Ourense en Común esixe ao Partido Popular de Galicia contundencia e depuración de responsabilidades políticas

Ourense en Común esixe ao Partido Popular de Galicia contundencia e depuración de responsabilidades políticas

Como consecuencia da denuncia presentada o pasado 13 de outubro ante a Fiscalía coñecida no día de hoxe, na que se acusa ao Presidente da Deputación de Ourense de ofrecer un posto de traballo a cambio de sexo, a organización municipalista demanda valentía no Presidente do partido en Galicia para acabar dunha vez por todas coas prácticas de nepotismo do seu partido na provincia.

“Respectando a presunción de inocencia e a independencia xudicial que resolverá no seu momento a existencia ou non dun delito, entendemos que xa son suficientes os indicios de nepotismo para que o Partido Popular esixa a dimisión de Manuel Baltar como presidente da Deputación. É a súa obriga poñer fin ás prácticas que manteñen a provincia asolada polo desemprego e a emigración. É unha cuestión de responsabilidade e ética política.”

Na rolda de prensa que o grupo municipal celebrou hoxe, informou da súa posición no pleno ordinario do venres 6 de novembro e defenderá as tres mocións presentadas:

1º) Constitución dunha Mesa de Traballo de Patrimonio para estudar a variación do Camiño de Santiago ao seu paso polo concello e facelo máis seguro e atractivo para os peregrinos.

2º) Atención das demandas laborais dos bombeiros municipais, nomeadamente en materia de reposición de prazas, espazos de comunicación, material e instalacións.

3º) Monitorizar as actividades sufragadas ou patrocinadas en todo ou parte en base os orzamentos municipais.

Asemade na rolda de prensa estivo presente a voceira de OUeC para defender o posicionamento desta organización con respecto a denuncia presentada o pasado 13 de outubro ante a Fiscalía e coñecida no día de hoxe na que se acusa ao Presidente da Deputación de Ourense de ofrecer un posto de traballo a cambio de sexo.

Ourense en Común abre un referendo cidadá para decidir si apoia o recoñecemento honorario a Estanislao Reverter

Ourense en Común abre un referendo cidadá para decidir si apoia o recoñecemento honorario a Estanislao Reverter

O actual equipo de goberno do Concello de Ourense propuxo na pasada Xunta de Portavoces iniciar un expediente de recoñecemento honorario á figura de Estanislao Reverter. Unha proposta non recollida no programa participativo coa que Ourense en Común concorreu ás eleccións municipais do mes de maio. Razón pola que esta organización abre a pregunta a todas as veciñas do municipio para definir o seu posicionamento.

 

“Nós non temos un cheque en branco para facer o que queiramos os próximos catro anos”. Con esta afirmación a organización municipalista defende un dos seus principios fundamentais: a participación. “Estamos convencidas de que só involucrando á cidadanía na toma de decisións e favorecendo a co-xestión conseguiremos que algo mude.”

 

Malia a ser o grupo municipal con menos edís en pleno, o seu papel está a condicionar a iniciativa política da corporación en materia de participación e transparencia. A convocatoria da Mesa de Mobilidade, por vez primeira no Concello de Ourense, ou compartir as actas das Xuntas de Área e Comisións dos seus edís antes incluso que a propia web institucional amosa nas súas palabras que “o fomento de espazos para o diálogo e acceso á información son temas nodais para nós.”

 

“Con este referendo pretendemos non só definir cal debe ser a postura de Ourense en Común perante o expediente de honra a Estanislao Reverter, senón que tamén explorar ferramentas de decisión colectiva”.

 

O prazo de votación permanecerá aberto ata o xoves e será accesible mediante a web e redes sociais de Ourense en Común.

 

ANEXOS.-

Páxina web para participar na votación:

http://ourenseencomun.gal/estanislao_reverter/

Ourense en Común reclama unha solución para a situación do servizo de Bombeiros

Ourense en Común reclama unha solución para a situación do servizo de Bombeiros

O grupo municipal Ourense en Común está a elaborar unha moción que pretende ser altofalante da realidade límite que se está a vivir polos Bombeiros do Concello.

 

• As deficiencias no servizo, causadas pola diminución do número de efectivos, de 72 pasaron a 54, unha situación de tensións e inestabilidade no parque e un estado de precariedade nas condicións laborais.

• Ademáis diso o material e as propias instalacións do parque deben ser revisadas, melloradas ou actualizadas.

OUeC propón a constitución dunha Mesa Técnica, que axude a crear un espazo de comunicación no parque e que ademáis se encarge da realización de todos os protocolos de intervención necesarios para o correcto funcionamento.

• Ademáis disto solicítase que se atendan as demandas laborais dos Bombeiros, equiparando as súas condicións ás dos parques doutras cidades galegas como Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo ou Vigo.

Ourense en Común celebra o aumento da inversión autonómica pero critica o electoralismo do Partido Popular

Ourense en Común celebra o aumento da inversión autonómica pero critica o electoralismo do Partido Popular

O grupo municipal Ourense en Común alégrase do aumento na inversión autonómica na provincia pero cuestiona o uso discrecional e partidista que o Partido Popular fai do erario público.

 

“Os mesmos que criticamos no pasado a marxinación do concello de Ourense na Xunta de Galicia, por estar gobernadas por diferentes grupos políticos, non podemos agora celebrar un aumento na inversión autonómica por afinidade e interese electoral aínda que resultemos beneficiados”. Con esta frase o grupo municipal Ourense en Común quere deixar claro “o malestar desta organización co modo de xestionar os recursos públicos por parte dos partidos políticos tradicionais que antepoñen os seus intereses ao beneficio común”.

 

“É necesario explorar novas metodoloxías para evitar o uso discrecional e partidista dos recursos públicos”. Con esta afirmación a organización municipalista quere denunciar a “política de asfalto por votos practicada polo Partido Popular”. Así é que entenden que “unha administración pública debería contar cun plan estratéxico e programa de actuacións xerarquizado en base ás necesidades cidadás e non en base aos tempos políticos”.

Ourense en Común estuda variar o Camiño de Santiago ao seu paso polo  concello para facelo máis seguro e atractivo para os peregrinos

Ourense en Común estuda variar o Camiño de Santiago ao seu paso polo concello para facelo máis seguro e atractivo para os peregrinos

O grupo municipal Ourense en Común analiza estes días a posibilidade  de instar en pleno mediante moción á administración competente en materia de Patrimonio e xestión do Camiño de Santiago para mellorar a súa seguridade e atractivo turístico.

“A  inseguridade dos peregrinos no acceso ao concello en Bemposta e Seixalbo é alarmante debido ao itinerario compartido coa estrada  OU-105”. Esta foi unha das demandas recollidas na asemblea destes  barrios e que Ourense en Común comprometeuse a solucionar. Así foi que  esta medida aparecía recollida no seu programa electoral e agora  estuda presentar no próximo pleno para solicitar o apoio do resto de  grupos da corporación.

A proposta pretende ademais alertar do deficitario estado dos  sendeiros e rotulado así como propoñer un novo itinerario que achegue  a riqueza termal e patrimonial de Ourense ao peregrinos. Dende Ourense  en Común afirman que “as cidades de peregrinación foron en si mesmas  un camiño e dependendo do destino interno este variaría, polo que non  existiría un único itinerario”. Este grupo municipal está convencido  de que “o Camiño de Santiago a día de hoxe é un verdadeiro referente  do turismo internacional”, polo que propoñen aproveitar o seu  itinerario para mostrar aos visitantes o potencial patrimonial da
cidade.

ANEXOS.-
Propostas programáticas de Ourense en Común en materia de Patrimonio:
http://ourenseencomun.gal/programa-participativo/territorio/

Ourense en Común celebra unha xornada participativa para deliberar o seu posicionamento nos procesos electorais supramunicipais

Ourense en Común celebra unha xornada participativa para deliberar o seu posicionamento nos procesos electorais supramunicipais

Ourense en Común, aceptando o seu mandato municipalista, non é alleo á importancia que ten a política en ámbitos superiores e como isto afecta ás veciñas e veciños de Ourense. É por isto que, ante a convocatoria de vindeiros procesos electorais, contribuiremos dende a colaboración con aquelas candidaturas fieis aos principios básicos de Ourense en Común de horizontalidade, transparencia e participación.

 

Asemade un proceso que OUeC poida acompañar deberá cumprir os seus principios políticos básicos: unha xustiza social que garanta a vida digna para todas as persoas, a loita pola igualdade de xénero, o impulso dunha economía próspera, xusta e sustentable, e a aposta decidida pola renovación democrática dende o compromiso ético e a xestión transparente.

 

Ourense en Común constata que, alá onde os procesos de confluencia foron comprendidos na súa esencia, convertéronse na alternativa gañadora. Isto debeuse a que foron entendidos en pé de igualdade por todas as forzas políticas que decidiron traballar por eles. É así, aparcando as siglas e os nomes e antepoñendo as ideas comúns, como un novo proceso de confluencia pode ser a casa que dea acubillo ás persoas que sintan a necesidade dun cambio nas políticas do Estado e do País.

 

Dende a humildade de saber que OUeC non é a ferramenta definitiva nin os inventores dos procesos de confluencia, contribuiremos a axudar a que a realidade dunha candidatura que englobe ao maior número de forzas cidadás e políticas, capaces de articular ese cambio, sexa posible.

 

Data e hora: Xoves 15 de outubro de 2015 ás 19.30h.
Lugar: Local Ourense en Común. As Burgas, 8
Duración do acto: De 19.30h a 21.30h.

Ourense en Común publica na súa web as actas das xuntas de área e dos consellos municipais do concello de Ourense

Ourense en Común publica na súa web as actas das xuntas de área e dos consellos municipais do concello de Ourense

En base ao principio de transparencia que Ourense en Común promove dentro e fora do concello, a web do grupo vén de publicar un novo apartado no que calquera persoa interesada poderá consultar as actas das xuntas de área ou dos consellos municipais aos que os concelleiros e a concelleira de OUeC asisten como representantes municipais.

 

As xuntas de área véñen reguladas no artigo 128 e seguintes do Regulamento orgánico de goberno e organización do concello e nelas dáse conta das diferentes cuestións plantexadas polos concelleiros ao grupo de goberno municipal co fin de facer unha política participativa e resolutiva en cuestións que poden afectar a toda a cidadanía.

 

Son seis as xuntas de área nas que se traballa desde o concello: Facenda, Persoal e Servizos xerais; Economía, Emprego e Comercio; Urbanismo e Vivenda; Infraestruturas, Medio ambiente, Participación Cidadá; Cultura, Educación, Turismo e Termalismo; e, Benestar social.

 

Cada concelleiro de OUeC ten atribuida a asistencia a dúas xuntas de área celebradas todos os martes. E así, a concelleira Ledicia Piñeiro asiste á xunta de Cultura, Educación, Turismo e Termalismo onde se tratan diversas temáticas como a universidade, as escolas infantís ou o mantemento dos centros educativos; a normalización linguística ou os festivais e museos; e, Benestar social, con asuntos tan sensibles como son os servizos sociais comunitarios ou o fogar do transeúnte ou a xestión dos centros cívicos da cidade, a protectora de animais, os CIMM ou a casa da xuventude.

 

Pola parte do concelleiro Martiño X. Vázquez, están as áreas de Facenda, Persoal e Servizos xerais, con asuntos da índole como son os fondos europeos, o comercio ou a xestión orzamentaria do concello e, Urbanismo e Vivenda, onde se trata a xestión urbanística, as licenzas ou o patrimonio municipal.

 

Finalmente, o concelleiro Miguel Doval asiste as áreas de Economía, Emprego e Comercio, onde priman os asuntos sobre promoción económica, industria, emprego, participación en feiras ou xestión de edificios municipais, entre outros; e á de Infraestruturas, Medio ambiente, Participación Cidadá, isto é, mobiliario urbano, augas, saneamento, servizos eléctricos calidade ambiental e sustentabilidade, parques ou xardíns e transporte público.

 

Tamén se publican as actas dos Consellos municipais ás que igualmente asiste OUeC. Actualmente só fai convocatoria de reunións o Consello Municipal de Deportes estando pendente da primeira convocatoria deste goberno do Consello Municipal de Cultura.

 

En todo caso, o denominador común en case todas estas xuntas e consellos é a incapacidade do actual goberno local para proporcionar a información que se lle solicita en tempo e forma e á que legalmente temos dereito tal e como indica o artigo 9 e seguintes do Regulamento do concello e tal e como recentemente se denunciou publicamente. Enlace á nova de La Voz de Galicia.

 

Pódense consultar as actas premendo aquí.

Ourense en Común apoia ás Marchas da Dignidade que mañá se concentran ante a Subdelegación do Goberno

Ourense en Común apoia ás Marchas da Dignidade que mañá se concentran ante a Subdelegación do Goberno

Ourense en Común presentou o pasado venres no Pleno do concello un rogo solicitando o apoio institucional ás Marchas da Dignidade.

As Marchas da Dignidade son un movemento social que en Galicia aglutina no seu seo a máis de sesenta organizacións e colectivos veciñais, sindicais, culturais, sociais e políticos do País. As MMdD leva máis de dous anos mobilizándose na rúa para esixir o remate das políticas que agreden á maioría social golpeada pola chamada crise. E neste senso, as Marchas fan fincapé nos seguintes puntos dirixidos ás corporacións locais de Galicia en forma de moción plenaria:

  1. Esta corporación municipal é consciente da situación dramática que está a sofrir a maioría social. A chamada crise económica lonxe de rematar chegou para quedarse, por moito que algúns utilicen certos indicadores económicos para aparentar unha mellora que nada ten que ver coa realidade nin cos sectores populares.
     
  2. Dita situación de emerxencia social derivada da crise estructural, desde fai anos afecta sin distincións a unha maioría social que é agredida por diversas vías; o desemprego, os recortes sociais, os desafiuzamentos, as privatizacións ou o desmantelamento dos sectores productivos tradicionais. Todxs estamos sendo golpeados, desde os pensionistas ata a xuventude que ten que emigrar, pasando pola clase traballadora, o sector pesqueiro, o pequeno comercio ou os pequenos propietarios do campo, como acabamos de observar no conflicto do sector leiteiro.
     
  3. Esta corporación municipal apoia a mobilización convocada polas Marchas da Dignidade prevista para o próximo día 24 de outubro en na Praza do Obradoiro en Compostela, e fai un chamamento os veciños e veciñas deste concello a participar na mesma.
     
Ourense en Común asiste ao acto convocado pola Universidade de Vigo

Ourense en Común asiste ao acto convocado pola Universidade de Vigo

Hoxe celebrouse un acto no campus de Ourense enmarcado no Programa Universitario de Maiores e presidido polo vicerreitor do campus, D. Virxilio Rodríguez.

 

Dentro do marco xeral dos programas de formación das aulas de formación aberta da Universidade de Vigo desenvólvese o Programa para maiores, un proxecto de desenvolvemento científico-cultural dirixido a promover a ciencia e a cultura nas persoas maiores, ao mesmo tempo que as relacións interxeracionais.

 

Trátase dunha oferta de estudos para as persoas que, por diferentes razóns, non puideran acceder á universidade no seu momento ou que, sendo xa titulados, se atopen en idade inhabitual para as tarefas académicas.

 

Foi precisamente unha alumna a que achegou ao acto de hoxe a súa propia experiencia e as vantaxes de ter feito este programa formativo.

 

Ourense en Común valora moi positivamente a oferta formativa da Universidade e máis tendo en consideración ás persoas maiores e o seu papel activo na sociedade potenciando a súa participación na mesma. E neste senso, o vicerreitor de extensión universitaria da Universidade de Vigo ensalzou o curso e as súas posibilidades.

 

Segunda xuntanza do Encontro de barrio de A Ponte

Segunda xuntanza do Encontro de barrio de A Ponte

O pasado xoves tivo lugar, non Centro Cívico, a segunda xuntanza do Encontro do barrio de A Ponte. Ao tratarse dun grupo de traballo de recente constitución, e co obxectivo de optimizar o antes posible o seu funcionamento, tratáronse varios temas de loxística interna.

 
Como puntos centrais da xuntanza abordáronse as accións concretas de cara a coñecer as diferentes problemáticas que atinxen ao barrio. Os vindeiros días un grupo de integrantes deste Encontro de barrio realizaremos visitas ás nosas veciñas para coñecer de primeira man as inquedanzas veciñais. Aproveitaremos tamén para dar a coñecer as ferramentas que desde Ourense en Común poremos á súa disposición para todo o que poida serlles de utilidade.