Concello: 1ª Xunta de Voceiros
24 Xuño, 2015
0

Lugar: Alcaldía
Data e hora: 24/06/2015 ás 13:00h
Asisten, ademais das voceiras dos grupos municipais, o alcalde, secretario e intervetor do Concello de Ourense.

Para dar cumprimento ao disposto no artigo 48 do Regulamento orgánico de goberno e organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense, convocábase ás voceiras dos grupos municipais para a primeira sesión da Xunta de Voceiras o mércores 24 de xuño ás 13 horas para abordar a seguinte orde do día:

1.- Constitución da Xunta de Voceiras

Queda constituída como segue:

  • Polo Partido Popular: Francisco González
  • Por Democracia Ourensana: Gonzalo Pérez Jácome
  • Polo Partido Socialista de Galicia: José Ángel Vázquez Barquero
  • Por Ourense en Común: Martiño Xosé Vázquez

2.- Estudo do réxime de desenvolvemento das vindeiras sesións plenarias

Dáse conta da inminente convocatoria do Pleno de Constitución e dos temas que formarán parte da orde do día do mesmo. Entre eles: constitución grupos, proposta alcaldía sobre composición e réxime de sesións da Comisión de Pleno, Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións e Comisión Especial de Contas, composición das Xuntas de Área, retribucións, entre outras.

Destaca entre todos os apartados anteriores a proposta de alcaldía de manter a asignación herdada da corporación anterior agás para a súa retribución que compromete a reducir nun 5%.

Afróntase unha reflexión profunda sobre a eficiencia das sesións plenarias e o número de mocións que deben presentar os grupos municipais. Debate que remata sen acordos malia a proposta en firme de Partido Popular e Democracia Ourensana de limitar estas a dúas mocións por grupo. O voceiro do PSdeG-PSOE e máis Ourense en Común defenden explorar outras vías como a limitación de tempos de intervención ou de presentación de mocións.

3.- Posta en coñecemento da Proposta da Alcaldía de asignación económica aos grupos municipais.

Preséntase a proposta que establece como asignación mensual a cada un dos grupos políticos do concello a cantidade de 450€ e por cada un dos integrantes de cada un deles a cantidade mensual de 450€:

Proposta de asignación económica aos Grupos Municipais