baixo para tratar un único punto na orde do día: Publicación dos resultados definitivos do proceso de selección de persoal eventual de confianza do grupo municipal Ourense en Común e referendo por parte da Asemblea en Común.

Descarga documento en PDF: Persoal eventual

Reunión con Democracia Ourensana (DO)

Reunión con Democracia Ourensana (DO)

Domingo 21 de xuño de 2015 ás 19 horas, mantivemos una reunión entre Ourense en Común e Democracia Ourensana.


Acta da xuntanza:

OUeC toma a palabra para explicar o por qué da reunión de hoxe. Dáse conta da reunión mantida co alcalde de Ourense na que se lle transmitiu a postura de Ourense en común: a política debe ser unha actividade á que poida acceder todo o mundo non só as persoas que teñan unha determinada posición económica e poidan adicar o seu tempo libre. Hai que dignificar o labor político cunha retribución xusta que a faga sustentable. Apertura da xunta de goberno aos grupos da oposición. Dar conta aquí tamén da postura do alcalde. (acta da reunión co alcalde de Ourense)

A análise que fixemos desa xuntanza non é positiva porque entendemos que queren transmitir austeridade e racionalización do gasto máis o salario do alcalde non o quere tocar, tendo en conta de que agora mesmo sería o alcalde mellor pagado das sete grandes cidades de Galicia. Entendemos que hai outras posibilidade de reducción do gasto que están sen explorar. Como símbolo a propia medalla de concelleiras, que debería ser de obrigatoria devolución.

O obxecto destas reunións institucionais é artellar unha resposta conxunta con respecto a esta cuestión e á presencia dos grupos da oposición nas comisións.

OUeC aceptará unha reducción de gasto equitativa en función do grao de representación de cada grupo municipal. Citamos o punto 3.4 do noso código ético.

DO valoran negativamente o aforro plantexado polo alcalde a costa dos grupos da oposición sen asumir un recorte do seu salario. Consideran que non é consecuente a súa postura. Consideran que perxudica o exercicio da oposición xa que cada partido ten uns gastos de xestión e funcionamento.

DO valoraría unha rebaixa das asignacións acorde á rebaixa salarial do alcalde. Fan unha valoración moi negativa das pretensións do alcalde de xenerar unha imaxe de aforro cando non supón un aforro real xa que vai despilfarrar noutras partidas.

A proposta formal sería que a reducción da asignación aos grupos sexa a mesma que se aplique el como alcalde.

OUeC tamén propón que a baixada se equipare á que se propoña de reducción ao grupo do goberno.

OUeC valora negativamente que a persoa que está ao cargo do documento máis importante que ten que elaborar o concello de Ourense, tal e o PXOM, non teña adicación exclusiva co volume de traballo ao que ten que facer fronte no futuro.

Temos un debate sobre a necesidade da transparencia como metodoloxía de traballo no que as dúas forzas políticas expoñemos as nosas posturas.

Retomando o tema da asignación aos grupos DO valora como antidemocrático a reducción da asignación aos grupos da oposición, o que suman á reforma do sistema de asignación producido hai xa 4 anos no que se variou a asignación fixa por partidos por un sistema variable que penaliza aos partidos pequenos. Sumándolle que os partidos que só teñen representación no ámbito municipal, tales son DO e OUeC non teñen outras fontes de ingresos ao contrario que outras forzas con representación no concello.

Retomando a cuestión da representación nas comisións OUeC reitera a súa consideración de que as forzas políticas da oposición están infrarepresentadas. Asimesmo repítese a importancia da presenza de grupos da oposición en xunta de goberno.

DO valora positivamente a opción da presenza en Xunta de Goberno dos grupos da oposición, suporía un goberno municipal máis aberto e participativo.

OUeC valora que na actualidade estase implementando a medida noutros concellos e considera un avance democratizador para o concello de Ourense.

Valórase positivamente que os 3 grupos da oposición deberían defender unha postura conxunta con respecto a esta cuestión

OUeC votaría non á actual proposta transmitida polo alcalde de Ourense a non ser que rectificase na dirección que se sinala na proposta:

“- Non aceptar a redución na asignación a todos os grupos municipais e apostar por unha redución nos salarios. Posición definida en base a criterios de equidade entre as diferentes organizacións políticas con representación institucional.

Tal e como queda recollido no Código Ético de OUeC a postura desta organización a este respecto é limitar o salario máximo a dúas veces e media o salario bruto medio da provincia de Ourense, que segundo os datos do Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes Tributarias, publicado anualmente pola A.E.A.T., tendo en conta os últimos datos publicados, correspondentes ao ano 2013, este límite sería de 41.330 euros brutos anuais. Moi lonxe dos 67.822,58 € brutos anuais acordado pola anterior corporación para a figura do Alcalde – Presidente e que pretende manter o actual rexedor D. Jesús Vázquez.

Esta medida de aforro permitiría asemade reducir case 5000 € por concelleira con dedicación exclusiva e delegación competencial.

No referido ao resto de salarios de inferior cantidade deberanse establecer de forma porcentual aos anteriores segundo o nivel de responsabilidade, dedicación e exposición pública, de acordo coa capacidade orzamentaria e someténdose á prioridade do ben común.

Dende OUeC consideramos que son moitas as áreas nas que se poden aplicar reducións do gasto e medidas de aforro mantendo o nivel de esixencia democrática e dignificación da función pública. E para mostra queremos deixar constancia do primeiro malgasto contemplado sen aínda estar constituída a corporación, obsequiando a cada concelleira cunhas medallas persoais valoradas no seu total por encima dos 8000 € e que as tres concelleiras electas de OUeC, facendo caso dos niveis de esixencia do Código Ético no seu punto 3.1, renunciarán a tal privilexio unha vez cumprido o seu mandato e compartirán as súas medallas coas futuras concelleiras da corporación no período 2019-2023 convidando ao resto de grupos a practicar o mesmo exercicio de austeridade.

– Renunciar á dedicación exclusiva ofertada e partir esta en dúas parcialidades que manteñan o teito de gasto e con salarios definidos nos puntos inferiores. Posición defendida en base ao punto 3.10 do Código Ético de Ourense en Común en prol dunha conciliación entre a vida familiar e política e como compensación das reducións de xornadas que deberán asumir os cargos electos nos seus postos de traballo actuais.

Asemade como aparece recollido no preámbulo de dito documento, asumindo que é necesario dedicar tempo á xestión política e ás funcións públicas e, ao mesmo tempo, rematar cos privilexios dos que, durante moitos anos, gozou boa parte da clase política e que provocaron un grave afastamento dos intereses da cidadanía; facemos un chamamento a non tentar enganar a opinión pública sobre redución ou renuncia de membros do equipo de goberno ás dedicacións exclusivas cando a súa asignación provén doutras institucións públicas, nomeadamente a Deputación Provincial de Ourense. Xa que logo ditas persoas recibirán remuneracións extra por asistir a comisións, consellos e xuntas mantendo os seus salarios e reducindo o tempo para o que foron contratados na institución provincial.

– Asumir a oferta de contratación de 1 persoa de perfil técnico ou administrativo para o grupo municipal. En base ao punto 1.4 do Código Ético de Ourense en Común faranse públicos os criterios de contratación para a libre concorrencia ao mesmo así como a necesidade de contratación. Facendo un chamamento ao resto de organizacións políticas a practicar o mesmo exercicio de transparencia.

– Asumir a localización do grupo municipal nas dependencias municipais e no pleno apelando novamente ao espírito de equidade na praxe política e eficiencia na acción sen xerar novos gastos.

– Non aceptar o reparto na representación de todos os grupos municipais nas diferentes comisións, consellos e xuntas de área solicitando:

– Un reparto porcentual máis xusto e equitativo na representación para o resto de organizacións políticas, nomeadamente PSDG e DO.

– A materialización do compromiso coa transparencia e a participación asumido en campaña electoral por parte do PPDG permitindo a representación do resto de grupos municipais con representación institucional dentro da Xunta de Goberno.” (Acta da Asemblea en Común celebrada o pasado xoves 18/06/2015 ás 20h no Edificio de Ferro do Campus de Ourense)

DO reitera o seu descordo coa mesma e sinala a falta de coherencia do alcalde de Ourense ao non ser capaz de dar exemplo asumindo a reducción do seu propio salario.

OUeC traslada que na xornada de mañá manterase unha nova xuntanza co PSOE para poñer en común esta mesma cuestión.

Encontro con Alberto Garzón

Encontro con Alberto Garzón

Hoxe domingo 21 de xuño de 2015 ás 11 horas, mantivemos unha xuntanza con Alberto Garzón, candidato á presidencia do Goberno por Izquierda Unida. Asistiron Carlos Miguélez (EU), Mavi Calviño (Demos+), Ángeles Faraldo (EspazoEcosocialista), Ledicia Piñeiro, Martiño Ramos e David Bruzos (OUeC)

Martiño da a benvida a Alberto. E fai a presentación de cada unha das persoas presentes na reunión. Comeza a reunión informando de que, como é habitual e para cumprir coa promesa de transparencia, levantaremos acta da reunión.

Alberto di que ven a escoitar á xente que formou parte das Mareas e ver a visión que temos sobre a posibilidade de montar unha candidatura unitaria de unidade popular tanto para as eleccións xerais como para as nacionais galegas. Ver e coñecer tamén os retos e as dificultades que tivemos e vivemos no proceso.

Alberto informa de que tiveron heteroxeneidade á hora de montar candidaturas de unidade popular. Di que fóra de Galiza houbo de todo, pero que en concreto en Galiza houbo moita sintonía xa no pasado e no presente foi fantástico como funcionaron estas candidaturas.

A lectura que fan é que nas autonómicas (que non houbo candidaturas de unidade popular) prácticamente non houbo cambios. Nas municipais onde sí que houbo esas candidaturas, houbo cambios moi importantes.

Di que en IU sempre fixo esa defensa, pero que no pasado era un pouco en abstracto e na teoría, e que na actualidade xa é na práctica porque ademáis están funcionando.

Di que hai que ir asumindo que teñen un dossier sobre cada quen de nós para sacar información de cada quen de nós. E que hai que ter claro que o enemigo é común, e que hai que estar unidas contra él.

Di que non entende a súa estratexia, porque se está impugnando ás súas propias declaracións respecto ás eleccións europeas. Pero considera que hai que seguir traballando por esa confluencia, porque a mera hipótese ilusionante de ter unha candidatura unitaria paga a pena porque os resultados poden ser bos. Di que IU vaise deixar a pel e cre que ten que ser unha candidatura con protagonismo cidadán, pero coas organizacións políticas apoiando. Cre que con vontade política, aínda que só quedan 5 meses, pódese conseguir.

Él di que está claro que hai un clima de “unidade popular” e como ese clima existe e está ahí, falta resolver cuestións concretas pero que con vontade política se podería superar e conseguir derrotar ao bipartidismo.

Tamén cre que as candidaturas locais de unidade popular que gañaron, tamén precisan ter un goberno estatal e nacional afín porque senón poden ser afogadas pola administración.

Toma a palabra Anxeles por Espazo Ecosocialista: di que na súa organización sempre tiveron claro que son fundamentais as candidaturas unitarias, e cren que hai que seguir avanzando en procesos non competitivos. O acerto, para elas, é que a sociedad civil pode participar abertamente en procesos de goberno sen precisar de organizacións políticas.

Toma a palabra por Demos+, Mavi Calviño, e explica que a súa primeira experiencia foi entrar en primaveira europea. Naquel momento non se deron as circunstancias para ter unha confluencia máis ampla, pero cre que agora sí que é, e que hai que aproveitar o momento porque se non sae agora non sabe cando poderá volver a saír. Di que as municipais demostraron que sí, que pode funcionar. Cre que a xente quere ver unidade real, sen competitividade e con xenerosidade. Con intención e interese sí que se pode conseguir.

Toma a palabra Carlos por EU, e di que concorda con todo o dito. Di que a única preocupación é como se xestiona algo a tan grande nivel. E cre que as mareas a nivel municipal son diferentes a unha estatal. Pero sí, concorda con que hai que facelo.

Ledicia fala por parte de Ourense en Común e informa de que efectivamente este debate non se deu, e aínda non houbo tempo a debater sobre o tema. Pero ela considera que o fundamental aprendido en Ourense en Común é que hai que ter moi claro os métodos de traballo e a honestidade e sinceridade. Cre que para que funcione hai que traballar no método para sacalo do ámbito municipal e sacalo ao supramunicipal.

Martiño fala por parte de Ourense en Común e di que xusto esta semana fai xusto un ano da primeira mensaxe de onde naceu Ourense en Común. E parécelle fantástico que agora tamén estemos falando desto. E cre que sí que é fundamental poñer por diante o ben común á situación persoal/concreta. E di que tamén preocupa como escalar o proceso dende o municipal ao estatal. E cre que é un reto moi importante.

Insiste, como dixo Ledicia, que aínda non se deu o debate en Ourense en Común, pero se dará.

Ledicia pregunta específicamente como analiza IU a súa proposta na realidade galega. Alberto di que o seu obxectivo é político, e que logo os métodos hai que falalos. E que IU vai a poñer todos os seus esforzos en que vaia adiante, e que sexa o pobo galego como implementa e con qué método. Intúe de que a resposta de como saltar do municipalismo ao supramunicipal ten que pasar porque as organizacións políticas teñen que server de axuda, pero tendo claro que os protagonismos teñen que ser cidadáns. Pero insiste en que a vontade política é fundamental, e tamén o é ter claro que o protagonismo sexa cidadá. Di que sería unha boa opción que en cada circunscripción vaian persoas referentes sociais e culturais de cada provincia. Cre que agora é a época de creación de clima, para que a xente se conciencie de que ou facemos o esforzo, ou seguirá gobernando o PP coa mesma política destructiva que ten agora mesmo.

Alberto Garzón di que as bases de Podemos opinan contrariamente ao que propón Pablo Iglesias, así que cre que os procesos van a desbordar á propia organización. E cre que aínda que o discurso actual sexa un en concreto, o clima é fundamental para avanzar nesta liña.

David de Ourense en Común comenta que cre que pode supoñer certa desilusión crer que se pode simplemente escalar o proceso municipalista ao estatal, aínda que concorda con que o momento é ideal e hai traballar a proposta. Insiste, como xa informaron varias compañeiras, en que aínda non se deu o debate en asemblea.

Angeles por Espazo Ecosocialista, quere insistir en que sí que hai vontade política, e cre que hai que traballar nel. E hai que aproveitar.

Ledicia repite unha frase repetida nos últimos tempos: “ou conflúes ou date por confluída/o”.

Alberto agradece a reunión e anima co curre que queda por diante. O resto tamén da as gracias a Alberto por estar en Ourense con nós.

Encontro:

Rolda de prensa:

Ourense en Común reúnese co alcalde do Concello de Ourense

 • Hoxe martes 16 de xuño de 2015 ás 12:00 horas mantívose unha xuntanza co alcalde do Concello de Ourense despois da súa investidura no pleno do pasado sábado 13 de xuño de 2015.
 • Na reunión tratáronse temas vinculados á conformación da nova corporación municipal.

 

Asisten, por parte do novo equipo de goberno: Jesús Vázquez en calidade de alcalde e Jorge Pumar en calidade de responsable de Servizos Xerais do Concello de Ourense. Por Ourense en Común: Miguel Doval, Ledicia Piñeiro e Martiño Xosé Vázquez.


Acta da xuntanza:

Unha vez atendidos os medios comunicación presentes na sala o encontro comeza nun clima de cordialidade no que se comparten experiencias sobre o acelerado dos acontecementos no último mes e medio.

Comeza a intervención Miguel Doval informando de que en compromiso coa defensa da transparencia procederemos a levantar acta do encontro. Jesús Vázquez e Jorge Pumar aceptan e recoñecen o adecuado deste proceder.

Jesús Vázquez introduce o motivo do actual encontro, sendo este a conformación da nova corporación. Xa que logo, e antes de proceder a presentar a proposta do equipo de goberno, quere coñecer as demandas a este respecto de todos os grupos municipais, neste caso concreto as de Ourense en Común.

Ledicia Piñeiro informa da postura consensuada na asemblea de Ourense en Común do mércores 10 de xuño a tal respecto. Do mesmo xeito que se recolle no Código Ético, defendeuse que as persoas electas como concelleiras poderían recibir remuneración pola súa actividade, fixándose un tope salarial en base a un argumentario de necesidades e adaptado a criterios de eficiencia e fiscalización. Estas remuneracións están xustificadas no feito de que a vontade das concelleiras electas de Ourense en Común é levar adiante todas as encomendas posibles do programa participativo e para realizar esta labor é obrigado solicitar reducións de xornadas nos respectivos postos de traballo.

Miguel Doval introduce no debate que non se pretende xerar novos gastos e que, por exemplo, aceptaremos calquera das dependencias municipais sexa do tamaño que sexa, tendo maior ou menor visibilidade. Este será un espazo puramente de traballo.

Jesús Vázquez informa que está previsto que estas dependencias serían repartidas en función da representación institucional acadada despois das eleccións municipais do 24 de maio. Así que estas quedarían do seguinte modo:

Representación 2011 2015
Grupo máis votado na oposición Partido Popular Democracia Ourensana
2º grupo na oposición Bloque Nacionalista Galego Partido Socialista de Galicia
3º grupo na oposición Democracia Ourensana Ourense en Común

 

Jorge Pumar informa de que cada organización ten dereito, ao marxe da asignación por grupo, a un equipo informático e material de oficina. Jesús Vázquez fai un chamamento ao uso moderado do mesmo no que concordan todas as persoas presentes no encontro.

Jesús Vázquez informa asemade que variará a posición dos grupos no pleno respecto á sesión de investidura procurando unha disposición que satisfaga a todas as organizacións políticas.

Continua Jesús Vázquez informando que a súa aposta pasa por reducir o gasto na medida do posible e un punto chave son as dedicacións exclusivas, termo no que concorda Ledicia Piñeiro pero sinalando que participar en política debe estar ao alcance de todas as persoas e non só daquelas que teñan medios económicos para facelo. É por isto polo que Ourense en Común aposta polas dedicacións parciais moderadas no gasto e que permitan o desenvolvemento paralelo dunha actividade profesional.

Miguel Doval recorda que sen ser o seu caso por estar xubilado as súas compañeiras terán que asumir reducións de xornada e estas deben ser compensadas. Asemade sexa cal fora a opción tomada esta debe ser porcentual e equilibrada co resto de organizacións políticas, razón pola que propón que a cada grupo lle corresponde cando menos a metade dos concelleiros que ten.

Jesús Vázquez disinte de tal oferta porque na súa proposta está non aumentar o gasto e alí onde fóra posible reducilo, tanto no equipo de goberno como no da oposición. Propón deste modo manter a situación actual doutros grupos coa mesma representación cunha persoa con dedicación exclusiva e outra de libre designación para labores de administración ou puramente técnicos. Lembra ademais que a asistencia a comisións, xuntas ou plenos ten a súa compensación económica.

Ledicia Piñeiro fai unha reflexión sobre non caer en comparativas de dedicacións vs. compensacións por asistencia porque no fondo ambas gravan o erario público.

Jorge Pumar recorda que as persoas con dedicacións totais ou parciais non teñen ese tipo de retribucións.

Jesús Vázquez e Miguel Doval rematan concluíndo que é necesario afondar nos debates en profundidade sen caer na demagoxia, especialmente en temas tan sensibles na actualidade como a xestión de fondos públicos.

Jesús Vázquez informa da súa proposta de racionalización de comisións e xuntas de área quedando como segue:

  2011 2015
Comisión de suxestións e reclamacións (una vez ao mes) 7persoas
(2PSDG, 2PP, 2BNG, 1DO)
7persoas
(3PP, 2DO,1PSDG,1OUeC)
Consello municipal de deportes (cada semana) 5persoas
(2PSDG, 1PP, 1BNG, 1DO)
5persoas
(2PP, 1DO,1PSDG,1OUeC)
Comisión de contas
(unha vez ao ano)
7persoas
(2PSDG, 2PP, 2BNG, 1DO)
7persoas
(3PP, 2DO,1PSDG,1OUeC)
Xuntas de área
(cada semana)
A1.Urbanismo e vivenda

A2.Infraestruturas e medio ambiente

A3.Facenda, persoal e servizos

A4.Cultura, educación, turismo e termalismo

A5.Benestar social

A6.Promoción económica, emprego e comercio

6persoas
(2PSDG, 2PP, 1BNG, 1DO)
7persoas
(2PP, 2DO,2PSDG,1OUeC)
Comisión de pleno
(unha vez ao mes)
9persoas
(3PSDG, 3PP, 2BNG, 1DO)
7persoas
(3PP, 2DO,1PSDG,1OUeC)

 

Jorge Pumar recorda a necesidade de que o novo grupo municipal cumprimente varios trámites necesarios: voceira, constitución, certificado en Facenda, CIF…

Jesús Vázquez informa da súa proposta de reducir a asignación por grupo non tendo unha cantidade fixada pero si por baixo dos 450€ por grupo e concelleira asignado na actualidade. Proposta de dotación aproximada 375€.

Martiño Xosé Vázquez reflexiona sobre a inexperiencia das concelleiras de Ourense en Común neste tipo de negociacións e apela á moderación no gasto pero tamén á necesaria equidade no reparto. Non deben existir grupos de primeira e de segunda, todas as voces deben estar representadas. Asemade prosegue presentando a necesidade de superar barreiras entre grupos e fai a proposta de que estes podan participar dalgún modo nas Xuntas de Goberno.

Proposta referendada por Ledicia Piñeiro quen afirma que sería unha medida innovadora e garantiría un clima de conciliación e a necesaria participación en tódolos ámbitos da vida municipal.

Jesús Vázquez descarta tal proposta malia a garantir que estes encontros non serán pechados só a integrantes do equipo de goberno senón que queren contar coa presenza das traballadoras municipais para garantir unha boa gobernabilidade.

Martiño Xosé Vázquez pregunta sobre a folla de ruta marcada pola nova corporación e os fitos do cronograma, tendo en conta o contexto estival no que nos encontramos e a cantidade de medidas urxentes que requiren atención.

Jesús Vázquez confirma a necesidade de superar todos estes trámites iniciais para poder activar canto antes todos os temas pendentes e informa dos eventos inmediatos como serán o Pleno de Constitución para inicios da próxima semana e a inminente convocatoria da Xunta de Portavoces.

Facendo un chamamento colectivo a manter abertas todas as vías de diálogo e traballar en prol de Ourense e as súas veciñas levántase o encontro ás 13h.

 

Ourense en Común non ten aínda unha posición definida sobre a remuneración das súas representantes institucionais

Posición OUeC con respecto a información difundida no xornal La Voz de Galicia / Edición Ourense / 12-06-2015 baixo o titular “Ourense en Común propone que sus tres concejales cobren sueldo por dedicación parcial

Hoxe venres 12/06/2015 o xornal La Voz de Galicia na súa edición local facíase eco de varios comentarios emitidos na asemblea do pasado mércores 10 de xuño que dende Ourense en Común consideramos necesario matizar. Xa que logo se ben saudamos con entusiasmo o seguimento destas reunións abertas, emitidas en streaming e cuxas actas son penduradas a posteriori nunha páxina web, sendo a única organización política de Ourense con tal elevado grao de transparencia; os comentarios alí vertidos non representan a posición oficial da mesma ata que adquiren carácter constitutivo e son debidamente comunicados mediante a convocatoria de roldas de prensa, envío de información a medios e documentos compartidos vía web e redes sociais.

Na asemblea do pasado mércores 10 de xuño, durante máis de tres horas de reunión, tratáronse temas orgánicos e de actualidade municipal como o desafiuzamento e destrución da casa dunha veciña en Reza ou a proposta da Sociedade Anónima Deportiva Club Ourense Baloncesto de recibir apoio económico por parte da administración local. Ambas posturas profundamente debatidas e cuxo posicionamento político ao respecto do espazo de confluencia Ourense en Común será compartido nos próximos días.

No punto 2.1. Exclusividade e cargos de libre designación as persoas electas que representarán a Ourense en Común na corporación municipal dende mañá 13/06/2015 conformadas no denominado Grupo de Traballo Institucional, informaron á asemblea da necesidade e urxencia de que esta tomara posición ao respecto de tal decisión. Xa que logo a negociación do funcionamento da corporación faríase con carácter de urxencia despois do pleno de investidura de mañá sábado e que este grupo só tiña como información de base o Código de Ética Política no que entre outros compromisos aparecen:

 • Facer públicas cada ano as súas declaracións de bens, renda e patrimonio.
 • Facer públicos os criterios de contratación de cargos de designación política e a súa necesidade de contratación.
 • Ter uns salarios máximos que non superen dúas veces e media o salario bruto medio da provincia de Ourense.

Malia a este grao de compromiso ético, responsabilidade e nivel de transparencia, Ourense en Común aínda non tomara ningunha decisión ao respecto das exclusividades das veciñas electas. Para ilustrar o debate tomouse como fonte o acordo tomado na anterior lexislatura tomando como paradigma o Bloque Nacionalista Galego por ser esta a organización que contaba con igual número de concelleiras electas. Adiando para un futuro inmediato, no que se convocará unha nova asemblea monográfica que afonde no debate en profundidade, e debido á premura da decisión chéganse aos seguintes acordos:

 

 • Ourense en común defende, como está recollido no seu Código Ético, que as persoas electas como concelleiras deban recibir remuneración pola súa actividade fixando un tope salarial, en base a un argumentario de necesidades e adaptado a criterios de eficiencia e fiscalización.

 

 • O Grupo de Traballo Institucional propón que no caso de que se repita a situación de partida do Bloque Nacionalista Galego as tres persoas prefiren renunciar a exclusividade e repartir o total en parcialidades. Mantendo o teito de gasto pero repartido entre tres persoas. Eventualidade que haberá que negociar co resto de organizacións políticas e co propio goberno municipal.

 

 • O Grupo de Traballo Institucional propón que igualmente se é asignado un contrato de libre designación para labores de administración, este sexa repartido entre dúas persoas ao fin de reducir a carga traballo. Os criterios de contratación deberán cumprir os compromisos de transparencia presentes no Código Ético e no Código de Gobernanza.

 

Decisións tomadas todas co único fin de que Ourense en Común poda levar adiante os centos de encomendas adquiridas coas veciñas recollidas no programa participativo. Unha dura labor no que todas somos necesarias e que requirirá un maior esforzo por parte do Grupo de Traballo Institucional que con xenerosidade renunciaron xa ao seu anonimato. Nas próximas semanas cederan asemade aínda máis tempo do xa raptado das súas familias e amigas en prol dun mellor futuro para todas. A remuneración, sexa como fose que aínda está por decidir, é só a compensación por parte dese esforzo e polas necesarias reducións de xornadas que deberán asumir nos seus postos de traballo actuais.

Reunión Ourense en Común con Democracia Ourensana

Reunión Ourense en Común con Democracia Ourensana

Hoxe luns 1 de xuño de 2015 ás 19 horas, mantivemos unha xuntanza con Democracia Ourensana, en Magma Espacio. Por Democracia Ourensana asistiron: Miguel Caride, Gonzalo Pérez Jácome e Eloy Mojón; e por Ourense en Común: Martiño Ramos, Martiño Xosé e Trinidad Domínguez.

photo_2015-06-01_22-33-32

Acta da xuntanza:

Comezamos transmitindo os parabéns mútuos polos resultados electorais. OUeC agradece o recoñecemento de Gonzalo Pérez Jácome no seu discurso na noite electoral polo resultado que acadou Ourense en común.

Comeza a intervención Miguel Caride expoñendo que a aposta de goberno que fai DO é a de crear unha alternativa á maioría simple do PP conformando un pacto de gobernanza municipal no que estarían DO, PSOE e OUeC. Xustifícao dende un punto de vista legal e político. A primeira susténtase en que a lei 27/2013 supón un retroceso democrático ao reducir as competencias do pleno e aumentar as da Xunta de Goberno e Alcaldía polo que resulta imprescindible para DO acadar esta última para garantir a aplicación do seu programa electoral así como dos acordos que propón para o pacto de gobernanza. Exemplifícao no sistema de aprobación de orzamentos ou do PXOM.

Dende o punto de vista político para DO a maioría conformada por PSOE, OUeC e DO sería suficiente para lexitimar un goberno municipal alternativo ao do Partido Popular. Ese pacto de goberno tería como máximas a transparencia total, a redución do gasto e control da xestión econónica e financeira, orzamentos participativos, auditoría da contratación e remunicipalización de servizos, priorización de necesidades nos servizos sociais e vivenda, e PXOM. Nesta proposta a alcaldía recaería na forza política representada por máis concelleiros, a tenencia primeira na segunda forza e a tenencia segunda na terceira con maior representación cunha participación proporcional e por competencias no goberno municipal e todo baseado nun pacto común de gobernanza.

Por parte de Ourense en común Martiño Xosé Vázquez agradece o ofrecemento de Democracia Ourensana e trasládalles a postura do proceso municipalista de non conformar pactos de goberno con outras forzas políticas tal e como se recolle no punto 6.2 do Código de Boa Gobernanza aprobado en asemblea en datas anteriores á celebración das eleccións municipais. Neste código, prosigue Martiño, indícase que non se entrará a formar parte dun goberno que non encabece Ourense en común e que quedará en mans da asemblea a decisión de dar soporte a outra candidatura para que forme goberno.

A reunión continúa poñendo en común aqueles aspectos programáticos das dúas forzas nos que non hai concordancia: Ourense en común aposta pola progresividade fiscal fronte á reducción lineal do 20% que propón Democracia Ourensana, o sentido da Transparencia máis radical e definido tal e como aparece recollido no programa participativo de OUeC ao igual que acontece co sistema de contratación público no que entrarían  en xogo criterios de sustentabilidade ou o respecto aos dereitos laborais.

Miguel Caride intervén para indicar que a proposta constitúe de momento apenas un programa de mínimos e que pola súa banda abriríase un proceso negociador no que se tentarían atopar os puntos en común.

Por parte de OUeC reitérase o posicionamento de non acadar pactos de gobernos con outras forzas políticas polo que calqiuera outra vía de diálogo ficaría aberta agás a que está a plantexar Democracia Ourensana. Nembargantes OUeC, en cumprimento do seu principio de transparencia, daría conta da proposta de Gobernanza conxunta á asemblea en común que se realizará na segunda semana de xuño.

Por parte de Democracia Ourensana resáltase a importancia da presencia de Ourense en común nun pacto de goberno municipal de progreso para o Concello de Ourense pola concordancia que atopan coas liñas programáticas e os métodos que está a utilizar e traslada novamente a vontade de colaborar para aportar unha nova visión á política municipal local. Asimesmo queren facer pública a decepción pola nova maioría absoluta acadada polo Partido Popular na Deputación de Ourense, argumento que abonda na necesidade dun cambio político no concello e na provincia.

Rematamos a reunión deixando aberta a porta á comunicación no plano institucional e reiterando a nosa aposta pola transparencia como método e non só como principio comunicando que a acta da reunión se fará pública á maior brevidade posible.

Reunión Ourense en Común con Partido Popular de Ourense

Reunión Ourense en Común con Partido Popular de Ourense

Hoxe venres 29 de maio de 2015 ás 12 horas, mantivemos unha xuntanza co Partido Popular de Ourense, no Museo Municipal. Polo Partido Popular asistiron: Jesús Vázquez e Francisco González; e por Ourense en Común: Miguel Doval, Emilio Rodríguez e David Bruzos.

Miguel comeza indicando que é norma en Ourense en Común levantar acta e facela pública, seguindo a forma de traballar de forma transparente.

Comeza Jesús Vázquez indicando que están facendo reunións con todos os grupos políticos, tanto os que teñen representación institucional como cos que non a teñen pero que sacaron un número importante de votos (pero non obtiveron representación por non chegar ao mínimo marcado pola lei electoral). Considera que é moi importante falar e debater. Que non existindo maiorías absolutas o importante é dialogar para buscar o mellor para o concello, e a cidadanía así o demanda.

Jesús Vázquez tamén indica que eles son claros na súa proposta para o día 13 de xuño (acto de investidura): van a votar á súa candidatura e tentar gobernar en minoría, pero buscando apoios concretos co resto de organizacións políticas. Que o seu plantexamento é non levar adiante pactos de goberno, senón pactos puntuais que permitan favorecer o crecemento da cidade e o benestar dos veciños. O seu compromiso é de transparencia e cumprimento de programas. Cre que todos nos debemos aos veciños, tanto os que sacamos 10 concelleiros, como os que sacamos 8, 6 ou 3 concelleiros. Tamén insiste en que non vai facer críticas ao resto de organizacións políticas porque queren unha corporación respetuosa.

Miguel resalta tamén que Ourense en Común ten aprobado o Código de Boa Gobernanza, no que se indica que non entraremos en pactos de goberno. Poderanse dar apoios puntuais en cuestións que aparezan no noso programa. Di que esas propostas que saen no programa son propostas que saen de escoitar a todas as veciñas e veciños do Concello: cubrir as necesidades básicas e ter os pés na terra, estar coa xente e solventar os seus problemas.

Jesús Vázquez di que coinciden plenamente nesas liñas de traballo. Que o PP non renuncia a grandes infraestructuras culturais, pero que a prioridade é a mesma que indica Miguel.

Miguel exemplifica diferencias que existen entre o PP e OUeC, coma no PXOM. Jesús concorda en que haberá diferencias pero que de seguro que haberá tamén puntos en común, como revisar o planeamento para que non queden fóra de ordenación construcións feitas no seu momento de forma completamente legal. E Tanto Miguel como Jesús coinciden en potenciar as zonas máis rurais do concello, como Palmés, Velle, Lonia, Santa Eulalia, etc…

Jesús insiste, a súa proposta é votar o día 13 a investidura do Partido Popular. Non provocarán a ingobernabilidade e se non saen investidos poñeranse a favorecer a gobernabilidade con quen saia elexido alcalde de Ourense.

Miguel indica a postura de OueC respecto ao acto de investidura do día 13 de xuño, recollido no seu Código de Bon Goberno: non pactar gobernos con ninguén, nin entrar a formar goberno con ningunha forza política.

Remata a reunión coa intervención de Francisco (Partido Popular) e Emilio Rodríguez (OUeC) concordando en que as vías de diálogo se manteñan sempre abertas. Teñamos máis concordancias ou discrepancias, pero o diálogo é bo. É moi necesario que teñamos aberta a porta para falar.

CGKx7mrWEAEpPrp
Fotografía Periódico Barrios

 

Cumprimos! Estamos orgullosas da nosa campaña

Cumprimos! Estamos orgullosas da nosa campaña

Estamos orgullosas do que fixemos estes ultimos 15 días.

Cumprimos e demostramos que sí hai xeitos de ter unha xestión áxil, eficiente, transparente e en beneficio das persoas.

As contiñas claras

Estamos satisfeitas de ter feito toda unha campaña sen experiencia previa, en tempo record e cumprindo co orzamento planificado, de 5.500€. Un orzamento cuberto con achegas económicas de veciñas e veciños, que se implicaron con donativos e empréstitos apostando por Ourense en Común. Persoas ás que de novo lles damos as GRAZAS.

As maiores partidas do orzamento foron destinadas á impresión de 4.500 cartaces, 11.000 volandeiras, aluguer de local e pintura para graffitis. (Todos os datos sobre os gastos de campaña están no apartado de transparencia dentro da nosa web)

E a pesares do limitado orzamento en comparación con outras forzas que concorren ás municipais, fomos as que desenvolvemos a campaña máis próxima, fresca, e diferente ás campañas tradicionais, ou eso nos dín.

9 encontros de barrio, 7 propostas culturais, lúdicas e reivindicativas

Nos 9 días laborables de campaña, realizamos outros tantos encontros en espazos públicos de diferentes barrios da cidade: Seixalbo, Barrocás, As Lagoas, A Ponte, O Posio, A Carballeira, O Vinteún, O Couto, e O Polvorín, onde onte celebrabamos o acto central de campaña con máis de un cento de persoas.

Queriamos nestes encontros crear ambientes distendidos e agradables para o debate veciñal, e fixémolo.

[metaslider id=3046]

Ademais, nas dúas fins de semana que ocupou a campaña, producimos 7 actividades lúdico-culturais de balde para públicos de diferentes idades: unha ludoteca, unha marcha ciclista, un roteiro histórico pola rúa do Progreso, unha maratón fotográfica, un encontro de debuxantes e graffiteiros, ou mesmo unha andaina.

Hoxe faremos a última destas actividades. Pechando a campaña de Ourense en Común, varios grupos da cidade darán xuntos un concerto gratuito de cumbia-rock municipalista. Será ás 22h na Praza San Marcial.

Queriamos con esto dinamizar e poñer en valor o que xa temos, e visibilizar o que precisamos: nenas e nenos felices, unha mobilidade sustentable e eficiente, fomentar o comercio local, apostar polo talento de aquí  ou valorar o noso patrimonio. Fixémolo tamén.

[metaslider id=3062]

A xente do común

Unhas 50 persoas estivemos esta última quincena dando o mellor das nosas capacidades e folgos para sacar a campaña que vístedes adiante: atendendo o punto informativo, producindo chapas, pegando cartaces, deseñando, fotografando, producindo vídeos, montando os sets nos barrios, probando son, creando contido, levando as redes, xestionando axendas, mantendo a web, enviando notas de prensa ou ata facendo transmisións en directo.

Foi laborioso e case unha loita diaria, mais a situación de emerxencia move o noso acelerador, e este traballo por un Ourense en Común non é máis que froito da ilusión e a xenerosidade. Damos o mellor de nós para intentar que todas as veciñas entendamos a oportunidade de cambiar o xeito de facer política, para que a política de verdade nos teña en conta a todas.

Nós xa gañamos

Ourense en Común xa gañou, xa comezamos a mudar o xeito e os métodos para facer política. Gañamos coa idea de que é posible ese cambio, e de que todas poidamos axudar a desenvolvelo.

Gañamos pensando nun Ourense do bo vivir para todas, para as nosas fillas e fillos, netas e netos e para as que nos visitan. Un bo vivir que permaneza no tempo.

E gañamos en aprendizaxe cada día unhas das outras.
Estamos orgullosas de finalizar unha campaña chea de valores, limpa e honesta, feita con amor. E agradecidas de ter compartido estes días con tantas veciñas que, coma tí, nós e coma todas, queremos un Concello para as persoas. Participa do cambio!